Menu

Nakon 177 godina bosanski hafizi položili hifz u Mekki

Tema Ummet danasČitanje 5 minuta
U trenutku kad su mnogi muslimani u velikim iskušenjima, donosimo vam jednu radosnu vijest koja će, barem na tren, razveseliti vjernike i vjernice. U četvrtak 21. 6. 2012. / 1. ša’bana 1433. h.g., u Mekki je uručena idžaza (diploma) za položeni hifz sa lancem prenosilaca do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dvojici bosanskih hafiza i jednoj hafizi: Neziru Šariću, Muharemu Bajriću i Mineli Šarić-Gološ. Troje spomenutih hafiza proveli su proteklih mjesec dana u Mekki učeći Kur’an pred muderisima Mekanskog harema, gdje su proučili cijeli Kur’an napamet po kiraetu imama Asima, rivajetima Šu’beta i Hafsa. Za dobivanje idžaze vrlo je važno da hifz bude čvrst, a pored toga prilikom učenja muderisi su strogo pazili na tedžvid hafiza. Ovo je ogroman uspjeh jer cijeli Kur’an je naučen napamet i čak štaviše, nivo tedžvida dvojice hafiza i hafize bio je izuzetno visok, inače idžaza ne bi bila uručena. Ovime se nastavlja tradicija Bošnjaka da učenje Kur’ana prenose od muderisa Mekanskog harema. Vrlo interesantan podatak jeste to da je posljednji hafiz koji je diplomu, tj. idžazu uzeo u Mekanskom haremu bio Abdullah Kaukčija 1256. h.g., dakle, prije 177 godina.
Fondacija ''Darul-Kur’an''

Bitno je istaći da su navedeni hafizi učili hifz pri Fondaciji “Darul-Kur’an” koja je počela realizirati svoj novi projekat koji se ogleda u slanju naših mladih hafiza svake godine u Mekku, gdje će imati priliku polagati hifz pred muderisima Mekanskog harema. Cilj tog programa jeste rad na povećavanju broja hafiza kod nas, te oživljavanje bošnjačke tradicije kad je u pitanju učenje i izučavanje Kur’ani-kerima. Ova fondacija ima svoje podružnice u Mostaru, Sarajevu, Bosanskoj Krupi i Doboju. Osnivač ove fondacije je kurra-hafiz Dževad Gološ koji je stekao idžazu za deset kiraeta u Egiptu, nakon što je završio univerzitet Al-Azhar u Kairu. On je svojim radom za islam pokazao zalaganje i žrtvovanje i to su hafizi muderisi iz Mekke uočili i na taj način i našim hafizima je Allahovom dozvolom olakšan put da dobiju priliku polagati hifz u Mekki pred muderisima harema. Nema sumnje da uopće nije jednostavno dobiti tu priliku za polaganje hifza pred njima, što potvrđuje činjenica da u periodu od 177 godina niko od Bošnjaka tamo nije položio hifz, iako svake godine na Balkanu određeni broj muškaraca i žena postanu hafizi i dobiju idžaze na nekim drugim mjestima.

Hafiz Muharem Bajrić je svršenik šerijatskog fakulteta na Al-Azharu. On živi u Bosanskoj Krupi i vrlo uspješno vodi ogranak Fondacije ''Darul-Kur’an'' u Bosanskoj Krupi. U općinama Bosanska Krupa, Bužim, Cazin, Velika Kladuša i Bihać podučava oko stotinu djece i nekoliko desetina odraslih. Već ima djece koja znaju nekoliko džuzeva napamet. Ima i nekoliko odraslih koji su naučili mnogo više.

Cilj osnivanja i pokretanja škole Kur’ana Bosanska Krupa jeste podučavanje djece, omladine i odraslih učenju Kur’ana, osnovama vjere islama, vjerskom životu, razvijanju ljubavi prema Kur’anu, ljubavi prema učenju hifza, te okretanju omladine od poroka i zabluda dunjaluka ka ljepotama islamskog vjerovanja. Plan i program rada prilagođen je svakoj grupi, a za svaku grupu organizirana su najmanje dva časa sedmično, a težište aktivnosti stavljeno je na ispravno i tečno učenje Kur’ana, učenje hifza i izučavanje osnova i pravila tedžvida. U ovoj podružnici aktivnosti sa predškolskom djecom, djevojčicama i odraslim ženskim osobama vodi Amira Mujović-Hodžić koja ima idžazu za kiraet stečenu u Jordanu.

Također valja istaći da su Nezir i Minela brat i sestra, što predstavlja posebnu čast za njihovog oca Hivzu i majku Džemilu. Minela je supruga uvaženog kurra-hafiza Dževada Gološa koji se očito i u privatnoj sferi mnogo zalaže za podučavanje Kur’anu, što bi trebalo da bude podsticaj za sve nas.

Fondacija ''Darul-Kur’an'' u svom radu ovisi od donacija jer ima troškova za kirije, režije, prijevoz itd., stoga svako ko je voljan da pomogne ovaj hairli projekat, čiji su plodovi već vidljivi, neka ne oklijeva. Informacije možete dobiti na www.darulkuran.org, e-mail: [email protected], ili [email protected] tel: 0038736552512.

Molimo Allaha Uzvišenog da podari bereket u radu ove fondacije i ovih hafiza i da nagradi sve one koji na bilo koji način pomažu ovaj projekat.