U zijaretu sa Allahovim Poslanikom

Pripremio Anes Fejzić
Tema SiraČitanje 8 minuta

U jutarnjim trenucima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjećivao je osobe koje su mu bile drage, a jedna od njemu najdražih osoba bila je njegova kćerka Fatima, radijallahu anha. Kada bi otišao u posjetu svojoj kćerki Fatimi, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozivao bi svog unuka Hasana riječima: “Da li je tu dječak? Da li je tu dječak?”, ponavljajući ove riječi sve dok Hasan ne bi izašao trčeći prema svome djedu, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, koji bi ga čvrsto zagrlio i poljubio, učeći dovu za njega: “Allahu moj, ja ga volim pa i Ti zavoli njega i svakog onog ko njega voli.” (Buhari)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst U zijaretu sa Allahovim Poslanikom je objavljen u broju 89, 15. mart 2019. Permalink

Još tekstova na temu Sira