Menu

Slijeđenje ashaba

Tema Da'vaČitanje 3 minute
Prenosi Salih b. Kejsan: “Sastao sam se sa Zuhrijem da tražimo znanje, pa je Zuhri rekao: ‘Pisat ćemo sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pisat ćemo šta su radili ashabi jer je i to sunnet’, a potom sam rekao: ‘Ja neću pisati šta su radili ashabi jer to nije sunnet.’ Pa je Zuhri uspio, a ja sam propao.” (Džamiu bejanil-ilm, 2/1176)
Rekao je Ša‘bi, rahimehullah: “Šta ti budu govorili da su radili ashabi, to čvrsto prihvati.” (Hil’jetul-evlija, 4/319)

Seid b. Musejjib, rahimehullah, bio je upitan o nekom pravnom pitanju pa je rekao: “Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisu se složili o tom pitanju, tako da ja nemam više šta reći.” (Džamiu bejanil-ilm, 1/770)

Rekao je Mudžahid, rahimehullah: “Učenjaci, to su ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Džamiu bejanil-ilm, 1/770)

Evzai, rahimehullah, rekao je: “Znanje je ono što dođe od ashaba. Sve ono što dođe mimo ovoga, to nije znanje.” (Džamiu bejanil-ilm, 1/769)

Ibrahim en-Nehai, rahimehullah, rekao je: “Kada bi mi od njih (ashaba) došlo da pri abdestu nisu prali više od nokta, tada ni ja ne bih prao više od nokta.” (Eš-Šerh vel-Ibane, 161)

Ebu Zura, rahimehullah, rekao je: “Ako vidiš čovjeka da omalovažava drugove Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znaj da je on zindik. To je zato što su nam oni prenijeli ovaj Kur’an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Takvi žele da ih omalovaže kako bi negirali Kur’an i sunnet.” (Hatib el-Bagdadi, El-Kifaje, 49)

Kada je Ebu Bekr bio upitan o ljudima koji omalovažavaju ashabe Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Takvi žele da omalovaže Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, međutim, nisu našli nikoga ko bi ih u tome podržao, pa su počeli da omalovažavaju one koji su nam prenijeli znanje od njega, sallallahu alejhi ve sellem.” (Tarih Bagdad, 10/174)

Ubejd b. Muhammed el-Verrak prenosi da je čuo Bišra b. Harisa kako kaže: “Moje najbolje djelo je ljubav prema ashabima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Hil’jetul-evlija, 4/16)

Hasan el-Basri, rahimehullah, rekao je: “Pretekao nas je narod na konjima dok smo mi bili na magarcima. Pa ako ih budeš slijedio, prije ćeš se s njima sastati.” (Ibn Kajjim, El-Fevaid, 43)

Imam Ahmed, rahimehullah, rekao je: “Slijeđenje podrazumijeva da osoba slijedi ono sa čime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim ono što je došlo od ashaba, te da bira ono što je došlo od tabiina.” (Ebu Davudova pitanja imamu Ahmedu, 276–277)

Ibrahim b. Seid el-Dževheri prenosi od Ebu Usame Hammada b. Usame da je bio upitan ko je bolji, Muavija b. Ebu Sufjan ili Omer b. Abdulaziz, pa je rekao: “Ne poredi se niko s ashabima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Adžuri, Eš-Šeria, 165)

Evzai, rahimehullah, rekao je: “Na tebi je da slijediš ono što je došlo od ispravnih prethodnika, pa makar te i ljudi odbijali. A dobro se čuvaj mišljenja ljudi.” (Sijeru a‘lamin-nubela, 7/120)