Menu

Propis dojenja odrasle osobe

Tema FikhČitanje 1 minut
Danas, svjedoci smo, mnogi muslimani ne poštuju propise islama. Mnogi od njih nisu ni svjesni da riječ „musliman“ znači pokoran i predan propisima islama. Većina muslimana pokoravaju se svojim strastima, predaju se i prepuštaju njima da ih one vode kroz život, zabacujući propise islama za leđa ali i dalje smjelo tvrde da su dobri muslimani. Pitanje „ihtilata“ miješanje muškaraca i žena nepojmljivo je, teško se razumijeva. Jedni odmah u startu odbacuju to pitanje. Kažu da je to pretjerivanje u vjeri. Donose od sebe nove propise. Kažu da je mužev brat i ženin (snahin) brat, jedno te isto; iako čisti, vjerodostojni šerijatski tekstovi potpuno drugačije govore. Ukbe b. Amir, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Dobro se čuvajte ulaska kod žena!“ Jedan ensarija ustao je i upitao: ''Allahov Poslaniče, a šta kažeš za djevera?“ Odgovorio je: ''Djever je smrt.“ (Buharija, 5232; Muslim, 2083.)