Menu

Ramazanski savjeti za muslimanke

Pripremila Ummu Muhammed
Tema Žena muslimankaČitanje 13 minuta
El-hamdu lillahi Rabbil-alemin, ves-salatu ves-selamu ala ešrefi el-enbija vel-murselin, nebijjina Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi edžmein. Ovih nekoliko riječi, skupocjenih savjeta, upućujemo ženi muslimanki, djevojci mu'minki, povodom nastupajućeg mubarek mjeseca ramazana. Allaha, subhanehu ve te‘ala, molimo da okoristi sve naše sestre mu’minke koje budu čitale ove riječi i da im ovi savjeti budu od pomoći u pokornosti Svevišnjem Allahu, postizanju Njegovog zadovoljstva i oprosta u ovom mubarek mjesecu.
Budi zahvalna Uzvišenom Allahu!

Sestro! Mjesec ramazan jedna je od najvećih Allahovih, subhanehu ve te‘ala, blagodati za Njegove robove. U njemu se spušta Allahova milost, opraštaju se grijesi i loša djela, dobra djela se uvećavaju, u njemu Allah, subhanehu ve te‘ala, oslobađa Svoje robove od Vatre. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada dođe mjesec ramazan, otvore se vrata Dženneta, zatvore se vrata Džehennema i šejtani se povežu u lance.” (Muttefekun alejhi) Također je rekao: “Onome ko posti mjesec ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će oprošteni prethodni grijesi.” (Muttefekun alejhi) Svevišnji Allah u hadisi-kudsijju rekao je: “Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta. Post pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi.” (Muttefekun alejhi) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: je “Doista u mjesecu ramazanu, svakog dana i svake noći, Allah oslobađa robove od Vatre.” (Ahmed s vjerodostojnim lancem prenosilaca) Za Noć kadr Allah je rekao: “Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci” (prijevod značenja El-Kadr, 3). Sestro muslimanko, u ovim hadisima ukazano je na veličinu Allahove, subhanehu ve te‘ala, blagodati koju je podario i tebi i svim ostalim Svojim robovim. Stoga, budi zahvalna Svevišnjem Allahu i na ovu blagodat uzvrati pokornošću i dobrim djelima, a ne nepokornošću i grijesima pa da budeš lišena ove blagodati.

Kako da dočekaš ramazan

● Žureći da se iskreno pokaješ, kao što Uzvišeni kaže: “I svi se, o vjernici, pokajte Allahu, da biste uspjeli” (prijevod značenja En-Nur, 31).

● Izbjegavajući sva ružna djela: laž, ogovaranje, potvaranje, zavade, razvrat, slušanje muzike, razgolićavanje, miješanje sa muškarcima...

● Sa čvrstom odlukom i visokim ambicijama da ćeš mjesec ramazan provesti u dobrim djelima i da nećeš dozvoliti da ti nijedan djelić ovog mubarek mjeseca ode u ono u čemu nema nikakve koristi.

● Čestim spominjanjem Allaha, činjenjem dove, traženjem oprosta i učenjem Kur’ana.

● Čuvanjem i obavljanjem propisanih namaza u njihovim vremenima, s njihovim ruknovima, vadžibima i sunnetima, s potpunom skrušenošću i smirajem.

● Obavljanjem nafila nakon propisanih namaza.

Poduči se propisima posta!

Sestro muslimanko, kako bi tvoj post bio ispravan i primljen kod Allaha, subhanehu ve te‘ala, neophodno je da dobro naučiš i upoznaš propise: farzove, sunnete, adabe, zatim koje su osobe dužne postiti i šta su obavezne izvršavati, kakav je propis za djevojku koja postane punoljetna u toku jednog od dana mjeseca ramazana, obaveznosti nijjeta i vremenom i načinom njegovog donošenja, stvarima koje kvare post, o propisima koji se odnose na ženu sa postporođajnim i menstrualnim ciklusom i ženu koja ima istihazu, dozvoljenim stvarima u toku posta i sl.

Ramazan je mjesec posta, a ne mjesec hrane

Plemenita sestro, Allah, subhanehu ve te‘ala, propisao je post kako bi se musliman “naoružao” strpljenjem, kako bi ukrotio svoje strasti, povećao svoju bogobojaznost i strahopoštovanje prema Allahu, subhanehu ve te‘ala. Uzvišeni Allah rekao je: “O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni” (prijevod značenja El-Bekara, 183). Jedan od prethodnika upitan je: “Zbog čega je propisan post?”, pa je odgovorio: “Kako bi bogataš doživio osjećaj gladi, pa nakon toga ne zaboravljao siromaha!” Ono što danas, nažalost, možemo vidjeti jeste sušta suprotnost spomenutom. Muslimanske porodice upravo u ovom mjesecu potroše i pojedu hrane više nego u bilo kojem drugom mjesecu! Žena muslimanka u ovom mjesecu, mubarek mjesecu ramazanu, provede u kuhinji više vremena nego u bilo kojem drugom mjesecu! Pa kada će učiti Kur’an? Kada će slaviti i veličati Allaha, obratiti Mu se dovom, tražiti oprosta od Njega? Kada će se podučavati propisima posta? Kada će biti slobodna da se posveti ibadetu u ovom plemenitom mjesecu? Zato se, plemenita sestro, dobro čuvaj provođenja vremena u ovom mjesecu u onome u čemu nema koristi i za čim nema potrebe! Propao je onaj koji dočeka mjesec ramazan, a ne bude mu oprošteno u njemu!

Mjesec Kur’ana

Mjesec ramazan odlikuje se u odnosu na ostale mjesece. U njemu je počela objava Kur’ana. Svevišnji Allah rekao je: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla” (prijevod značenja El-Bekara, 185). Tako su ramazan i Kur’an nerazdvojni. Kada se spomene ramazan, spomene se i Kur’an. U dva Sahiha od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najplemenitiji od svih ljudi, a posebno je bio plemenit u mjesecu ramazanu kada mu je dolazio Džibril. Džibril mu je dolazio svake noći i podučavao ga Kur’anu.” Ispravni prethodnici mnogo su učili Kur’an u mjesecu ramazanu. Neki od njih znali su proučiti Kur’an u namazu svake tri noći, neki svakih sedam noći, a neki i svakih deset noći. Katade, rahmetullahi alejhi, završavao je hatmu Kur’ana za sedam dana, a kada bi nastupio mjesec ramazan završavao bi za tri dana, ali kada bi nastupilo deset zadnjih noći, Kur’an bi proučio u svakoj noći. Imam Ez-Zuhri, kada bi nastupio ramazan, samo bi učio Kur’an i hranio siromahe. Imam Malik, kako prenosi Ibn Abdul-Hakem, ostavio bi iščitavanje hadisa u ramazanu i posvetio se učenju Kur’ana iz mushafa. Tako i ti, sestro! Moraš da svakodnevno odrediš dio iz Kur’ana kojim ćeš oživjeti svoje srce, očistiti svoju dušu, skrušiti svoje organe, čime ćeš, inšallah, zaslužiti da se Kur’an zauzima za tebe na Sudnjem danu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Post i Kur’an zauzimat će se na Sudnjem danu za čovjeka! Post će reći: ‘Gospodaru moj! Odvojio sam ga od hrane i strasti, pa primi moje zauzimanje za njega’, a Kur’an će reći: ‘Gospodaru moj! Odvojio sam ga od spavanja noću, pa primi moje zauzimanje za njega!” Pa će njihovo zauzimanje biti prihvaćeno.” (Ahmed i El-Hakim s vjerodostojnm lancem prenosilaca)

Mjesec plemenitosti i dobročinstva

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je žene na udjeljivanje. Govorio bi: “O skupino žena! Udjeljujte i mnogo tražite oprosta! Doista sam vidio da ste vi najbrojniji stanovnici Vatre!” (Muslim) Prenosi se od majke vjernika Aiše, radijallahu anha, da je u jednom danu podijelila stotinu hiljada dirhema, a postila je tog dana. Sluškinja joj je rekla: “Zar nisi mogla od onoga što si podijelila da za jedan dirhem uzmeš mesa kojim bi se iftarila?!”, a ona je odgovorila: “Da si mi to ranije rekla, učinila bih to.” U plemenita i dobra djela u ramazanu spada: spremanje iftara za postače, hranjenje siromaha, ispunjavanje njihovih potreba, savjetovanje i podučavanje neukih, udjeljivanje u trajnu sadaku. Zato se potrudi, plemenita sestro, u ovim djelima, jer je nagrada za njih ogromna!

Mjesec namaza

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je noću sve dok mu pete nisu počele pucati. Svoj postupak pojašnjavao je riječima: “Pa zar da ne budem Allahu zahvalan rob?!” (Muttefekun alejhi) Također je govorio: “Ko mjesec ramazan provede u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi koje je počinio.” (Muttefekun alejhi) Za odlazak žena u mesdžide, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ne zabranjujte svojim ženama odlazak u mesdžide, ali bolje im je klanjati u svojim kućama.” (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) Čedna muslimanka prilikom odlaska u mesdžid mora voditi računa o adabima odlaska u mesdžid: da odlazi u mesdžid radi namaza i slušanja Kur’ana, da se propisno obuče i da ništa od njenog tijela ili odjeće ne bude povod smutnje među vjernicima, da se ne miriše radi izlaska iz kuće i odlaska u mesdžid, da se ne miješa sa muškarcima na putu do mesdžida i prilikom ulaska i izlaska iz mesdžida, da hoda krajem puta, a da sredinu ostavi za muškarce, da ne vodi malu djecu, ako zna da će plakati, biti nemirni i odvraćati koncentraciju ostalih muslimana od Kur’ana i namaza.

Ramazan je post svih organa

Znaj, skupocjeni dragulju islama, da je post ustvari post od grijeha. Tako oči poste od gledanja u haram, uši poste od slušanja harama, usta, pored hrane, poste od laži, ogovaranja, potvaranja, ismijavanja, omalovažavanja, ruke poste od doticanja, kupovanja i prodavanja harama, noge poste od odlaska na haram mjesta, stomak posti od hrane i pića, spolni organ od zadovoljavanja strastima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu i neznanju, pa Allahu ne treba to što on ostavlja svoju hranu i piće.” (Buharija) Zato, kada govoriš – govori istinu, kada gledaš – gledaj samo u dozvoljeno, slušaj samo ono što je dozvoljeno, kupuj halal i prodaji halal, dotiči halal i odlazi na halal mjesta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: je “Možda neki postač od svoga posta ima samo glad i žeđ!” (Ahmed i Ibn Madža sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)

Praktični savjeti za iskorištavanja vremena u ramazanu

● Ne izlaziti iz kuće bez potrebe.

● Ne odlaziti na pijacu, pogotovo u zadnjoj trećini ramazana.

● Ostavljanje beskorisnih sijela i posjeta, a ukoliko se za nekima i ukaže potreba, kao što je posjeta bolesniku, onda ne ostajati mnogo u tim posjetama.

● Izbjegavanje sijela na kojima se priča o drugima, ismijava, ogovara i potvara.

● Ne gubiti vrijeme u praćenju televizijskih programa.

● Ne sjediti dugo u noć, jer to, obično, dovodi do ostavljanja noćnog namaza i spavanja tokom dana.

● Ne spavati mnogo po danu.

● Ne provoditi mnogo vremena u kuhinji, pripremajući sehur i iftar.

● Ne gubiti vrijeme u ukrašavanju i stajanju pred ogledalom.

● Ne gubiti vrijeme u dugim telefonskim razgovorima.

● Čuvati se rasprava i diskusija u kojima nema mnogo koristi i koje, obično, dovode do gubljenja velikog dijela vremena, a ukoliko i bude pozvana na slično neka kaže: “Ja postim!”.

Zadnja trećina ramazana

Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi prilazio svojim suprugama, noći bi provodio u ibadetu i svoju porodicu budio da čine ibadet. (Muttefekun alejhi) To je mali broj dana u kojima će uspjeti marljivi, a propasti nemarni. U ovim noćima je i Noć kadr, koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ko je ne dočeka u ibadetu, doista je veliki gubitnik. Zato se potrudi da činiš što više ibadeta u ovim noćima. Nastoj da ih cijele provedeš u ibadetu, kako bi sigurno dočekala i doživjela Noć kadr u ibadetu i postigla veliku nagradu. Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako potrefim trenutak kada je Noć kadr, šta da kažem u njemu?” Odgovorio je: “Reci: ‘Allahumme inneke afuvvun, tuhibu el-'afve, fa'fu 'anna – Allahu moj! Ti si Onaj koji mnogo prašta, voliš opraštanje, pa, oprosti i nama!’” (Ahmed i Et-Tirmizi koji kaže da je hadis hasen-sahih)

Allaha, subhanehu ve te‘ala, molimo da nam dozvoli da doživimo mubarek ramazan, da nam pomogne u ibadetu i primi naša djela! On Uzvišeni u stanju je da sve učini! Neka je Njemu svaka hvala i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, ashabe i sve koji slijede islam do Sudnjeg dana!