Menu

Muslimani u Šri Lanki

Tema Islamski atlasČitanje 11 minuta

Šri Lanka, službeno Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka, otočna je država u južnoj Aziji, zauzima otok Šri Lanku (u prošlosti zvan i Cejlon) te nekoliko manjih otočića u Indijskom okeanu, jugoistočno od Indijskog poluotoka. Nedavno je ova država bila u centru svjetske pažnje nakon užasnih napada na Uskrs 21. aprila 2019. U ovom tekstu govorit ćemo o demografiji ove države, njenoj povijesti i stanju muslimana u njoj.


Demografija

Demografska slika ove zemlje predočena je u Svjetskom almanahu demografske istorije muslimana: “Popisivanje stanovništva na području Šri Lanke ima prilično dugu tradiciju. Još 1871. godine popis je obuhvatio cijelu teritoriju ove zemlje. Od 2.406.262 stanovnika, koliko ih je tada popisano, 7,13%, odnosno, 171.542 registrovano je kao muslimani. U etničkom smislu 1871. godine muslimani su klasificirani kao potomci Arapa (163.516 osoba) i Malajci (7.952 osobe). Šri Lanka, tada poznata kao Cejlon, još od početka 19. stoljeća, pa sve do 1948. godine bila je pod upravom Britanaca. Tokom njihove vladavine desile su se i značajne demografske promjene. Na brzo rastućem broju plantaža potreba za radnom snagom bila je enormna. Pošto autohtoni narodi nisu podmirivali ovu vrstu potrebe kolonijalnih vlasti, pribjegavalo se useljavanju Tamilaca iz Indije. Ovaj priliv stanovništva bio je toliki da se donekle odrazio i na broj muslimana u ukupnom stanovništvu. Naime, već 1901. Broj muslimana u odnosu na cjelokupno otočno stanovništvo spao je na 6,9%. Ipak, među doseljenicima iz Indije bio je i značajan broj muslimana, što je prilično spasilo demografsku eroziju pripadnika islama uopće. Prema popisu iz 1911. godine među osobama koje su registrovane kao etnički Mauri (Moors) bilo je 232.927 autohtonih (Ceylon Moors) i 33.527 doseljenih Indijaca (Coast Moors). (...) Cunami, koji je 2004. godine pogodio istok Šri Lanke i to uglavnom područja naseljena muslimanima, odnio je najmanje 31.000 života. Veliki dio nastradalih bili su muslimani, što se sigurno znatno odrazilo na demografsku sliku ove populacije. Vojska Šri Lanke je 2009. godine porazila tamilske pobunjenike i oslobodila teritorije koje su oni kontrolirali. Znatan broj muslimana koji je 1990-ih odavde protjeran sada, nakon što je zavladao relativan mir, ponovo je počeo naseljavati prvobitne domove. Popisom iz 2011. godine ponovo je obuhvaćena cijela teritorija ove države. Iznenađujuće je da je muslimansko stanovništvo u odnosu na ranije dekade znatno ojačalo, što brojno što u udjelu na ukupno stanovništvo, koje je sa 9,4% (1.967.227 osoba) dosad najveći procenat otkad se popisuje stanovništvo ove zemlje.” (Svjetski almanah demografske istorije muslimana)

Povijest

Zbog povoljnog položaja, ova je zemlja neizostavna na morskoj ruti između zapadne Azije i jugoistočne Azije i od davnina je bila strateška baza i centar budizma. Sad je to država u kojoj ima više religija, skoro jedna trećina slijedi religiju mimo budizma, pretežno hinduizam, kršćanstvo i islam. Singalci su većina stanovništva, Tamili su najveća etnička manjina koja živi pretežno na sjeveru i istoku zemlje. Druge zajednice su muslimani Mauri, Malajci i Burgeri (porijeklom zapadnjaci koji su se miješali sa Singalcima i Tamilima).

Tamili su se postepeno doseljavali iz Južne Indije na sjever Šri Lanke. U 11. vijeku oni su uspostavili kraljevinu oko Jafne. Odnosi između Tamila i Singalaca uvijek su bili kompleksni, nekad je vladao mir, a nekad rat. Obje skupine su nekad napadale jedna drugu. Tamili su kroz vrijeme uspjeli da potisnu Singalce više južno.

Nakon skoro dvije hiljade godina vladavine koja je bila u rukama ljudi koji su poticali od lokalnog stanovništva, dijelovi Šri Lanke su početkom 16. vijeka postali kolonija Portugala i Nizozemske, prije nego što je cijela zemlja pala pod upravu Britanske imperije 1815. Tokom Drugog svjetskog rata Šri Lanka je bila važna baza za Saveznike u borbi protiv Japanske imperije. Početkom 20. vijeka došlo je do jednog nacionalističkog političkog pokreta, s ciljem dobijanja političke nezavisnosti koja je 1948. godine data od strana Britanaca nakon mirnih pregovora.

Od sedamdesetih godina prošlog vijeka postoje sukobi između tamilske manjine i singalske većine koji su rezultirali građanskim ratom koji je trajao trideset godina. Na desetine hiljada osoba poginulo je u tom ratu. Otkako je mir uspostavljen, ova država se polahko oporavlja od rata i sve više radi na tome da se predstavi kao privlačna zemlja za turiste.

Europejci

Godine 1505. Portugalci su došli na ostrvo i ostali su tu do 1658. Portugalce su tokom jednog vijeka naslijedili Nizozemci. Nizozemci su bili pogotovo zainteresovani za trgovinu sa Kraljevinom Kandy. Zato su se fokusirali na kopanje kanala kako bi prevoz prema moru bio olakšan.

Godine 1796. Britanci su preuzeli ostrvo od Nizozemaca. Britanci su upravljali cijelim ostrvom i nastanili su se svugdje na njemu, zato se svugdje vidi britanski utjecaj. Potomci ovih Europejaca nazivaju se Burgeri. Utjecaj toga vidi se na kartama, naprimjer postoji jedno ostrvo koje se zove Delft, kao i jedan grad u Nizozemskoj.

Nezavisnost i sukobi

Ostrvo je postalo nezavisno pod imenom Dominion Ceylon 4. februara 1948. Nakon nezavisnosti režim je pedesetih proglasio singalski zvaničnim jezikom, a tadašnji premijer je u nekim regijama dozvolio tamilski jezik. Jedan singalski ekstremista 1959. godine ubio je premijera, kojeg je na vlasti naslijedila njegova supruga Simiravo Bandaranaike, koja je postala prva premijerka. Nakon toga povremeno je dolazilo do nemira između Tamila i Singalaca. Godine 1972. ime je promijenjeno u Šri Lanka. Trzavice između tamilske manjine i singalske većine eskalirale su sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka. U tom ratu poginule su desetine hiljada osoba.

Godine 1987. nakon intervencije Indije došlo je do primirja. Ova zemlja poslala je trupe, ali ih je povukla 1990. jer nisu uspjele da razoružaju oružanu skupinu Tamilske tigrove. Godine 1993. predsjednik države poginuo je u atentatu. Nakon dvadeset godina borbi, Tamilski tigrovi i vlada sklopili su primirje u februaru 2002. nakon pregovora u kojima je posredovala Norveška.

26. decembra 2004. Šri Lanka je pogođena cunamijem usljed teškog zemljotresa. Mnogi ljudi su poginuli, što je bilo velik udarac turizmu koji se oporavljao od unutrašnjih borbi. Cunami je odnio preko 35.000 života u ovoj zemlji, bilo je oko 4.000 ranjenih i 5.000 ljudi vodi se kao nestali.

Muslimani između dvije vatre u sukobima

Protjerivanje muslimana iz Sjeverne provincije bilo je djelo etničkog čišćenja, koje su izveli Tamilski tigrovi u oktobru 1990. Zbog povećanih napetosti između muslimana i Tamila na sjeveru Šri Lanke i zato što su se muslimani opirali stvaranju tamilske države, Tamilski tigrovi protjerali su 72.000 muslimana iz Sjeverne provincije.

U ranim godinama tamilske borbe za jednakost jezika, muslimani u ovoj zemlji, koji također govore tamilskim jezikom, identificirali su se sa tamilskim slučajem i učestvovali su u njemu. Čak i u ranim godinama sukoba oružane borbe za separatizam, neki mlađi muslimani priključili su se tamilskim militantima. Iako govore istim jezikom, muslimani se i u etničkom smislu vide drugačijim, primarni izvor svog identiteta za njih je njihova vjera. (The Displaced Northern Muslims of Sri Lanka: Special Problems and the Future (PDF). Journal of Asian and African Studies)

U septembru 1981. osnovana je stranka Šri Lanka Muslim Congress i ideja o muslimanima Šri Lanke koji se razlikuju od Tamila bila je podržana. Kad bi tamilska država bila uspostavljena, oni bi bili manjina u manjinskoj državi, i ovaj kongres se snažno suprotstavio ideji tamilske države. Ulje na vatru dodalo je vladino formiranje Muslimanske kućne garde, što je dovelo do nasilnih sukoba i incidenata između dvije zajednice. (Singing the same tune)

Oko 72.000 muslimana protjerano je iz regije, većina njih smjestila se u Puttalm distriktu, a ostali u drugim regijama u Šri Lanki. Nakon mnogo godina Tamili su priznali da je ovo bila velika greška i uputili su izvinjenje za ovo protjerivanje. Neki su se vratili i ponovo stavili u funkciju neke džamije i školu Osmaniju koja je bila uništena u borbama, a 2003. je ponovo otvorena. Ova obrazovna ustanova je od ogromne važnosti za muslimansku populaciju u ovoj zemlji, pogotovo u ovoj regiji.

Muslimani su jedna značajna manjina u ovoj zemlji, ima ih i među Tamilima i među Singalcima. U etničkom smislu oni su napustili naziv Mauri i svjesno su se zvali samo Muslimani kako bi naglasili da njihov identitet nije ni tamilski ni singalski. Muslimani nisu podržavali separatizam. Muslimanski političari su zagovarali koaliciju sa velikim singalskim partijama sve do momenta kad je izbila secesionistička kampanja Tamila u osamdesetim godinama prošlog vijeka. Od tada su muslimani na sjeveroistoku bili izloženi velikom nasilju i oduzimanju posjeda od strane LTTE-a (Tamilskih tigrova), također bili su izloženi vojnim kampanjama oružanih snaga Šri Lanke u kojim nije pravljena razlika između separatista i muslimana koji nisu podržavali separatizam. Muslimani su se u ovom građanskom ratu nalazili u veoma teškoj poziciji, nisu htjeli da s nekim budu u lošim odnosima, ali su ipak mnogo propatili. (Muslim Perspectives on the Sri Lankan Conflicts)

Napadi koji su se skoro desili na Uskrs ove godine, u kojem je poginulo oko 350 kršćana, nisu podržali muslimani ove zemlje, ali sasvim je jasno da će se ovo odraziti na odnos prema muslimanima u ovoj zemlji i već je došlo do mnogih osvetničkih napada na muslimane i njihove radnje. Muslimanska zajednica u ovoj zemlji sigurno nije tražila nikakav sukob sa kršćanskom ili nekom drugom zajednicom niti može biti držana odgovornom za djelo nekih zalutalih pojedinaca, i nadati se da će ovi osvetnički napadi koji su usmjereni na nedužne stanovnike prestati i da će vlasti uspjeti zadržati mir na koji su dugo svi čekali i koji vrlo lahko može biti narušen. Stotine muslimana još su u zatvoru nakon masovnih hapšenja za koja je još nejasno kako će završiti, da li će biti podignute optužnice i da li će stvarni nalogodavci i izvršioci biti osuđeni.

Molimo Uzvišenog Allaha da sačuva muslimane u Šri Lanki i da mirno mogu da žive i ispovijedaju svoju vjeru!