Menu

Progon sunnija s juga Iraka

Pripremio Abdullah Nasup
Tema Ummet danasČitanje 7 minuta
Šiitski militanti na jugu Iraka provode najveći sektaški progon domicilnog stanovništva, dok lokalne i centralne vlasti šute. Šiitske milicije su, putem prijetnji i ubistva, progon prvo započele u području grada Ez-Zubejr, potom su proširili svoje djelovanje na Ebul-Husajb i druga mjesta u pokrajini El-Basra. Polovinom septembra 2013. godine dvojica braće, vlasnika prodavnice povrća u Basri, nađeni su ubijeni nakon što su dan prije toga oteti. Njihova otmica i ubistvo na svirep način samo je jedan u nizu brojnih sličnih slučajeva ubistva na osnovu identiteta, koji imaju za cilj progon pripadnika ehli-sunneta sa područja Basre. Šiitski ekstremisti ove zločine selektivno čine naočigled lokalnih vlasti Basre i centralne vlade u Bagdadu kojoj redovno stižu izvještaji o stotinama hiljada pripadnika ehli-sunneta koji ostavljaju svoje domove i ostalu imovinu u pokrajini Basra i sele u zapadni dio Iraka, kao i u zaljevske zemlje bježeći od prijetnji smrću.
Sunnijski vakuf (ekvivalent IZ-a kod nas, op. prev.) odlučio se na zatvaranje svih džamija u Basri, ograničavajući se samo na učenje ezana u njima. Danas, 16. 9., sunnijska plemena i uglednici organiziraju protestni skup protiv progona na sektaškoj osnovi.

Anonimni politički izvori ekipi novina Azzaman rekli su da šiitske milicije vrše ubistva pripadnika ehli-sunneta u Basri, naročito u dijelovima gdje je stanovništvo izmiješano jer žele čist šiitski teritorij.

Iako nema službenih podataka, naš izvor tvrdi da su ubistva sunnija u Basri svakodnevna, a ponekad čitava porodica biva ubijena, te navodi da su prošle sedmice pronađena tijela sunnijske porodice, roditelja i tri kćeri. Naš izvor navodi da su prije početka ubistava i progona sunnija na vratima džamija lijepljeni leci u kojima je sunnijama dat ultimatum da u roku od sedam dana napuste Basru te im je zaprijećeno da će oni koji ostanu biti pobijeni. Historijski grad Ez-Zubejr, koji vijekovima nastanjuju sunnije, opustio je, kaže naš izvor, jer je velik broj njegovih stanovnika pod prijetnjom šiitskih milicija napustio grad i odselio u zaljevske zemlje. Isti izvor navodi da je zbog učestalih prijetnji ubistvom preko 100 porodica plemena Es-Sa‘dun, koje vijekovima nastanjuju južni Irak, odselilo iz Basre i Nasirije u Tikrit. Poglavari plemena Es-Sa‘dun izrazili su svoje žaljenje što predstavnici drugih plemena Basre i Nasirije šute o progonima koji se odvijaju pred njihovim očima.

Šejh Muzahim el-Ken‘ani poglavar plemena Benu Temim, koji je bio prvi guverner pokrajine Basra nakon pada Sadamovog režima, kazao je kako ubistva sunnija u Basri vrše skupine poznate državnim službama sigurnosti kao i političkim strankama u vlasti, ali da oni ništa ne čine kako bi ih spriječili, bilo zbog straha ili zbog političkih interesa.

Sunnije na jugu Iraka žive u stalnom strahu od šiitskih milicija

U Hamdanu, dijelu grada Ebul-Husajb, južno od Basre, pretežno nastanjenom sunnijskim stanovištvom, vlada veliki strah jer je već ubijeno nekoliko njihovih sugrađana. Istovremeno, šiitski ekstremisti u Basri šire glasine kako je Beled-Mahzum, dio Basre sa sunnijskim stanovništvom, centar širenja selefizma, čime su stanovnici ovog dijela grada stavljeni na spisak za odstrel te žive u stalnom strahu.

Predsjednik skupštine pokrajine Basra, Halef Abdussamed, za naše je novine izjavio da ništa ne zna o sektaški motiviranim ubistvima niti o izjavama predsjednika Sunnijskog vakufa za južnu oblast da je u zadnjih nekoliko dana ubijeno dvanaest džamijskih imama ehli-sunneta u Basri, te nam preporučio da o tome razgovaramo sa guvernerom pokrajine Madžidom en-Nasravija jer je on odgovoran za sigurnosno stanje. Dodao je i to da se ubistva dešavaju u cijelom Iraku negirajući još jednom sektaški motiviran progon i ubistva ehli-sunneta u Basri. Međutim, nismo uspjeli stupiti u kontakt sa guvernerom jer se nije javljao na telefon, a na telefon njegovog sekretara javio nam se izvjesni Ahmed koji je kazao da je sekretar na nekakvom sastanku.

Prije izvjesnog vremena skupština pokrajine donijela je odluku o smjeni direktora policije, ali je ovaj uspio ostati na svom mjestu zbog nesuglasica između političkih aktera.

S druge strane, šejh Abdulkerim el-Hazredži, predsjednik Sunnijskog vakufa za južnu oblast sa sjedištem u Basri, potvrdio je da je samo u zadnja četiri dana ubijeno dvanaest pripadnika sunnijske zajednice, a jedan od ubijenih bio je referent za obrazovanje pri vakufu te džamijski imam i hatib. Kazao je i to da se ubistva sunnija u Ez-Zubejru, Ebul-Husajbu i području Basre dešavaju kao metod progona pripadnika zajednice sa ovog područja, napominjući i to da sunnije svakodnevno putem telefona i pošte dobijaju anonimne prijetnje da će biti pobijeni ako ne napuste područje.

Pripadnici sunnijske zajednice na jugu Iraka zahtijevaju od vlasti da im obezbijede policijsku zaštitu džamija, te da se ozbiljno angažiraju na otkrivanju zločinaca čija je posljednja žrtva bio Abdulkerim Mustafa, imam i hatib džamije Et-Takva. Nepoznati militanti sačekali su ga da izađe iz džamije nakon podne-namaza i ubili ga ispred ulaza u džamiju.

Šejh Abdulkerim el-Hazredži uputio je apel premijeru Nuriju el-Makiju da utječe na lokalne vlasti u Basri da uvedu red i vrate izgubljenu sigurnost u tu oblast iz koje dolazi 85% prihoda budžeta države.

Vjerske i plemenske ličnosti u pokrajini Basra osudile su napade na imame džamija i vjerske velikodostojnike sunnijske zajednice, upozorivši kako je cilj ovih napada izazivanje novog sektaškog sukoba. Oni su podsjetili kako je nedavno osam sunnijskih porodica napustilo Ez-Zubejr nakon što su primili prijeteće poruke sa sektaškom pozadinom. Među onima koji su osudili napade na vjerske službenike i imame sunnijske zajednice nalazi se i predsjednik oblasnog divana šiitskog vakufa koji je istakao da ova djela imaju za cilj izazivanje građanskog rata sa sektaškim pobudama.

Podsjetimo da su napadi na sunnijsku zajednicu u Basri počeli nakon dolaska okupacionih vlasti. Sunnijska zajednica 2006. godine bila je primorana da organizira stražu oko svojih džamija u Ez-Zubejru, Ebul-Husajbu i drugim gradovima u pokrajini. Ipak, to nije spriječilo šiitske militante u izvođenju brojnih atentata u Basri, a najznačajniji atentat te godine završio je ubistvom šejha Jusufa Jakuba el-Hassana, člana Vijeća uleme muslimana Iraka, imama i hatiba Velike džamije u Basri. Nepoznati počinioci ubili su ga ispred njegove kuće kada je krenuo da održi džumansku hutbu u Velikoj džamiji. 

(Izvor: azzaman.com)

Autor: Nidal el-Lejsi