Menu

Omladina u modernom dobu -- opasnosti i perspektive

Tema Da'vaČitanje 20 minuta

Savremeno okruženje obilježeno je trendom turbulencija. Poređenje sa morem koje stalno talasa bilo bi neadekvatno, jer morski talasi su očekivani, a i svojstva su im poznata. Međutim, događaji koji izazivaju turbulencije u savremenom okruženju raznoliki su i neočekivani. Sve ovo govori nam da je savremeno okruženje suočeno sa činjenicom koja se zove: promjena. Promjena je suštinska karakteristika savremenosti. Kako se u jednom takvom okruženju snalazi vjernik? Kako se u takvom okruženju snalazi osoba koja robuje samo Gospodaru svjetova? Da li je moguće živjeti onako kako vjera traži od čovjeka? Ova pitanja ključna su odrednica promjena kroz historiju.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike