Menu

Omladina u modernom dobu -- opasnosti i perspektive

Tema Da'vaČitanje 20 minuta

Savremeno okruženje obilježeno je trendom turbulencija. Poređenje sa morem koje stalno talasa bilo bi neadekvatno, jer morski talasi su očekivani, a i svojstva su im poznata. Međutim, događaji koji izazivaju turbulencije u savremenom okruženju raznoliki su i neočekivani. Sve ovo govori nam da je savremeno okruženje suočeno sa činjenicom koja se zove: promjena. Promjena je suštinska karakteristika savremenosti. Kako se u jednom takvom okruženju snalazi vjernik? Kako se u takvom okruženju snalazi osoba koja robuje samo Gospodaru svjetova? Da li je moguće živjeti onako kako vjera traži od čovjeka? Ova pitanja ključna su odrednica promjena kroz historiju.


Onda kada je svijet odbijao da živi po načelima koja uspostavlja Gospodar svjetova i kada su se ljudi prepustili životu na ovom svijetu smatrajući ga početnom i krajnjom tačkom, pogazili su sva vjerska načela, udaljili se od vjere i zato je Gospodar slao poslanike kako bi ponovo donijeli na zemlju ono što ljudima najviše treba -- mir. Mir podrazumijeva da je čovjek izvršio obaveze prema svima. A taj koncept nalazimo upravo u islamu. Dakle, za mir je potrebna čovjekova požrtvovanost i rad na tome da ispuni ono što je obavezan prema Gospodaru, zatim obaveze prema samome sebi i na kraju obaveze prema ljudima i stvorenjima s kojima živi. Stoga je islam jedina istinska vjera koja nudi ovaj koncept. Judaizam i kršćanstvo su religije koje su nastale izmjenama islama, to jest jedne te iste vjere svih poslanika. I jedna i druga skupina zanemarila je obaveze prema Gospodaru. Zapostavili su knjige koje su im od Gospodara objavljene, ne samo u teorijskom već i u praktičnom smislu, pa su prihvatali i primjenjivali ono što im se dopada, a ostavljali ono što im se ne dopada. Zato je islam ponovo spušten na zemlju, ali ovaj put ne pod okriljem Tevrata i Indžila, već pod okriljem Kur'ana koji sadrži saznanja iz Tevrata i Indžila i dolazi sa garancijom očuvanja originalnog teksta do Sudnjeg dana.

Kada postoji garancija za očuvanje samog teksta, onda to podrazumijeva i garanciju za postojanje onih koji će slijediti tekstove Kur'ana do Sudnjeg dana. Da bi to činili, moraju se uhvatiti za djelotovoran način slijeđenja. To podrazumijeva postojanje konkretnog uputstva. Takvo uputstvo ustvari je sunnet -- praksa, riječi i odobrenje Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Sada imamo sve elemente potrebne za analizu ove tematike. Pokušavamo analizirati opasnosti i šanse s kojima se susreće jedan mladi musliman u savremenom okruženju. Koje su to najveće opasnosti? Kako da minimizira njihova dejstva? Koje su to šanse i perspektive s kojima se susreće? Kako da ih prepozna i iskoristi? Na koji način da ostane dosljedan tekstu Kur'ana i sunneta, a da istovremeno uspije i na ovosvjetskoj areni? U ovom radu koristit ćemo termin mladi musliman, a on će podrazumijevati i mladog muslimana i muslimanku, osim, ako nije posebno naglašena posebna analiza za jednu od ove dvije skupine.

Opasnosti savremenog okruženja

U savremenom okruženju postoji niz opasnosti s kojima se suočava ljudska zajednica. Kada bismo samo njih analizirali, bilo bi nam potrebno ogromno vrijeme i prostor za pisanje. Pokušat ćemo da se ograničimo na one opasnosti čija su dejstva najpogubnija za ličnost mladog muslimana koji živi u 21. stoljeću na našim prostorima. Sedam je opasnosti sa pogubnim dejstvima na ličnost i vjeru mladog muslimana:

• moralno posrnuće društva,

• visok nivo islamofobije,

• vjerske podjele,

• politička nestabilnost,

• slijepo slijeđenje "autoriteta",

• nedostatak tolerancije prema neistomišljenicima

• i težnja za promocijom ličnosti.

Moralno posrnuće društva

Društvo na globalnom i lokalnom nivou karakteriše opšti nemoral. Nemoral je prisutan u svim sferama života. Za mlade muslimane ovo je najveća opasnost. U medijima se taj nemoral uporno tretira kao normalna stvar, kao modernost, kao sloboda. I onda kada mladi ljudi dignu glas protiv toga bivaju etiketirani kao ekstremisti, kao primitivci, protivnici umjetnosti itd. Pogledajmo samo jednu sferu nemorala, onu koja se registrira putem interneta. Prema Covenant Eyesu, softverskoj izdavačkoj kući iz SAD-a:

• 20 posto pretraživanja mobilnih uređaja usmjereno je na pornografiju.

• 90 posto dječaka i 60 posto djevojčica izloženo je pornografiji na internetu prije 18. godine.

• 56 posto razvoda uključuje supružnika (skoro uvijek muškarca) sa opsesivnim interesovanjem za online pornografiju.

• U poređenju sa vjernim supružnicima, preljubnici imaju više nego dvostruko veće šanse da redovno gledaju pornografiju na internetu.

Slične statistike dolaze iz InternetSafey101 / Dosta je bilo, koji sebe naziva "nacionalnim liderom u sigurnosti interneta za djecu i porodice". Prema ovoj organizaciji:

• Porno sajtovi privlače više posjetilaca svakog mjeseca nego Amazon, Netflix i Twitter zajedno.

• 30 posto internetskog sadržaja je pornografija.

• 88 posto pornografije sadrži nasilje nad ženama.

• Od 2005. do 2013. godine, pretrage za "tinejdžersku pornografiju" su se utrostručile na 500.000 dnevno.

• U poređenju sa mladim odraslim osobama koje ne gledaju nasilne materijale sa oznakom X, oni koji gledaju imaju šest puta veću vjerovatnoću da će počiniti nasilni seksualni napad.

Najviše mladih na Zapadnom Balkanu koristi kanabis, navodi se u izvještaju Evropskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, koji je objavljen krajem 2022. godine. Ističe se i kako je Zapadni Balkan postao ključan akter na regionalnom i evropskom tržištu drogom. Razlog za to je, dijelom, u geografskom položaju na raskrižju glavnih ruta krijumčarenja droga, ponajviše balkanske rute heroina, kanabisa, ali sve više i ruta kokaina i sintetičkih droga. Kanabis je najčešće korištena nedopuštena droga u regiji Zapadnog Balkana. Među mladima u dobi od 15 do 34 godine, procjene godišnjeg broja svih slučajeva pojedinih bolesti kod određenog stanovništva u određenom periodu, kreću se između 1,9 posto za Bosnu i Hercegovinu (2018.), do 12,5 posto u Sjevernoj Makedoniji (2017.). To je niže od procijenjenog EU prosjeka -- 15,5 posto mladih u 2020. godini.

Sve više mladih ljudi već u pubertetskom uzrastu eksperimentiše s alkoholom, psihoaktivnim supstancama i kockanjem i time otvara put ka bolestima zavisnosti.

Igre na sreću su u početku uzbudljive, ali ubrzo mogu prerasti u strast koja se ne može kontrolisati i koja može da prouzrokuje brojne probleme. Podaci pokazuju da mladi u Srbiji s kockom počinju jako rano.

Slična situacija je i u Velikoj Britaniji u kojoj je 2019. godine otvorena prva klinika za odvikavanje mladih od zavisnosti od kockanja, koja pomaže ljudima između 13 i 25 godina.

Istraživanje specijalne bolnice za bolesti zavisnosti "Vita" pokazuje da je čak 92,7 odsto srednjoškolaca u Srbiji prije 18. godine probalo alkohol, a da je njih 69,5 odsto pilo ili imalo iskustvo pijanstva. Alkohol skoro uzima 58,5 odsto srednjoškolaca, mahom u vrijeme izlazaka u grad vikendom.

Ovdje ćemo zastati kod navođenja ovih pogubnih podataka. Opasnost moralnog posrnuća za jednog mladog muslimana i muslimanku nikada u historiji čovječanstva nije bila veća i zato je potrebno ponuditi rješenje kako minimizirati negativna dejstva ove opasnosti. Kako promijeniti svoje okruženje?

Uputstvo: "Sačuvaj sebe, upozoravaj druge, djeluj preventivno!" Kur'an kao nadnaravna riječ istine nudi opsežna rješenja za suzbijanje ovih pošasti. Međutim, s obzirom na to da živimo u zemlji gdje nije moguće primijeniti onaj kazneni dio za ova nedjela, preostaje nam da nađemo ona rješenja koja su najbolja za mlade muslimane koji žive u ovakvim sredinama. Najrelevantnije rješenje jeste da muslimani nikako ne smiju sebi dozvoliti da budu ravnodušni prema ovom stanju. Dakle, ona osuda srcem je na prvom mjestu prisutna, a onda slijedi dio prevencije koju upotrebljava svaki pojedinac nastojeći da se sačuva ovih pošasti. To podrazumijeva primjenu hadiskih preporuka o obaranju pogleda, adekvatnom odijevanju, nesjedenju na mjestima gdje se toči alkohol itd., a potom slijedi aktivno dizanje glasa protiv svakog vida moralnog posrnuća i javno i tajno pozivanje na svim mjestima da se ljudi toga okane. Posebno je bitno da se u takav dugoročni projekat uključi institucija Islamske zajednice koja će kroz pripremu jakih ličnosti za djelovanje na terenu nastojati da podrži projekat poboljšanja opšte moralne slike našeg podneblja. Posebno je bitna uloga medija i društvenih mreža u promoviranju etičkih vrijednosti i ličnosti koje ih posjeduju. Ovo je velika šansa za mlade muslimane da upotrijebe svoju snagu i energiju da preventivno djeluju na negativne pojave kada je nemoral u pitanju.

Visok nivo islamofobije

Islamofobija je opšta opasnost koja "hara" na globalnom nivou. Nekako bude logički na "mjestu" kada primijetite islamofobiju kod jevreja, kršćana, budista, hinduista itd, međutim, kada primijetite islamofobiju na onome koji tvrdi da je musliman, onda pokušavate sebi da objasnite taj paradoks i nađete se u situaciji da jednostavno takvo stanje nije ni teorijski moguće. Jer, nikada u historiji nije zabilježeno da jedan mnogobožački narod ima fobiju od svoje mnogobožačke vjere, a još je nevjerovatnije da to čini skupina monoteista. Nažalost, takvo stanje, nemoguće u historiji, nemoguće u logici, moguće je u savremenoj praksi i to na našem području. Narod se boji sopstvene vjere. Do jučer je istom tom narodu vjera bila nametana kao etnički i nacionalni identitet, danas mu se negira izvorni etnički i nacionalni identitet, a sam taj narod ima fobiju od svoje vjere. Stoga, prvo s čim se jedna mlada ličnost koja hoće da prakticira vjeru islam na našem području susreće jeste etiketiranje po osnovu odijevanja, oblačenja itd. Dakle, apsolutno je nebitno ono u što je ta ista ličnost ubijeđena, to što nastoji da društvu donese boljitak, ona je unaprijed ograničena formom koju je neko usadio u glave naših širokih masa i potrebno je vrijeme da se bar za nijansu odustane od date forme. Posebno se ističe fobija prema svim islamskim obilježjima koja su vezana za ličnost.

Uputstvo: "Nastoj da ti kreiraš sliku kod drugih, a ne da je drugi kreiraju!" Za minimiziranje ove opasnosti važna je podrška institucija i društvenih grupa s kojima pojedinac živi. Stereotipi koji su posljednjih decenija izgrađeni na nivou širokih masa i dalje se podržavaju u medijima i određenim društvenim krugovima. Najbolji način za prevazilaženje islamofobije i ovakvih stereotipa nije odustajanje i prikrivanje, već naprotiv, najšira moguća aktivnost, da ljudi osjete da islam i muslimani donose dobro u svakom pogledu. Ovakvu sliku islama treba da gradi najprije institucija Islamske zajednice, a onda i svaki pojedinac musliman, nastojeći da to čini promovirajući islam, a ne sebe.

Vjerske podjele

Prethodna tačka obrađivala je stanje kada vas društvo svrstava u određene opasne grupacije i sekte i formira sliku o vama kao velikoj opasnosti. Međutim, ova opasnost u vidu vjerskih podjela je nešto na što se društvo realno i ne osvrće, čak ovakve stvari i zanemaruje. Uslijed takvog stanja onima kojima je cilj da naprave vjerske podjele napravljen je plodan teren za takvo što, jer će lahko zloupotrijebiti široke mase koje vode neadekvatni pojedinci, najčešće vjerski neobrazovani, a još manje pobožni, kako iz sfera politike, društvenog organiziranja itd. Nažalost, na našem području o islamu može govoriti svako. Mediji ne samo da to tolerišu, već i promoviraju ličnosti koje vode ka destabilizaciji vjerske arene. Jedna mlada ličnost koja prakticira islam susreće se s potencijalnom opasnošću da postane dio projekta aktivnih vjerskih podjela. Ovakve podjele praćene su govorima mržnje, bojkotiranjima, upornim raspravama, a sve to kod mladog čovjeka ubija duh mladosti i sposobnosti za djelotvoran rad u društvu kao ličnosti koja mijenja sebe i svoje okruženje. Umjesto razgovora o posljednjoj pročitanoj knjizi ili istraživanju, mladi su suočeni sa razgovorima o posljednjem naletu novih podjela i novih smutnji.

Uputstvo: "Moraš znati da pripadaš zajednici muslimana, zato ne izlazi iz nje, i ne pokušavaj nikoga izgoniti iz te zajednice!" Kao mlada i perspektivna ličnost na tebi je da nastojiš snagom argumenata mijenjati stavove kod ljudi i zato nastoj da ljude uvodiš u zajednicu, a ne da im dokazuješ kako su neaktivni ili kontraproduktivni po zajednicu. Bolest se ne liječi paničenjem o njenim posljedicama, već adekvatnom dijagnozom i primjenom adekvatne terapije na osnovu dijagnoze. Zato mi mladi trebamo imati otvoren pristup, a ne pristup nametanjem. Niko ne voli da mu se nameće, čak ni dobročinstvo.

Politička nestabilnost

Jedan od ključnih negativnih faktora u našem društvu koji ugrožava svaki valjan razvoj i napredak društva jeste politička nestabilnost. Ovo je polje posebno osjetljivo kada su muslimani u pitanju. Posljednjih decenija putujući kroz proces povratka nacionalnog identita doživjeli smo ogromne političke potrese na nivou zemlje i na lokalnom nivou. Takvo stanje ostavilo je posljedice i na današnje društveno stanje na našem području. Politička podijeljenost po osnovu kriterija podnošljivosti, ukusa, ekonomske koristi, sve je prisutnija kod nas. Stanje ni u kom slučaju ne ide prema riječi boljitak. Uslijed takvog stanja mladi su primorani da se politički aktiviraju ne bi li promijenili stanje, ne bi li poveli stanje ka riječi boljitak. A, onda upadaju u zamku da postaju dio mase koju vode pojedinci koji uporno svojim političkim aktivnostima produbljuju ovakvo loše stanje.

Uputstvo: "Politika je jama, ako je ne možeš preskočiti, zaobiđi je!" Političko djelovanje je poželjno kada vodi boljitku. Međutim, ono treba biti prepušteno najboljim ljudima u društvu. Na nama mladima je da ne budemo prepreka na tom putu, već da takve podržimo. To su ljudi koji uspijevaju "zatrpati" sve političke jame i napraviti put za svakog člana društva. Zato je na mladima da motre i da predlažu rješenja!

Slijepo slijeđenje "autoriteta"

Ova opasnost izražena je u područjima gdje se islam počinje prakticirati nakon godina vjerskog zatišja. Mladi ljudi su pod izazovom koga da slijede, za kim da pođu. Većina mladih uzima za autoriteta onoga koji ga je uputio u vjerske znanosti. Uslijed stagnacije učenja, mladi ljudi počinju sa slijepim slijeđenjem svojih "autoriteta". Isti ti "autoriteti" pozivaju se na svoje autoritete i tako počinje niz koji samo dodatno pravi probleme. Dolazi do dodatnih podjela, mržnje, kreiranja raznih grupa i okupljanja na kojima se aktivno govori o greškama drugih skupina itd. Ovo je pogubno za mladog muslimana, ako se ne sačuva.

Uputstvo: "Muslimanu je uzor Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem!" Najbolji način da se izbjegne ova opasnost jeste da se mladi musliman prihvati čistog znanja i da stalno nastoji održavati nijet, namjeru na nivou iskrenosti. Uzor može biti samo jedan, a u islamu je poznato ko je uzor, zato ne ograničavaj sebe raznim ljudima s kojima živiš. Tvoj uzor te uči da svakog poštuješ i da svakom dobro želiš, a ne da poštuješ samo onog koji misli kao ti.

Nedostatak tolerancije prema neistomišljenicima

Ova opasnost povezana je sa svima prethodnim i ona je samo njihova posljedica. Opće je stanje kod našeg naroda da sa lahkoćom kvalifikuje ljude. Najlakše je koristiti psovke, uvrede, laži itd. Ovakvo stanje uporno podržavaju i mediji jer se time pali vatra i ima se šta čuti i čitati u narodnim masama. Uslijed devijacija, poput vjerskih i političkih podjela zasnovanim na motivima koji su prožeti interesima, mladi musliman lahko može upasti u zamku da aktivno kreira liniju netolerancije sa neistomišljenicima.

Uputstvo: "Oprosti, tada si bacio teret i možeš najvećom brzinom naprijed!" Islam na opsežan način daje uputstva ljudima kako da uspostave harmoniju čak i sa onima koji ne vjeruju. Zato je prioritet za mladog muslimana da bude tolerantan, čak i onda kada ima pravo da bude netolerantan. Naravno, ovdje se ne odnosi na toleranciju za kršenje propisa Gospodara Svevišnjeg i Njegovog Poslanika, već na toleranciju prema uznemiravanjima i uvredama koje nam ljudi upućuju na račun naše ličnosti.

Težnja za promocijom ličnosti

Sveprisutna lična zamjenica "ja" u govoru samo je posljedica unutarnjih težnji pojedinaca da promoviraju samo sebe i svoj ego. Ovo je opasnost za svaku ličnost, bila ona mlađa ili starija, posebno onda kada krene određenim uzlaznim stazama gdje se penje na položaje i onda nastoji da promovira sebe i svoj ego. Naše područje prezasićeno je ovakvim ličnostima. Nažalost, veliki broj mladih takve ličnosti uzima za "autoritete" i poklanja im svoje vjersko, političko i društveno povjerenje.

Ogromna popularnost društvenih mreža posljednjih desetak godina dovela je do toga da su kompanije koje stoje iza njih postale globalni igrači u tehnološkom biznisu, sa vrijednošću koja se mjeri stotinama milijardi dolara. Također, njihovi osnivači i direktori postali su i globalne zvijezde, kao što su to nekada bili holivudski glumci, a sve to zahvaljujući našim objavama i lajkovima. Samo u prvih pet godina postojanja, na Instagram je "okačeno" više od 40 milijardi fotografija. Nije dugo vremena trebalo da marketing agencije, razni PR timovi, ali i veliki broj medija širom svijeta prihvate Instagram i Facebook kao dvije mreže sa najviše korisnika, i najvećim utjecajem u društvu. Poznati fudbaler Cristiano Ronaldo već nekoliko godina drži rekord za najveći broj pratilaca na Instagramu -- trenutno više od 340 miliona. Na Instagramu su i gotovo svi brendovi automobila, odjeće, a pogotovo elektronike, računara i gaming opreme.

Većina psihologa i psihijatara smatra da zavisnost od društvenih mreža već ima "razmjere epidemije", i da se jedino može uporediti sa zavisnošću od duhanskih proizvoda. Sa sve većim brojem uređaja u našim domovima -- a u bliskoj budućnosti oni će biti još jeftiniji, zbog sve veće konkurencije na tržištu -- bit će veoma teško, a za mnoge i nemoguće da se odreknu svog smartfona -- čak i na nekoliko sati.

Uputstvo: Na mladim muslimanima je da se drže poslaničkih principa o samokontroli, obračunu sa samim sobom. Kada god čovjek pomisli da je na vrhuncu, slijedi mu pad, a ti si još mlad za padove i neuspjehe, zato nastoj ići naprijed jer je dužina tvog puta nepoznata i nije potrebno da je znaš, potrebno je da poznaješ kakav je put, a ne koliko je dug. Čudno je da se život i emocije koje nose prepuste lajkovima!

Postoji i dio omladine koji odolijeva svim ovim izazovima i to je naš najveći potencijal za promjene. Jako je važno otvoriti omladini vrata u svim porama našeg djelovanja. Omladina je ta koja je sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, promijenila svijet. Okrenimo se budućnosti kroz naše ulaganje u omladinu, posebno u njihovo obrazovanje! Moralna i obrazovana omladina najveća je snaga jednog društva.