Menu

Kutak za mlade - broj 78

Tema Kutak za mladeČitanje 9 minuta
Za svaki pretrpljeni udarac zaradio po jedan hadis; Zbog njegovog postupka svi se razbojnici pokajali Allahu; Da li odlagati islamski brak zbog studiranja ili karijere? Ako želiš nešto za sebe, uputi dovu Allahu da to podari tvome bratu, i bit i tebi dato; Učini svoj telefon bankom dobrih djela na ahiretu

Za svaki pretrpljeni udarac zaradio po jedan hadis

Hišam b. Amar, jedan od učenika imama Malika, rahimehullah, kazuje: “Moj otac prodade kuću za dvadeset zlatnik, i opremi me na put na hadž kako bih tamo sreo imama Malika i učio od njega. Kada sam stigao u Medinu, zatekao sam imama Malika, a u njegovoj halki bili su vladari i ljudi koji su ga pitali, a on im odgovarao. Kada dođe red na mene, ja počeh da pričam, a on reče: ‘Ne ti, već onaj drugi!’ Ja počeh opet, a on me opet prekide. Ja počeh da se sa njim raspravljam, a on tada naredi jednom mladiću da me izvede iz halke i da me išiba sa petnaest udaraca. Kada se vratih u halku, rekoh imamu Maliku: ‘Moj je otac prodao kuću da bi me poslao da od tebe učim znanje, a ti mene osudi na petnaest udaraca a da nisam počinio nikakav grijeh. Ja ti ovo nikada neću halaliti.’ Tada me imam Malik upita šta može da uradi za mene da bih mu halalio, a ja mu rekoh da mi za svaki udarac ispriča po jedan hadis. A on tako i uradi, pa kada završi, ja mu tada rekoh: ‘Išibaj me još koji put, pa mi onda ispričaj još hadisa.’ Imam Malik tada se glasno nasmija.” (Zehebi, Ma’rifetul-kuraa el-kibar, 1/196)


Zbog njegovog postupka svi se razbojnici pokajali Allahu

Ovo je priča šejha Abdulkadira el-Džejlanija, rahimehullah, poznatog hanbelijskog učenjaka (kojeg sufije neosnovano i neopravdano uzimaju za svoga sveca):

“Kada sam napuštao Meku (kao dječak) odlazeći za Bagdad, kako bih tamo stjecao znanje, majka mi dade četrdeset dinara (zlatnika). Od mene je na rastanku tražila da joj se zakunem da ću biti uvijek iskren. Kada stigosmo u mjesto Hamdan, našu karavanu presretoše razbojnici. Jedan od njih prođe pored mene i upita me da li imam šta kod sebe, a ja mu rekoh za zlatnike. On pomisli da se šalim da njim (jer sam bio dječak) i ode. Kada me je drugi upitao da li imam išta kod sebe, ja i njega obavijestih o zlatnicima, a on me odvede kod svog vođe. On me upita da li imam išta kod sebe, a ja i njega obavijestih o zlatnicima (a vođu razbojnika začudi ova iskrenost). Vođa razbojnika tada me, sav začuđen, upita: ‘Zbog čega si ovako iskren?’

Ja mu rekoh da sam se na rastanku zakleo majci da ću uvijek govoriti istinu, i da neću iznevjeriti to obećanje. Vođu razbojnika pogodi moj postupak i on poče da plače. Tada reče: ‘Ti se plašiš da ne prekršiš obećanje koje si dao majci, a ja se ne plašim da iznevjerim ugovor sa Allahom?!’ On zatim naredi da sve što je oteto karavani bude vraćeno i obrati se meni: ‘Zbog tebe se ja kajem Allahu.’ Tada njegovi drugovi razbojnici rekoše svome vođi: ‘Bio si naš vođa u razbojništvu, a sada si postao naš vođa u pokajanju Allahu.’ Oni se tada svi pokajaše Allahu za svoje grijehe zbog iskrenosti jednog dječaka. (Sefuri, Nuzhetul-medžalis ve muntehabun-nefais, 1/131)

Da li odlagati islamski brak zbog studiranja ili karijere?

Šejha Ibn Usejmina, rahimehullah, jednog od najvećih islamskih učenjaka našeg vremena, upitali su da nešto kaže o sve učestalijoj praksi da se omladina više odlučuje na odlaganje braka pod izgovorom studiranja ili izgradnje poslovne karijere, pa je odgovorio:

“Propis o takvoj praksi jeste da se to kosi sa sunnetom našeg Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: ‘Ako vam u prosidbu dođe neko sa čijim ste moralom i vjerom zadovoljni, oženite ga’ (Tirmizi, br.1084), ili u drugom hadisu: ‘O skupino mladića, ko od vas bude u mogućnosti (fizičkoj, psihičkoj, materijalnoj) da se oženi, neka to i učini, jer je to najbolji način da sačuvate svoj pogled i svoj spolni organ.’ (Buhari i Muslim)

Odgađanjem braka propuštaju se mnoge koristi koje sa sobom nosi brak. Ono što bih savjetovao svojoj braći muslimanima, očevima i mladim djevojkama, jeste da ne odlažu brak pod izgovorom studiranja ili posla, jer žena može da prilikom stupanja u brak postavi uvjet svom budućem mužu da joj dozvoli studiranje ili posao (koji je halal), i u tome nema nikakve smetnje. Posebno treba naglasiti da je studiranje žene na studijima od kojih nema koristi tema koja se posebno treba razraditi.” (Fetava ulemai beledil-Haram, str. 390)

Ako želiš nešto za sebe, uputi dovu Allahu da to podari tvome bratu, i bit i tebi dato 

Da li ste znali da su neki selefijski učenjaci, kada bi htjeli za nešto da zamole Allaha, prakticirali da mole Uzvišenog Gospodara da to podari nekom od njihove braće u vjeri, jer su znali da postoji melek koji aminuje na tu dovu govoreći: “Amin, i tebi isto!” Oni su tako razumijevali hadis Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem: “Dova muslimana za svoga brata u odsutnosti se ne odbija. Pored njegove glave tada stoji melek koji je zadužen za njega, kada god ovaj uputi dovu za svoga brata, melek kaže: ‘Amin, i tebi isto!’” (Muslim, Sahih)

Imam Nevevi, rahimehullah, pojašnjavajući značenje ovog hadisa u svojoj knjizi Šerhu Sahihi Muslim rekao je: “Kada bi neko od selefa htio uputiti dovu za samoga sebe, on bi tu dovu uputio za svoga brata muslimana, znajući da se takva dova ne odbija i da stići i njega.”

Učini svoj telefon bankom dobrih djela na ahiretu

S obzirom na to da je danas mobilni telefon postao prateća oprema svakog mladića i djevojke, od koje se ne razdvajaju skoro nikad, i s obzirom na činjenicu da je to mala kutijica koja te povezuje sa cijelim svijetom, sa koje plaćaš i naručuješ robu sa drugog kraja planete, putem koje možeš pročitati knjigu koja je napisana na drugom jeziku prije nekoliko stotina godina, putem koje možeš... i možeš..., neophodno je dati nekoliko savjeta islamskoj omladini na koji način da sa ovom malom kutijom obezbijede planine dobrih djela koja će ih čekati na Sudnjemu danu.

● Znaj da je mobilni telefon imetak, a to je Allahova blagodat. Pa upitaj sebe, mladiću, u šta koristiš ovu Allahovu blagodat. Upitaj sebe, djevojko, da li koristiš ovu Allahovu blagodat u haram? Pet je stvari o kojima će čovjek biti pitan na Sudnjem danu, a jedna od njih jeste i “imetak, kako ga je zaradio i u šta ga je koristio”. (Tirmizi)

● Učini svoj telefon stanicom odakle će se slati poruke tvojim poznanicima, u kojima ćeš ih napominjati na dobra djela poput posta na dan Ašure ili Dan Arefata, podsticanje na davanje sadake ljudima kojima je potrebna i slično. Svako ko posluša tvoj savjet i učini dobro djelo, imat ćeš nagradu isto koliko i on. Pa zamisli, ako deset tvojih drugova uplati za sadaku, ili isposti jedan dan.

● Pazi da se u tvome telefonu ne nalaze zabranjene slike, video materijal, poruke i slično. Ukoliko ih imaš, odmah ih izbriši, i pokaj se Allahu, jer “Allah zaista voli one koji se često kaju...” (El-Bekara, 222)

● Ako je kao melodija zvona na tvom telefonu postavljena muzika, melodična zvona i slično, promijeni to, jer je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: “Meleki neće pratiti čovjeka na mjestima gdje se nalaze pas i zvonce.” (Muslim) Imam Nevevi u komentaru na ovaj hadis kaže da su to meleki koji dove Allahu za milost i oprost tom čovjeku.

● Sačuvaj na svome telefonu Kur’an i aplikacije za učenje Kur’ana.

● Koristi svoj telefon da slušaš islamske dersove, hutbe i kratke islamske podsjetnike.

● Instaliraj na svome telefonu program koji će te podsjećati na nastup namaskih vremena.

● Instaliraj na svome telefonu aplikaciju koja će ti na svakom mjestu pokazati pravac kible.