Menu

Propis dojenja odrasle osobe

Tema FikhČitanje 12 minuta

Danas, svjedoci smo, mnogi muslimani ne poštuju propise islama. Mnogi od njih nisu ni svjesni da riječ „musliman“ znači pokoran i predan propisima islama. Većina muslimana pokoravaju se svojim strastima, predaju se i prepuštaju njima da ih one vode kroz život, zabacujući propise islama za leđa ali i dalje smjelo tvrde da su dobri muslimani. Pitanje „ihtilata“ miješanje muškaraca i žena nepojmljivo je, teško se razumijeva. Jedni odmah u startu odbacuju to pitanje. Kažu da je to pretjerivanje u vjeri. Donose od sebe nove propise. Kažu da je mužev brat i ženin (snahin) brat, jedno te isto; iako čisti, vjerodostojni šerijatski tekstovi potpuno drugačije govore. Ukbe b. Amir, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Dobro se čuvajte ulaska kod žena!“ Jedan ensarija ustao je i upitao: ''Allahov Poslaniče, a šta kažeš za djevera?“ Odgovorio je: ''Djever je smrt.“ (Buharija, 5232; Muslim, 2083.) 


U prošlim tekstovima, Allahovom dozvolom, upoznali smo se s vremenom i brojem dojenja novorođenčeta usljed čega dolazi do srodstva po mlijeku. O svemu tome nastojali smo govoriti kroz šerijatske dokaze i stavove islamskih pravnika. Ovdje govorimo o zadajanju odrasle osobe, osobe čija je starosna dob uveliko nadmašila vrijeme dojenja; da li je dozvoljeno zadajanje takve osobe i ako bi do toga došlo da li dolazi i do srodstva po mlijeku. Možda će se neko nasmijati i reći ovo je smiješno! Zar postoji i to pitanje?! Zar neko razmišlja o tome i praktikuje to?! Svakako da ima! I da nije žalosno bilo bi, uistinu, smješno! Danas, svjedoci smo, mnogi muslimani ne poštuju propise islama. Mnogi od njih nisu ni svjesni da riječ „musliman“ znači pokoran i predan propisima islama. Većina muslimana pokoravaju se svojim strastima, predaju se i prepuštaju njima da ih one vode kroz život, zabacujući propise islama za leđa, ali i dalje smjelo tvrde da su dobri muslimani. Pitanje „ihtilata“ miješanje muškaraca i žena nepojmljivo je, teško se razumijeva. Jedni odmah u startu odbacuju to pitanje. Kažu da je to pretjerivanje u vjeri. Donose od sebe nove propise. Kažu da je mužev brat i ženin (snahin) brat, jedno te isto; iako čisti, vjerodostojni šerijatski tekstovi potpuno drugačije govore. Ukbe b. Amir, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Dobro se čuvajte ulaska kod žena!“Jedan ensarija ustao je i upitao: ''Allahov Poslaniče, a šta kažeš za djevera?“ Odgovorio je: ''Djever je smrt.“ (Buharija, 5232; Muslim, 2083.) El-Kurtubi, rahmetullahi 'alejhi, za riječi Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Djever je smrt“, kaže: ''Tj. njegov – djeverov – ulazak kod žene njegovog brata sličan je smrti po ružnoći i posljedici. To je strogo zabranjeno. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, se ovdje ovako izrazio – na strožiji način – i poistovjetio to sa smrću zbog toga što mnogi ljudi, pa čak i sami supružnici, često olahko shvataju ovaj propis. Ulazak djevera kod žene njegovog brata može da dovede do zamiranja vjere kod žene, ili njenog zamiranja, tj. prekidanja života sa svojim mužem, koji joj može iz ljubomore dati razvod braka...“ (El-Mufhim, 5/501.) Drugi opet na ovo, kao i na mnoga druga pitanja, gledaju drugačije i imaju svoje posebno tumačenje. Sebi daju za pravo da oni tumače propise, dok tumačenje prvih generacija odbacuju i smatraju ga okoštalim tradicionalističkim razumijevanjem. Tvrde da ashabi i prve generacije muslimana mogu biti najefikasniji autoriteti današnjim muslimanima tek kada današnji muslimani u svome vremenu budu ono što su ashabi bili su svome vremenu, a do tada –do čega vjerovatno teško može i doći- mi ćemo tumačiti propise kako mi znamo i umijemo. Treći bi opet da neko drugi riješi većinu ovih pitanja i da ih primjeni u njihovom životu. 'Dođi ti, pa to primjeni u mojoj kući, ja to ne mogu, ne znam kako' i sl., riječi su koje se mogu često čuti. A jedni –za čije stanje kažem da nije žalosno bilo bi smješno- pribjegavaju „efikasnom“ rješavanju problema mješanja! Ja selam!!! Kažu lahko ćemo to riješiti. Na vašim suprugama je “samo“ da zadoje te s kojima ne mogu a da ne sjede, i time će postati mahremi jedni drugima i problem je riješen. Naravno, kada strasti uzmu svoj udio tada se strastveno slijede i dokazi i mišljenja islamskih pravnika, bez traganja za istinom, tačnim odgovorom po ovom pitanju. Uz Allahovu dozvolu, obradit ćemo ovo pitanje spominjući mišljenja islamskih pravnika i dokaze kojima svoje stavove dokazuju, bez imalo pristrasnosti, pozivajući i prve i druge i treće da se vrate Kur'anu, sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i njihovom razumijevanju od strane prvih generacija kojima je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, posvjedočio hajrijjet-dobrotu, kao i sami njihovi savremenici.

Dva različita mišljenja

 

Dakle, islamski učenjaci razilaze se po ovom pitanju na dva mišljenja:

Prvo mišljenje:

 Džumhur-većina islamskih pravnika hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole stava su da zadajanjem starije osobe ne dolazi do srodstva po mlijeku, niti je to uopće dozvoljeno. (Pogledaj: Bedai'us-Sanai'a, 4/5; El-Mudevenetu-l-kubra, 2/289; Tekmiletul-Medžmu'i, 18/212; El-Mugni od Ibnu Kudame, 177.)

Drugo mišljenje:

 Lejs b. Sa'd, Ebu Davud Ez-Zahiri i Ibnu Hazm stava su da dojenjem starije osobe dolazi do srodstva po mlijeku. (Pogledaj: El-Muhalla, 10/17.)

Dokazi prvog mišljenja:

 Većina islamskih učenjaka svoj stav dokazuje Kur'anom i sunnetom. Dokaz iz Kur'ana jesu riječi Uzvišenog Allaha: „Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 233.) U ovom plemenitom ajetu jasno stoji da dojenje traje maksimalno do dvije godine. To je potpuno dojenje i poslije toga nema više dojenja. U sunnetu se nalaze brojni hadisi koji govore u prilog ovome mišljenju. Tako Aiša, radijallahu

'anha, prenosi da joj je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Gledajte dobro ko je vaš brat po mlijeku. Uistinu, dojenje (i srodstvo) biva samo zbog gladi!“ (Buharija, 2647; Muslim, 1455.)Hadis jasno ukazuje da dojenje usljed kojeg dolazi do srodstva biva samo zbog gladi i ovo se ne može odnositi osim na novorođenče kojeg ne može da zasiti ništa drugo do majčino mlijeko, naprotiv, ono nema druge hrane do te. Stoga je sigurno da se ovaj hadis ne može odnositi na velikog pa makar se radilo i o njegovoj gladi, jer on svoju glad može utoliti uobičajenom hranom, a ne mlijekom. Ummu Selema, radijallahu 'anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ne zabranjuje se dojenjem osim onim koje otvara crijeva i biva prije odbijanja od dojenja.“ (Tirmizi, 1152. Lanac prenosilaca je po uvjetima Buharije i Muslima. Vjerodostojnim su ga ocijenili: Tirmizi, Hakim, Ibnu Hibban i Ibnul-Kajjim, rahmetullahi 'alejhim edžme'in.) Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „... i biva prije odbijanja od dojenja“ jasno ukazuju da ukoliko bi se odrasla osoba i zadojila da ne bi došlo do srodstva po mlijeku jer je „fitam“ (njegovo dojenje) već davno završeno i poodavno je postao neovisan od mlijeka.

Dokazi drugog mišljenja:

 Zastupnici drugog mišljenja svoje mišljenje također temelje na Kur'anu i sunnetu. Što se tiče Kur'ana to su riječi Uzvišenog Allaha: „i (zabranjene su vam) žene koje su vas dojile i vaše sestre po mlijeku ...“ (Prijevod značenja En-Nisa, 23.) Kažu: „Uzvišeni Allah je u ovom ajetu spomenuo općenito dojenje, nije ga ograničio na dvije godine, niti na određeno vrijeme mimo drugog vremena i onaj koji želi da ovaj ajet ograniči mora doći sa jasnim, nedvosmislenim dokazom.“ (Pogledaj: „El-Muhalla“, 10/22.) Što se tiče sunneta i ovi učenjaci svoj stav dokazuju hadisom Aiše, radijallahu 'anha: „Uistinu, dojenje (i srodstvo) biva samo zbog gladi!“ Ibnu Hazm, rahmetullahi 'alejh, kaže: „Ovaj hadis dokaz je našem mišljenju, jer se velikom glad može utoliti dojenjem kao i novorođenčetu, tako da je hadis općenit, odnosi se na svako dojenje, u bilo kojem vremenu, bitno je samo da bude pet dojenja kako je to pojasnio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem.“ (Pogledaj: „El-Muhalla“, 10/23.) Također, svoj stav dokazuju poznatim vjerodostojnim hadisom u kojem se prenosi da je Sehla bint Suhejl upitala Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Mi gledamo na Salima kao (na svoje) dijete i on dolazi kod mene i Ebu Huzejfe u kuću, pa me viđa otkrivenu. Kako ti gledaš na to?“ Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao je: „Zadoji ga, bit ćeš mu haram.“(Muslim, 1453.) U hadisu stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio Sehli da zadoji Salima, a Salim je već bio odrastao muškarac kako stoji u pojedinim predanjima da je Sehla upitala: „Kako da ga zadojim kada je on odrastao muškarac?“ Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nasmiješio joj se i rekao: „Ti si znala da je on odrastao muškarac!“ Kažu da ovaj hadis jasno govori da usljed dojenja odrasle osobe dolazi do srodstva po mlijeku. 

Razmatranje dokaza

 

Džumhur islamskih učenjaka razmatrao je ova drugi stav i prigovorio mu na sljedeći način:

● Što se tiče dokazivanja općenitim ajetom: „i (zabranjene su vam) žene koje su vas dojile i vaše sestre po mlijeku ...“ (Prijevod značenja En-Nisa, 23.) u kojem nije spomenuto vrijeme dojenja, kažemo Uzvišeni Allah pojasnio je vrijeme dojenja u drugom ajetu: „Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 233.)

● Što se tiče riječi Ibnu Hazma, rahmetullahi 'alejh, da se velikom glad može utoliti dojenjem kao i novorođenčetu, stvarnost svjedoči da odrasli kada ogladni pribjegava drugoj hrani, hljebu i sličnom, a ne mlijeku iz dojke. Ovako su razumjeli svi ashabi.

● A što se tiče hadisa koji govori o Sehli i njenom zadajanju Salima, odgovara im se da je taj slučaj bio posebno vezan za njih i ne prenosi se taj propis ni na koga drugog. Ummu Selema, radijallahu 'anha, rekla je: „Ovo smatramo posebnim samo za Salima. Ne znamo, možda je to bila olakšica za njega.“ Također, kaže se da je ovaj hadis derogiran. 

Ispravno mišljenje

 

Nakon spominjanja mišljenja islamskih pravnika po ovome pitanju i dokaza kojim dokazuju svoj stav, dolazimo do zaključka da je ispravno mišljenje džumhura-većine islamskih pravnika da ako bi i došlo do zadajanja odrasle osobe da usljed toga ne bi došlo do srodstva po mlijeku. Ono što se desilo Salimu to je bilo svojstveno samo njemu i nije dozvoljeno izdavati propis analogno ovome propisu, ili je taj njegov slučaj izniman, a propis se ne gradi na iznimnom. A usljed svega toga –zadajanja odrasle strane osobe- dolazi do narušavanja časti muslimanke. (Pogledaj „Fethul-bari“, 9/148.) On prilikom dojenja iz njene dojke, dodiruje je, otkriva i ima priliku da vidi njeno stidno mjesto, pa kako da to bude ispravno. Allah molimo za sredinu i umjerenost, prirodnost i postojanost. Neka je Njemu Uzvišenom svaka hvala na početku i na kraju! Neka je Allahov salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe!