Menu

Kur'an o ramazanu

Tema Kur'anČitanje 6 minuta

Neraskidiva je veza između Kur'ana i ramazana -- Kur'an je objavljen u ramazanu i učenje Allahove Knjige posebnu vrijednost ima upravo u ovom mjesecu.

Uzvišeni Allah odredio je da godina ima dvanaest mjeseci, i to nije određeno ljudskim trudom ili naučnim metodama, već upravo Njegovom odredbom. O tome nam Allah govori u suri Et-Tevba: "Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta" (Et-Tevba, 36). Od svih dvanaest mjeseci lunarne godine najbolji je mjesec ramazan, bez ikakve sumnje.


Koliko se puta ramazan spominje u Kur'anu

Ramazan se u Kur'anu spominje samo na jednom mjestu, i to u kontekstu objave Kur'ana, i u tome se zapravo ogleda vrijednost ovog mjeseca. Nije ramazan vrijedan sam po sebi, on čak nije ni jedan od četiri sveta mjeseca, kako je i spomenuto u navedenom ajetu, već zbog toga što su za njega vezani veliki događaji i vrijedni ibadeti.

Uzvišeni kaže: "U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla..." (El-Bekara, 185). Ovo je, dakle, jedini ajet u Allahovoj Knjizi u kojem se spominje mjesec ramazan, a spominje se u kontekstu objave Kur'ana, i to je ono što mu daje posebnu vrijednost i posebno mjesto među ostalim mjesecima.

Propisivanje posta

U nastavku citiranog ajeta spominje se i drugi aspekt kojim Kur'an ramazanu daje posebnu vrijednost, a to je veličanstveni ibadet koji je vezan za njega. Uzvišeni kaže: "...ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede..." (El-Bekara, 185). U ovom ajetu po drugi se put spominje ramazan, ali indirektno, dakle ne imenuje se, i to ukazuje na ljepotu i savršenstvo kur'anskog izraza -- ne ponavlja se bespotrebno više puta ista riječ, već se koriste zamjenice ili se indirektno na nju ukazuje. Dakle, propis koji se spominje u ajetu jeste post, a on je jedan od pet islamskih temelja, koji je obaveza svakom punoljetnom i razumnom muslimanu, i post mjesecu ramazanu daje posebnu dimenziju i izuzetnu vrijednost. Ovo je ujedno i prvi ajet u kojem je objavljena stroga naredba posta, koji je propisivan postepeno u više faza, ali je ovim ajetom postao stroga obaveza -- farz, koji se može izostaviti samo iz opravdanih razloga.

Lejletul-kadr

Svaki od dva spomenuta aspekta dovoljan je sam po sebi kako bi ramazan učinio posebnim i veoma vrijednim mjesecom, no to nije sve! Da je ramazan mjesec nebrojenih blagodati ukazuje i to što je u njemu Uzvišeni dao noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci, i to je noć u kojoj je, preciznije, počela objava Kur'ana. Uzvišeni je o tome objavio cijelu suru koja i nosi naziv po ovoj noći -- El-Kadr! Allah u njoj kaže: "Mi smo ga počeli objavljivati u Noći kadr -- a šta ti misliš šta je Noć kadr? Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci" (El-Kadr, 1--3). U ovoj se suri indirektno govori o ramazanu, jer se govor o jednom dijelu neke cjeline, djelimično, odnosi i na cjelinu općenito.

Blizina sa Allahom

Nakon ajeta koji govore o ramazanu i propisima posta, Uzvišeni pravi jednu vrstu digresije, pa objavljuje ajet koji je jedan od najljepših i najmotivirajućih ajeta, a koji govori o Allahovoj blizini Njegovim robovima i podstiče ih da se Njemu direktno obraćaju, bez ikakvih posrednika ili prepreka: "A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu" (El-Bekara, 186). Ovaj ajet potvrđuje nam i vezu ramazana, posta i Kur'ana sa Allahovom blizinom i dovom Njemu, kao jednom od najprisnijih veza između čovjeka i Gospodara.

Bogobojaznost

Ramazan je škola bogobojaznosti, i ovo jasno do izražaja dolazi u Kur'anu. Naći ćemo da prvi ajet, iz grupe ajeta u suri El-Bekara, koji govore o postu, završava riječima o bogobojaznosti: "O vjernici! Propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni" (El-Bekara, 183). Isto tako zadnji od ovih ajeta o postu završava riječima o bogobojaznosti: "Tako objašnjava Allah znakove Svoje ljudima, da bi se oni pobojali" (El-Bekara, 187).

Itikaf

Još jedan ibadet koji je vezan za ramazan, a koji Uzvišeni tretira u Kur'anu, jeste i itikaf, koji se spominje na nekoliko mjesta. U prvom ajetu Allah je pohvalio one koji obavljaju itikaf rekavši: "I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram Moj očistite za one koji budu tavaf činili, itikafili i namaz obavljali" (El-Bekara, 125), dok je u drugom ajetu spomenuo itikaf u kontekstu zabrane prilaska ženama onome ko boravi u itikafu u džamiji, rekavši: "Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne približujte im se!" (El-Bekara, 187)

Propisi i vrijednosti mjeseca ramazana

Propisi i vrijednosti mjeseca ramazana spomenuti u Kur'anu mogli bi se sažeti u sljedećem:

• Objava Kur'ana počela je u ramazanu.

• U Kur'anu se pojašnjava obaveznost i smisao propisivanja posta.

• Velika je vrijednost posta ramazana i to je stroga dužnost svim muslimanima, izuzev nekih kategorija koje imaju opravdan razlog da izostave ramazanski post.

• Ukazuje se na vrijednost ramazana i Kur'ana.

• Allah je iz Svoje milosti propisao određene olakšice u propisima posta.

• Allah je blizu Svojim robovima i odaziva se na njihove molbe.

• Vrhunac upute ogleda se u odazivanju Allahu i vjerovanju u Njega.

• Ukazuje se na specifičnost itikafa.