Menu

Ko su pravi gubitnici

Tema Da'vaČitanje 7 minuta

Vjernik na ovom svijetu trudi se da učini što više dobrih djela, bila ona strogo naređena ili dobrovoljna, poput namaza, zekata, posta, hadža, sadake, dobrovoljnog namaza, poslušnosti roditeljima itd. Svaki vjernik, koji izvršava sve ove ibadete, treba da povede računa o čuvanju tih ibadeta kao što vodi računa o njihovom obavljanju. Jedan od načina čuvanja ibadeta jeste čuvanje od zuluma, tj. nepravde, jer ona može biti uzrok čovjekove propasti na dunjaluku i na ahiretu, pa i pored mnogobrojnih dobrih djela u koja čovjek uloži veliki trud.


Jednom prilikom, dok su ashabi, radijallahu anhum, sjedili okupljeni oko Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čekajući da im kaže neki propis ili prouči neki ajet, on ih je upitao: “Znate li ko je pravi gubitnik?” Ashabi odgovoriše: “Pravi je gubitnik onaj ko nema ni dirhema ni imovine.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Pravi gubitnik je od moga ummeta onaj ko dođe na Sudnji dan sa namazom, postom i zekatom, a vrijeđao je ovoga, onoga potvorio, nepravedno jeo imetak onoga, prolio krv onoga, udario onoga. Tada će se njima dati od njegovih dobrih djela, pa ako ih nestane prije nego što se svima oduži, uzet će se od njihovih loših djela i njemu natovariti, a zatim će biti bačen u Vatru.” (Muslim)

Ovaj hadis treba da bude u mislima svakog vjernika da ne bi došao u situaciju da zbog nekolicine svojih nepravednih postupaka na ovom svijetu upropasti svoju vječnu budućnost na ahiretu. Nepravda podrazumijeva činjenje nečega na način da se prelaze granice i zadire u prava drugih, u ono na šta se nema pravo. Uzvišeni Allah kaže: “Doista nepravedni neće uspjeti” (El-En’am, 21). Neće uspjeti sa svojim porodicama, neće uspjeti sa svojim imetkom, neće uspjeti sa svojim položajem, pa čak neće uspjeti ni u svojoj vjeri, jer neće Allah dozvoliti da čovjek uspije čineći nepravdu drugome. Može ih pustiti da se sile do određene granice, ali u konačnici stići će ih Allahova odredba, na što ukazuje Uzvišeni u Kur’anu časnom: “A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene” (Ibrahim, 42).

Ako vladar učini nepravdu narodu, ili dijete roditeljima, ili roditelj djetetu, ili muž ženi, ili poslodavac radnicima, pa nemoj misliti da Allah to sve ne promatra! Allah ih gleda, čuje, zna šta je u njihovim srcima i On je moćan da uradi bilo šta, ako hoće, kaznit će ih na ovom svijetu, a ako hoće, dat će im iskušenja, a ako hoće, ostavit će ih za ahiret, a to je možda najgora opcija za vjernika, kao što se navodi u hadisu koji smo prethodno naveli. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom izlaska iz kuće molio je Allaha da ga zaštiti od činjenja nepravde drugima, bilo ženi, djetetu, slugi, ashabima, pa čak i nevjernicima, i tražio je od Allaha da ga zaštiti od toga da drugi njemu nanesu nepravdu. Kada je Muaza, radijallahu anhu, ispraćao u Jemen – a bilo je to pred kraj Poslanikovog, alejhis-selam, života i bio je to posljednji susret Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Muaza, radijallahu anhu – Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok je Muaz jahao na devi, Poslanik je uzeo za povodac Muazove deve, pa mu je rekao: “O Muaze, poslije ovog dana više me nećeš vidjeti.” Šta je to Poslanik, alejhis-selam, u tom važnom trenutku oporučio Muazu? O Muaze, ti odlaziš narodu koji su sljedbenici Knjige, pa ih prvo pozovi da posvjedoče da nema boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik. Ako se oni tome pokore, onda ih obavijesti da im je Uzvišeni Allah kao strogu obavezu propisao pet namaza u toku svakog dana i noći. Ako se tome pokore, obavijesti ih da im je Uzvišeni Allah strogo propisao davanje zekata koji će se uzimati od njihovih bogataša i onda se dijeliti njihovim siromasima. Ako se i tome pokore, onda ne diraj ono što je u njihovom imetku najvrednije, i dobro se čuvaj dove mazluma – onoga kome je učinjena nepravda, jer između nje i Allaha ne postoji nikakva prepreka.” (Muttefekun alejhi) Ovdje vidimo da je nepravda opasna za sve, a posebno za vjernika jer mu može uništiti njegov veliki trud na ovom svijetu, tako da je nama od velike važnosti ovaj savjet od Poslanika, alejhis-selam, da se čuvamo dove mazluma, jer ona proizlazi iz nepravde.

Nepravda je ružno djelo i loša pojava koja je dosta prisutna u našem društvu, a malo vodimo računa o tome.

Kako se sačuvati nepravde

• Prvi korak u tome jeste dova, jer zbog dove, ukoliko bude iskrena, Allah mijenja stanje, a to vidimo iz primjera Poslanika, alejhis-selam, koji je molio Allaha za zaštitu od nepravde prilikom izlaska iz kuće.

• Svjesnost o tome da Allah motri na sve, pa i na najmanje sitnice koje čovjek uradi. Kad čovjek bude svjestan ajeta koji smo naveli, da nepravedni neće uspjeti, i da će čovjek za sve odgovarati, kada vidi razne nedaće koje je Allah dao ljudima oko njega, možda postane svjesniji i pažljiviji kada je u pitanju ophođenje prema ljudima, da li će postupati pravedno ili nepravedno.

• Kako bi se sačuvao nepravde, čovjek mora poduzeti određene mjere, naprimjer da obaveže nekog u porodici da ga upozori ukoliko primijeti nešto loše, ili da pita nekog poštenog radnika da ga upozori, ili iskrenog prijatelja da ga posavjetuje, pa da on pokuša to popraviti onoliko koliko može. A kada se čovjek potrudi i dadne od sebe koliko može, pomoć od Allaha sigurno neće izostati.

Molim Uzvišenog Allaha da nam pokaže put istine, učvrsti nam korake na tom putu, i učini nas od onih koji će biti pravedni prema bližnjima i daljnjima, prijateljima i neprijateljima, imajući na umu da je Uzvišeni najpravedniji i najmilostiviji! Amin!