Menu

Na putu znanja

Tema Da'vaČitanje 5 minuta

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko krene putem znanja Allah mu olakša put do Dženneta" (Muslim, 2699). Krenuti putem znanja nikada nije kasno. Čovjek ne mora težiti tome da bude toliko učen da bi držao predavanja i pisao tekstove/knjige. Prvi cilj stjecanja znanja, kojem treba da stremi svaki čovjek, treba da bude otklanjanje vlastitog neznanja i usvajanje znanja koje će ga usmjeriti kako da živi u skladu sa islamskim principima. Podučiti sebe i svoju porodicu, to je najmanje što se može uraditi, zatim to proširiti na osobe koje poznaje i s kojima svakodnevno komunicira. Ponekad su osobe koje zvanično (na fakultetima ili halkama) nisu stjecale islamsko znanje vrsne daije za prenošenje znanja. Međutim, potrebno je poznavati načine stjecanja znanja kako bi se održao kontinuitet i kako se ne bi dogodilo da početnički entuzijazam ubrzo splasne. Na putu stjecanja znanja često se zna dogoditi da se početnik preoptereti materijom koju izučava tako da dođe do zasićenja i odustane, a ambicioznost koja je mogla biti iskorištena, ugasi se.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike