Kategorije nepostača i propisi koji se odnose na njih

Tema FikhČitanje 8 minuta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu Gospodaru svjetova, i neka su salavat i selam na poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i na njegove ashabe!

Određenim kategorijama ljudi dozvoljeno je da ne poste tokom mjeseca ramazana, a radi se o četiri kategorije ljudi:

bolesnici kojima šteti post i putnicima kojima je dozvoljeno skraćivanje namaza tokom putovanja;

• žene u stanju hajza i nifasa;

• trudnice i dojilje;

• nemoćni, koji zbog starosti ili neizlječive bolesti ne mogu da poste.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

Još tekstova na temu Fikh