Menu

Loše mišljenje o drugima

Tema AhlakČitanje 13 minuta

U životu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedan od najtežih trenutaka bio je događaj potvore na Aišu, radijallahu anha. Uzvišeni Allah, opisujući bolesna srca, koja su sebi dozvolila da se bave onim što im nije poznato, kaže: Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli: ‘Ovo je očita potvora!’” (En-Nur, 12)

Kako se vremenski udaljavamo od najbolje generacije, tako se loše osobine sve manje smatraju lošim. Mnogi umisle kako su pronicljivi, pa tako sebi dozvole da o drugima misle onako kako im nalažu njihovi hirovi, pa ćemo tako sresti ljude čiji se životi vrte oko lošeg mišljenja o drugima. Ako neko nešto kaže – on pomisli loše, ako neko šuti – opet pomisli loše, ako ga neko posjeti – pomisli loše, ako ga ne posjeti – pomisli loše, ako ga neko poselami – pomisli loše, ako ga ne poselami – pomisli loše, ako mu se neko nasmije – pomisli loše, ako se ne nasmije – pomisli loše, ako ga neko posavjetuje – pomisli kako želi da ga predstavi lošim, ako mu donese poklon – misli da želi da ga potkupi, ako mu ponudi nešto da proda – posumnja da želi da ga prevari. Takvim je ljudima tegoba u prsima nezaobilazna, jer njihove osobine su ogledalo njihovih duša.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike