Menu

Odlike Aiše

Tema HadisČitanje 13 minuta
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio je Amra b. Asa, radijallahu anh, za vojskovođu u Bitki Zatus-selasil.
Amr kazuje: "Došao sam mu i upitao ga: 'Ko ti je od ljudi najdraži?'

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Aiša.'

Upitao sam: 'Od muškaraca?'

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Njen otac.'

Upitao sam: 'A ko zatim?'

Rekao je: 'Omer b. Hattab', a potom je nabrojao i ostale ljude.

Ja sam ušutio iz straha da me ne spomene zadnjeg."

Izvod hadisa

Hadis bilježe: Buhari, br. 4358; Muslim, 2384-8; Tirmizi, br. 3885; Ibn Madža, br. 101; Nesai, Es-Sunenul-kubra, br. 8052; Ahmed, br. 17811; Ibn Hibban, br. 6885; Taberani, El-Mu'džemul-kebir, br. 114; i drugi.

Prenosilac hadisa

Amr b. As b. Vail b. Hišam b. Seid el-Kureši es-Sehmi, poznat po nadimku Ebu Abdullah ili Ebu Muhammed, primio je islam u godini Hajbera ili prije oslobođenja Meke. (Ibn Abdulberr, El-Istiab, 3/1184)

Nakon što je primio islam, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavljao ga je uz sebe, često je bio u Vjerovjesnikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, blizini zbog svoje sposobnosti i hrabrosti. Poslanik ga je postavio za zapovjednika vojske u Bitki Zatus-selasil u kojoj su bili i Ebu Bekr, Omer, Osman, Ebu Ubejda b. Džerrah i drugi. Učestvovao je u oslobađanju Meke. Također je bio zapovjednik vojske za oslobođenje Šama u vrijeme hilafeta Omera, radijallahu anhu, zatim ga je Omer postavio za namjesnika Palestine. (Ibn Hadžer, El-Isaba, 4/539) Kasnije je bio namjesnik Egipta za vrijeme Omera i kasnije Osmana, sve do svoje smrti. (Tarihu Ibn Junus, 1/374)

Amr je prenosio hadise od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a od njega su ih prenosili njegovi sinovi: Abdullah i Muhammed, zatim Kajs b. Ebu Hazim, Ebu Selema b. Abdurrahman, Ebu Osman en-Nehdi i dr. (Ibn Asakir, Tarihu Damask, 46/108)

Nakon mnogo godina provedenih u borbi i mnogih islamskih osvajanja, preselio je 47. h. g., u Egiptu, uoči Ramazanskog bajrama. Na samrti je rekao: "Allahu moj, nema snage pa pomozi, nisam čist pa mi oprosti, ne oholim se, već oprosta tražim, nema istinskog boga osim Tebe!" Dženazu mu je klanjao njegov sin Abdullah, a nakon toga klanjao je bajram-namaz. (Ibn Hadžer, Usdul-gabe, 4/743--744)

Tema hadisa

Aiša bint Ebu Bekr et-Temimijja, majka vjernika, imala je nadimak Ummu Abdullah, koji je dobila po imenu sestrinog sina Abdullaha b. Zubejra, radijallahu anhum. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio se njome po zapovijedi Uzvišenog Allaha. (Buhari, br. 3895; Muslim, br. 2438) Aiša je bila jedina djevojka, djevica, kojom se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio. Džibril, alejhis-selam, nazivao joj je selam preko Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ona mu je uzvraćala na selam. Povodom nje objavljeni su mnogi kur'anski ajeti od kojih je i ajet o propisu tejemuma.

Bila je veliki poznavalac islamskog prava. Mesruk, rahimehullahu teala, kaže: "Viđao sam stare ashabe Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kako pitaju Aišu o nasljednom pravu." Ebu Musa, radijallahu anhu, kaže: "Nije nam (ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) nijedan hadis bio nejasan a da nismo kod Aiše našli odgovor za njega." Urva b. Zubejr kaže: "Nisam vidio učenijeg u fikhu, niti u medicini, niti u pjesništvu od Aiše." Imam Ez-Zuhri kaže: "Kada bi se sakupilo znanje Aiše i uporedilo sa znanjem svih ostalih supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te znanjem svih ostalih žena, znanje Aiše bilo bi veće."

Aiša je bila i mnogo darežljiva. Jednom prilikom dobila je poklone u zlatu i draguljima u vrijednosti od 100.000 dirhema pa ih je sve podijelila među svim Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, ženama. Sestrić Ibn Zubejr poslao joj je 200.000 dirhema u danu kada je postila, pa ih je sve podijelila i sebi nije ostavila nijedan dirhem da njime sebi obezbijedi iftar. Drugi sestrić, Urva b. Zubejr rekao je: "Vidio sam Aišu kako dijeli 70.000 dirhema, a ogrtač joj je bio sav u zakrpama."

Prenose da bi znala dugo postiti. Ne bi prekidala post osim za vrijeme Kurbanskog i Ramazanskog bajrama.

Njena najveća odlika jeste što je bila supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i što je s njim provela njegove zadnje trenutke života na ovome svijetu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, umro je u danu u kojem je boravio kod nje, u njenoj kući, na njenim grudima. (Buhari, br. 4449; Muslim, br. 2192)

Od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenijela je 2.210 hadisa. Na ahiret je preselila 58. h. g., a dženazu joj je klanjao Ebu Hurejra, radijallahu anhu, Allah da bude zadovoljan njome. (Vidjeti: Ibn Hadžer, Tehzibut-tehzib, 4/680--681; Zehebi, Es-Sijer, 2/185; Ebu Nuajm, Hil'jetul-evlija, 2/43; Ibn Esir, Usdul-gaba, br. 7085; Ibn Hadžer, El-Isaba, br. 704)

Komentar hadisa

U ovom hadisu Amr b. As, radijallahu anhu, kazuje da ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao kao vojskovođu u Bitki Zatus-selasil, 8. h. g., u mjesecu džumadel-ahire. Ova bitka naziva se Zatus-selasil jer su se u njoj neprijatelji povezali jedan za drugoga, poput halki lanca, iz straha da ne pobjegnu sa bojnog polja i ostave svoje saborce. Odigrala se nekoliko dana nakon Bitke na Mu'ti, a prije bitke za oslobođenje Meke, u oblasti Vadil-Kura, od koje je do Medine trebalo deset dana hoda.

Prije nego što je Amr krenuo u ovu bitku, došao je do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga o njemu najdražoj osobi, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odmah dao do znanja da je to Aiša, radijallahu anha. Amr je htio da čuje ko mu je najdraži od muškaraca, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio da je to Aišin otac, odnosno Ebu Bekr. Na pitanje ko mu je najdraži nakon Ebu Bekra, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je Omera, a zatim nakon njega spominjao je druge ashabe.

Amr je zbog počasti koja mu je ukazana da predvodi vojsku u Bitki Zatus-selasil, a u toj vojsci bili su i Ebu Bekr, i Omer, i Osman, i Ebu Ubejda, mislio da njega Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše od svih muškaraca voli, pa je došao da provjeri, kako to navodi Bejheki u djelu Ed-Delail i kao što navodi i Bedruddin el-Ajni u svom komentaru ovog hadisa. (Vidjeti: Umdetul-kari, 16/181) Međutim, kako Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije spomenuo njega na prvom, pa ni na drugom mjestu, pa ni poslije, Amr više nije zapitkivao bojeći se da ga ne spomene zadnjeg od svih ashaba. U verziji koju bilježe Ibn Ebu Šejba, Tahavi i Taberani navodi se da ga je Vjerovjesnik, sallallahu alehi ve sellem, upitao zašto ga to pita, pa je rekao: "Da i ja volim onoga koga ti voliš!"

Poruke i pouke hadisa

• U ovom hadisu jasno se spominje odlika majke vjernika, Aiše, radijallahu anha, kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, od svih osoba, svejedno bile one muškarci ili žene, prvo spomenuo nju, tj. da nju najviše voli.

• Međutim, treba naglasiti da su preneseni hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima se kazuje da su Poslaniku najdraže bile i druge osobe, poput Hatidže, radijallahu anha, Fatime, radijallahu anha i sl. Stoga među islamskim učenjacima po pitanju najbolje žene u ovome ummetu postoji razilaženje.

-- Ibn Tejmijja, rahimehullahu teala, kaže: "Najbolje žene u ovome ummetu su: Hatidža, Aiša i Fatima. A koja je od njih najbolja, postoji razilaženje i detaljno pojašnjenje." (Vidjeti: Medžmuul-fetava, 4/394)

-- Nevevi, govoreći o Merjemi i Hatidži, radijallahu anhuma, kaže: "Svaka od njih bila je najbolja žena svoga vremena, a koja je od njih bolja, u vezi s tim se ne izjašnjava." (Vidjeti: Šerhu Sahihi Muslim, 15/198)

-- Hafiz Ibn Kesir, rahimehullahu teala, govoreći o Hatidži i Aiši, kaže: "Najbolje je biti neopredijeljen po tom pitanju." (El-Bidaje ven-nihaje, 4/322)

-- Hafiz Ibn Hadžer, rahimehullahu teala, kaže: "Ono što se zaključuje jeste da nijedna od njih dvije nema odliku nad drugom." (Fethul-Bari, 7/139)

• U hadisu se također potvrđuje odlike Ebu Bekra, radijallahu anhu, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jasno dao do znanja da mu je od svih muškaraca najdraži Ebu Bekr. I u vezi s tim slažu se svi islamski učenjaci.

• Također u hadisu se potvrđuje i odlika Omera, radijallahu anhu, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na pitanje o njemu najdražim ljudima, odmah nakon Ebu Bekra spomenuo Omera.

• Šta reći onda o vjeri onih koji vrijeđaju ove Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, najdraže insane: Aišu, Ebu Bekra i Omera?! Šta reći za njihovu tvrdnju da oni vole i slijede Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!

• Zerkeši, rahimehullahu teala, govoreći o odlikama Aiše, radijallahu anha, rekao je da je svim vjernicima obaveza da vole Aišu. U vjerodostojnom hadisu navodi se da je Fatima, radijallahu anha, došla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa ju je upitao: "Je li tako da i ti voliš ono što volim i ja?!" Fatima je odgovorila: "Naravno." Tada joj je rekao: "Onda voli i nju", tj. Aišu. Ove riječi jasno ukazuju na obaveznost iskazivanja ljubavi prema Aiši, radijallahu anha. Allah najbolje zna, pojedini učenjaci navode da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše volio Aišu jer je bila najučenija, najpronicljivija, odnosno najviše je pamtila i prenosila od njega, pa ju je zbog njenog zalaganja u vjeri najviše i volio.

• Zerkeši također navodi da je jedna od odlika Aiše, radijallahu anha, i ta što je onaj koji je potvara nevjernik jer je Kur'an ukazao na njenu čistoću. Tako Havarizmi u djelu El-Kafi, u poglavlju o riddetu/otpadništvu, kaže: "Onaj koji optuži Aišu za blud, taj postaje nevjernik, za razliku od onih koji optuže bilo koju drugu Vjerovjesnikovu, sallallahu alejhi ve sellem, suprugu, jer su objavljeni kur'anski ajeti o njenoj čistoći. Imam Malik smatra da se treba pogubiti onaj koji psuje Aišu."

• U hadisu se navodi i odlika Amra b. Asa, radijallahu anhu, jer ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio za zapovjednika vojske u kojoj su se nalazili Ebu Bekr, Omer, Osman i ostali od deseterice kojima je Džennet obećan, kao i mnogi učesnici Bedra. To ukazuje na posebnu odliku Amra, jer je tada Amr bio nov u islamu, što znači da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, imao veliko povjerenje u njega, naročito u pitanju džihada čije je prvenstveno značenje dostavljanje poslanice islama.

• Ovaj odabir Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, poštovali su i svi ashabi, pa i oni koji su bili bolji od Amra b. Asa, i tokom bitke bili mu poslušni iako se u nekim pitanjima nisu slagali s njim.

• U hadisu se navodi da je dozvoljeno postaviti kao nadređenog nekoga ko je manje vredniji od onoga koji mu je podređen.

• U spomenutoj bitki muslimani su na čelu sa Amrom b. Asom izvojevali pobjedu, što govori o pronicljivosti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U ovoj bitki Amr b. As, radijallahu anhu, poduzeo je nekoliko poteza kojima su se ashabi protivili i nisu shvatali te poteze, pa ih je Amr sve pojasnio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i on je potvrdio Amrovo mišljenje. Amr je ovom bitkom uspostavio autoritet islamske države na granicama Šama. Nakon te bitke mnoga plemena primila su islam. Muslimani su postali najjača sila na sjeveru Arabijskog poluostrva.

• U hadisu se ukazuje na važnost međusobne povezanosti između supružnika i javno iskazivanje ljubavi prema svojoj supruzi, kako bi drugi mogli slijediti tu praksu kada to okolnosti zahtijevaju.

• Iz hadisa učimo da lider mora imati podršku uglednih ličnosti u zajednici i vođe, kako bi svi djelovali u interesu muslimana, posebno u kriznim vremenima. Ovo se smatra dobrim političkim potezom i mudrošću liderstva. Udaljavati učene i sposobne ljude od sebe nije odraz mudrosti i pronicljivosti jednog lidera.

• Iz drugih verzija ovog hadisa saznajemo da i mi trebamo voljeti onoga koga je volio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Stoga, učimo i saznajemo o ashabima da bismo ih voljeli kako ih je volio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da ukoliko ih i ne stignemo u djelima i imanu, da budemo zajedno s njima zbog naše ljubavi prema njima, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da će čovjek biti s onim koga voli.