Menu

Kutak za mlade - broj 81

Tema Kutak za mladeČitanje 8 minuta
Treba požuriti sa udajom; Dozvoljena razonoda u braku; Da li je dozvoljeno koristiti ezan kao zvono na telefonu?; Kako se navići na obaranje pogleda?; Jednostavan put do Dženneta; Blud uzrokuje neizlječive bolesti

Treba požuriti sa udajom

Rekao je Uzvišeni Allah: “Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje, ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna” (En-Nur, 32). Krajnje uočljivo obilježje vremena u kojem živimo jeste raširenost zinaluka i moralna izopačenost. Na sve moguće načine pokušava se navesti na blud. Gotovo da se ne mogu pročitati novine, pogledati televizija ili izaći na ulicu, a da se ne bude obasut otrovnim šejtanskim strijelama koje dočaravaju blud i pozivaju u nemoral. Ako se tome još doda izmiješanost muškaraca i žena, razgolićenost i neislamski odgoj, shvatamo koliko je velika opasnost zapadanja u haram. Islam ne poriče međusobnu potrebu i čežnju muškaraca i žena jednih za drugim, nego tu čežnju usmjerava i ograničava. Pravovremeni brak je, bez sumnje, jedan od najefikasnijih vidova zaštite od bluda. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Mladići, ko od vas ima mogućnost, neka se oženi, tako će bolje sačuvati pogled i zaštititi spolni organ, a ko nije u mogućnosti, neka se drži posta” (Buhari i Muslim). Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Vjenčavajte svoju djecu kada postanu punoljetni, ne nosite njihove grijehe!” (Ibnu Dževzi, Propisi vezani za žene, str. 304)

Dakle, staratelj je dužan udati svoju štićenicu za prikladnog muža, uzimajući u obzir njegovu vjeru, ćud i izgled, dužan je požuriti sa udajom prema potrebi, a haram mu je spriječiti udaju ako štićenica želi da se uda za, prema spomenutim mjerilima, prikladnog muškarca.


Dozvoljena razonoda u braku

Razonoda i opuštanje dozvoljeni su u islamu, jer srca se zamore obavezama koje sa sobom donosi dunjalučki život. Mnogi bračni parovi nakon “dugog staža” u braku osjete međusobnu rutinu. Svakodnevni zajednički život, djeca, posao i sve ostalo dovode do toga da supružnici “nemaju vremena” da se posvete jedno drugom kako je to bilo na početku njihovog braka. Zato se kod mnogih supruga pojavljuje osjećaj da je njen suprug zapostavlja, ne pridaje joj pažnju ili ljubav. Potrebno je da nađu vrijeme koje će sami sebi pokloniti kao i dozvoljene vrste razonode kako bi bili međusobno bliskiji i opušteniji. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je svom ummetu da će za dozvoljenu vrstu zabave i razonode sa suprugom svaki čovjek biti nagrađen. U hadisu se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sve što nije spominjanje Allaha, to je besposlica i zabava osim četiri stvari: hodanje između dva reda (tokom borbe), odgoj svoga konja, zabava sa svojom porodicom i podučavanje plivanju." (Nesai i Taberani; a Albani, Es-Silsiletus-sahiha, kaže da je hadis sahih.)

Da li je dozvoljeno koristiti ezan kao zvono na telefonu?

Šejh Abdurahman el-Berrak upitan je da li je dozvoljeno da se riječi ezana instaliraju na telefonu umjesto zvona, da kada neko pozove na telefon, da se čuje ezan, pa je odgovorio:

“Riječi ezana spadaju u zikr, pa ih treba poštovati i cijeniti. Instaliranjem ezana kao zvona na mobitelu ne iskazuje se poštovanje prema ezanu. Kada vas neko pozove i iz vašeg telefona se čuje ezan, to ne znači da je vlasnik telefona zikrio, niti taj ezan podstiče onoga ko zove na zikr (jer ga ovaj i ne čuje), niti vlasnik telefona čeka da se ezan prouči i da on ponavlja te riječi, već brže-bolje požuri da prekida riječi ezana kako bi se javio na telefon.

S obzirom na to postavljanje ezana ili odlomaka iz Kur’ana na telefonu kao zvono koje upozorava vlasnika telefona da ga neko zove, predstavlja vrstu nepoštivanja zikra i Allahovog govora. Međutim, ako bi se koristile riječi “es-selamu alejkum” ili slične, u tome nema smetnje, a Allah opet najbolje zna.”

(Fetva br. 68884, ar.islamway.net)

Kako se navići na obaranje pogleda?

Ovo su neki od koraka koji se moraju poduzeti, prema mišljenju islamskih učenjaka, kako bi vjernik svoj pogled sačuvao od harama:

Ženidba. Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, oporučio je mladićima da stupaju u brak: “jer je to najbolje za obaranje pogleda i čuvanje spolnog organa”. (Hadis je mutefekun alejhi)

Klanjati namaze sa džematom u džamiji.

Staviti sebi u obavezu da se svaki dan uči napamet i čita dio Kur’ana, i ne propuštati to, ma koliko obaveza dnevno imali.

Činiti što više dobrovoljnih djela, poput dobrovoljnih namaza, posta i sadake, kako bi čovjek postao Allahov velij – štićenik.

Naučiti šta je nagrada za one koji obaraju svoj pogled i da će njima Uzvišeni Allah zbog tog djela dati da osjete slast imana u svojim srcima, a naučiti i šta čeka one koji ne obaraju svoje poglede od gledanja u haram. Znaj da su učenjaci rekli: “Ko puno gleda, puno se i u propast baca.”

(Fetva br. 36108, ar.islamway.net)

Jednostavan put do Dženneta

Ebu Hurejra, radijallahu anh, prenosi da je neki beduin došao do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: “Allahov Poslaniče! Uputi me na djelo koje me može uvesti u Džennet!” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: “Obožavaj samo Allaha i nikoga Mu ravnim ne smatraj, obavljaj propisane namaze, izdvajaj propisani zekat i posti mjesec ramazan.” Beduin je rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ništa na ovo neću ni dodati ni oduzeti!” Nakon što se okrenuo i otišao, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko želi da gleda u čovjeka koji je od stanovnika Dženneta, onda neka gleda u ovoga” (muttefekun alejhi). U ovom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je beduinu da obožava, tj. čini ibadet samo Allahu, ne smatrajući Mu nikoga ravnim. Budući da taj ibadet zahtijeva izvršavanje obaveznih djela i ostavljanje zabranjenih, spas od Vatre i ulazak u Džennet sigurno se postiže tim ibadetom. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, saznao je putem Objave da će se ovaj beduin pridržavati i ustrajavati u spomenutim djelima i zbog toga ući u Džennet.

Blud uzrokuje neizlječive bolesti

Rekao je Uzvišeni Allah: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (El-Isra, 32). Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nikada se u narodu nije pojavio blud, tako da su to javno činili, a da se među njima nisu pojavile bolesti, kakve narodi prije njih nisu poznavali!” (Ibn Madža i Hakim, a Albani, Sahihul-džamia, kaže da je hadis sahih), i rekao je: “Nikada se u nekom narodu nije raširio blud a da se između njih nije uvećala smrt!” (Malik, Muveta). Prethodni hadisi ukazuju na vrlo važnu činjenicu, a to je da je u njima spomenut zakon i sistem koji je nepromjenjiv, bez obzira na to o kome se radilo. Ovo će svaki put snaći sve one koji pređu ove granice i odaju se bludu, tako da će se među njima pojaviti nove zaraze i bolesti sa kojima nisu bile iskušane prethodne generacije.

Prethodno spomenuto jača prirodu bolesti koje se prenose putem bluda i homoseksualizma. Ove bolesti uzrokuju specifični i posebni bacili, koji napadaju ljude i koji se prenose isključivo putem spolnog akta. Protiv ove vrste bacila tijelo nema prirodnu zaštitu – imunitet, jer takvi bacili neprestano mijenjaju svoja svojstva, što ih na kraju čini neizlječivim. Tijelo čovjeka nemoćno je da se odupre ovim bacilima jer se stalno pojavljuju u novim oblicima i sa novim svojstvima. Sve navedeno potvrđuje postojanje sve većeg broja teških zaraza i smrtonosnih oboljenja. 

(Dr. Abduldževvad Savi, Rabita a’lem islami)