Menu

Majka vjernika Sevda bint Zema

Pripremio Abdullah Nasup
Tema Žena muslimankaČitanje 12 minuta

Sevda bint Zema, radijallahu anha, Kurejšijka, majka vjernika kojom se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio nakon smrti Hatidže, a prije nego što se oženio Aišom, radijallahu anhuma, ubraja se među prve koji su primili islam, a sa svojim tadašnjim mužem učinila je drugu hidžru u Abesiniju, gdje joj je muž umro. Sevda se ubraja u prenosioce hadisa, a od nje hadise prenose Abdullah b. Abbas i Jahja b. Abdurrahman b. Sa’d b. Zurara. (Ibn Hadžer Askalani, Tehzibut-tehzib)

Sevda je umrla krajem vladavine Omera b. Hattaba, radijallahu anhu. Za Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, isprosila ju je Havla bint Hakim. (Ibn Hadžer, El-Isaba)


Kako se udala za Vjerovjesnika

Tri godine nakon smrti Hatidže, dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, još bio u Meki, Havla bint Hakim rekla mu je: “Allahov Poslaniče, da li bi se htio oženiti?” “S kim?”, upitao je. “Želiš li djevojku ili udavanu?” “Ko je djevojka?”, upitao je, pa mu Havla odgovori: “Kćerka tebi najdražeg Allahovog stvorenja, Aiša, kćerka Ebu Bekra.” “A ko je udavana?”, upitao je, pa mu odgovori: “Sevda bint Zema. Povjerovala je u tebe i slijedi tvoju vjeru.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Otiđi kod njih i spomeni me.” (Tarihut-Taberi)

Havla je prvo otišla kući Aiše, radijallahu anha, potom je otišla Sevdi i rekla: “O Sevda, da znaš kakvo ti je dobro i bereket Allah pripremio!” “A šta to?”, upitala je. “Allahov Poslanik poslao me da te zaprosim za njega”, odgovorila je Havla. Sevda joj reče: “Voljela bih to. Uđi kod mog oca i prenesi mu to.” Havla kaže: “Bio je to veoma star čovjek. Ušla sam kod njega i pozdravila ga kako je bio običaj pagana i rekla mu: ‘Muhammed, sin Abdullaha b. Abdulmuttaliba, poslao me je da mu zaprosim Sevdu.’ Sevdin je otac odgovorio: ‘On joj je dostojan i plemenit je. A šta kaže Sevda?’ ‘Želi to!’, odgovorila je Havla. ‘Pozovi je’, rekao je, pa kad je Sevda došla, reče joj: ‘Ova žena kaže da ju je Muhammed, sin Abdullaha b. Abdulmuttaliba, poslao da te zaprosi za njega, a on je dostojan i plemenit. Želiš li da te udam za njega?’” Sevda je odgovorila da želi, potom je Vjerovjesnik pozvan i između njih dvoje sklopljen je brak.

Razgovor između Sevde i Vjerovjesnika

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaprosio je ženu po imenu Sevda, a bila je to udovica koja je imala mnogo djece, petero ili šestero djece. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: “Šta te sprečava da se udaš za mene?”, a ona je odgovorila: “Allahov Vjerovjesniče, tako mi Allaha, ti si mi najdraže Allahovo stvorenje, ali želim da te poštedim toga da te djeca danonoćno uznemiravaju.” “Sprečava li te još nešto osim toga?”, upitao je Vjerovjesnik, a ona je odgovorila: “Ne, tako mi Allaha.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Allah neka ti se smiluje! Zaista, najbolje žene koje su jahale deve jesu čestite žene iz Kurejša; najosjećajnije prema svojoj djeci kad su mala i najpažljivije prema mužu.” (Ibn Kesir, El-Bidaja ven-nihaja)

Dakle, najbolje žene su one koje imaju ove dvije osobine: brigu o djeci i pažnju prema mužu.

Bliskost nakon usamljenosti

Havla bint Hakim ne bi se usudila miješati u privatni život Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da nije vidjela usamljenost i prazninu koja se nadvila nad vjerovjesnički dom nakon smrti voljene Hatidže bint Huvejlid. I dalje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vršio svoju misiju trpeći od mnogobožaca svakojaka zla da bi ih izveo iz tame mnogoboštva na svjetlo tevhida i upute. Naročito su se mnogobožačka nepravda i uznemiravanje intenzivirali nakon smrti Vjerovjesnikovog pomagača, njegovog amidže Ebu Taliba. A, nakon što je u Vjerovjesnikovoj kući utrnulo blještavo svjetlo koje je obasjavalo sve oko sebe i ispunjavalo vjerovjesnički dom radošću i spokojem – svjetlo oličeno u Hatidži bint Huvelid, koju Ibn Ishak naziva Vjerovjesnikovim vezirom u islamu – teškoće i kušnje dodatno su se povećale.

Plemenita ashabijka Havla bint Hakim, radijallahu anha, bila je svjesna briga i iskušenja s kojima se suočava Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa je smatrala da će mu pronalaskom bračne druge bar djelimično ublažiti iskušenja kroz koja prolazi, stoga mu je predložila da se oženi ili djevicom – Aišom bint Ebu Bekr, ili već udavanom ženom – Sevdom bint Zema. Sevda, iako je bila u godinama i imala puno djece, bila je druželjubiva, pažljiva, dobre duše i vesele naravi.

Taberi i Ibn Kesir detaljno opisuju kako je Sevda zaprošena i kako je sklopljen brak između nje i Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Ova čestita žena udala se za njoj najdraže biće da mu ublaži bol rastanka, da ispuni njegovu kuću nakon samoće, da mu olakša životne nedaće i preuzme dio poslova koje je obavljala plemenita Hatidža, radijallahu anha.

Majka vjernika Sevda bila je vesele naravi i posvećena tome da unosi radost u život Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Koristila je svaku priliku da se našali i nasmije ga, smatrajući to dijelom svoje bračne obaveze prema mužu.

Ibn Sa’d prenosi da je Ibrahim en-Nehai kazivao: “Jedanput je Sevda rekla Allahovom Poslaniku: ‘Sinoć sam klanjala iza tebe, pa si tako dugo ostao na rukūu da sam se uhvatila za nos bojeći se da će mi poteći krv’, pa se Allahov Poslanik nasmijao tome. S tako sličnim riječima povremeno bi ga znala nasmijati.” (Ibn Hadžer, El-Isaba. Ibn Hadžer je rekao da su prenosioci predaje pouzdani.)

Ponekad bi, pak, rekla nešto želeći se našaliti, a Vjerovjesnik bi to iskoristio da joj uputi ozbiljan savjet. Tako Abdullah b. Mubarek bilježi da je Sevda rekla: “Allahov Poslaniče, ako umrem, dženazu će mi klanjati Osman b. Maz’un, pa ću te čekati da mi dođeš.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče joj: “O kćeri Zemina, da znaš, smrt je mnogo teža nego što misliš.” (Ibn Hadžer, el-Isaba)

Pored vesele naravi, Sevda se odlikovala i darežljivošću i kad god bi stekla kakav imetak, dijelila bi siromašnima. Ibn Sa’d bilježi od Muhammeda b. Sirina da joj je Omer, radijallahu anhu, poslao vrećicu dirhema, a Sevda je upitala: “Šta je ovo?”, pa joj odgovoriše: “Dirhemi.” “Zar u vrećici, kao da su datule?”, reče i podijeli sve što je dobila. (Ibn Hadžer, El-Isaba)

Majka vjernika Sevda bila je veoma pažljiva prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ophodila se prema njemu s velikim poštovanjem i neprestano se trudila da ga učini zadovoljnim, tako ni kada bi se šalila s njim, ne bi prelazila granicu lijepog ukusa.

Majka vjernika Sevda, radijallahu anha, voljela je jednostavnost i šalu, ali bi se lahko rasrdila, međutim, ljutnja bi je brzo prolazila, zahvaljujući dubokoj svijesti i čistoći srca. Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Kada bih s nekim morala živjeti u istoj kući, najdraže bi mi bilo da to bude Sevda. Ona bi se lahko rasrdila, ali bi je brzo prolazilo.”

Poslanik preči od svega

Sevda, radijallahu anha, rekla je: “Allahov Poslaniče, ja nemam potrebu za brakom, osim što bih voljela da me Allah na Sudnjem danu proživi kao tvoju suprugu.” (Ibn Hadžer, El-Isaba)

“Voljela sam te i prije islama, pa kako da te ne volim u islamu!” (Sukkeri, El-Muhabber)

Sevda se, poput ostalih vjernika i vjernica, čvrsto vezala za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je Allah poslao kao milost svjetovima. Njena privrženost Poslaniku povećala se nakon što je sanjala san koji je bio radosni nagovještaj dobra. Usnila je kako joj Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prilazi i staje nogom na vrat, pa su joj protumačili da je to nagovještaj da će se udati za njega. Drugu noć sanjala je kako joj u postelju u kojoj leži pada Mjesec s neba, pa je to shvaćeno kao potvrda rečenog nagovještaja. (Sukkeri, El-Muhabber)

To što je bila supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, predstavljalo joj je najveće zadovoljstvo, trudila se da najbolje što može vodi brigu o časnim Vjerovjesnikovim kćerima i stekla je visoko mjesto u kući Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Njeno lice neprestano je sijalo od sreće i zadovoljstva što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njen suprug.

Bilo joj je drago da vidi kako se Poslanik osmjehuje dok je gleda kako se gega u hodu zbog težine tijela, a posebno joj je zadovoljstvo pričinjavalo što su se Vjerovjesniku sviđale njene šale kojima bi ga često oraspoložila.

Sevda se brinula o kući Allahovog Poslanika u Meki, potom je učinila hidžru i nastavila to raditi u Medini, a kada se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio Aišom, Sevda je mladoj majci vjernika prepustila prvenstvo u kući u kojoj su zajedno živjele. Bila je uslužna prema novoj supruzi i nastojala je da joj život u zajedničkom domaćinstvu učini što prijatnijim. Nakon nekog vremena, Vjerovjesnik je svakoj od njih osigurao posebne odaje.

Nakon što se Vjerovjesnik oženio Hafsom, Zejneb, Ummu Selemom i ostalima, Sevda nije krila svoju naklonost prema Aiši, iako prema ostalim suprugama nije osjećala ništa loše.

U jednom trenutku Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odlučio je da se razvede od Sevde, smatrajući da će joj tako olakšati godine starosti i rasteretiti je bračnih obaveza i služenja mužu. Sevda je i sama osjećala kako starost pritišće njeno tijelo umorom i tegobama, pa je osjećala kao da, kada bi Vjerovjesnik proveo noć kod nje, uzima na ono što nema pravo. Pomišljala je i da zatraži od Vjerovjesnika da se razvede od nje, jer nije u stanju da ispunjava bračne obaveze. No, kada joj je Vjerovjesnik poslao glasnika da je obavijesti o tome kako je razvodi, Sevda je shvatila da ne može podnijeti da bude udaljena iz Vjerovjesnikove blizine. Bila je snažno vezana za njega i voljela ga je više od same sebe i svoje porodice. Stoga, kad je primila vijest, obukla se, izašla i sjela pored puta kojim je Vjerovjesnik dolazio u džamiju, pa kad se približio, zaplakala je i upitala: “Da li si od mene nakon primanja islama doživio išta nedolično?” “Nisam!”, odgovorio je, pa mu Sevda reče: “Onda tražim da me vratiš sebi.” I, Vjerovjesnik je pristao da je vrati. Dobivši ono što je tražila, rekla je: “Allahov Poslaniče, svoj dan poklanjam Aiši. Želim da ti budeš zadovoljan, a ja sam sretna da gledam u tvoje lice. Tako mi Allaha, ja nemam potrebu za bračnim odnosom, ali bih voljela da me Allah na Sudnjem danu proživi kao tvoju suprugu.”

Tako je Sevda sačuvala ljubav Vjerovjesnika, njegovu blizinu i društvo na dunjaluku i na ahiretu.

Sevda bint Zema nastavila je živjeti sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, sve do njegove smrti, a ona je imala dug život i umrla je pred kraj hilafeta Omera b. Hattaba.

Majka vjernika Aiša pamtila je dobro koje joj je učinila Sevda i spominjala je po dobru i za njenog života i nakon što je umrla.

Neka je Allah zadovoljan njima dvjema i ostalim časnim suprugama Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem! (Sukkeri, El-Muhabber; Ibn Hadžer, El-Isaba)

Prema djelu: Suveru min hajatis-sajabijat, Halida el-Akka