Menu

Uloga i doprinos muslimanke u društvu

Tema Žena muslimankaČitanje 6 minuta
Kada je Ibrahim, alejhis-selam, svoju suprugu Hadžeru sa dojenčetom doveo iz Šama u Mekku, tada nenastanjenu i bez ikakvih znakova života, ona je upitala Ibrahima da li mu je Allah naredio da tako učini. Dobivši pozitivan odgovor, ova žena čiju je slavu islam sačuvao do Sudnjega dana, zadovoljila se odredbom svoga Gospodara i strpljivo podnijela ostanak među crnim brdima, u mjestu gdje se živo biće nije naziralo, sa zavežljajem hrane i malo vode, znajući da je Uzvišeni neće pustiti da strada. Plod toga sabura bio je izvor Zemzem vode koja napaja vjernike do dana današnjeg, a potom i gradnja prve Allahove kuće na Zemlji kojoj vjernici hrle iz cijelog svijeta u svako doba godine. Druga slavna žena u historiji islama bila je prva osoba koja je povjerovala Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i pružila mu potporu u materijalnom i emocionalnom smislu onda kada mu je to bilo najpotrebnije – Hatidža, radijallahu anha, njegova čedna supruga. Iako je odrasla u obilju i blagodatima i slovila kao uspješna trgovkinja, sve to žrtvovala je na Allahovom putu, te zajedno s muslimanima Mekke tri godine provela u sveopćoj izolaciji, kada su ih kurejšijski mnogobošci bojkotirali tako da su od neimaštine znali jesti lišće. Na stranicama svijetle islamske historije nalazi se i Safija, kći Abdul-Muttalibova, radijallahu ahna, tetka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šezdesetogodišnjakinja koja je na dan bitke na Hendeku – onda kada su svi muslimanski borci bili zaokupljeni stražom na Hendeku i kada su žene i djeca ostavljeni u utvrđenju – spazila jednog jevreja, koji se uspio približiti utvrđenju, i ubila ga nimalo ne oklijevajući. Ovu smjelu staricu, njena ženstvenost i slabost nisu spriječile od službe vjeri, na onaj način koji je u tom trenutku bio najadekvatniji. Spomena je vrijedna i djevojka koju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaprosio za svog voljenog ashaba Džulejbiba, radijallahu anhu, čovjeka kojem je bila uskraćena ljepota. Kada je djevojka čula da njena majka neće da čuje o tome, usprotivila joj se i povinovala se Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, prijedlogu da se uda za njega, ubijeđena da je neće upropastiti. Nekoliko dana od Džulejbibove ženidbe izađoše muslimani u bitku u kojoj Džulejbib pade kao šehid. Ruku njegove supruge poslije su brojni tražili. Ova djevojka dala je prioritet volji Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nad svojim prohtjevom. Mnogo je uzoritih primjera žena muslimanki koje je zabilježila islamska historija, čija se djela spominju do današnjeg dana. Najdominantnije područje na kojem svaka muslimanka može djelovati jeste porodica. Tvome mužu i djeci potrebna je tvoja pažnja u svakom obliku, od vođenja brige o kućnim poslovima pa do brižnog savjeta, jer niko od nas nije neovisan o savjetovanju, pa ni muž od svoje supruge. Da li si ukazala na dobro, odvratila od zla, pomogla poziv u islam fizički ili materijalno, učestvovala u distribuciji knjiga sa islamskim sadržajem, oživjela koji sunnet u svome mjestu (poput rukovanja među ženama, sunneta koji je zamro na našim prostorima)? Da li si priskočila u pomoć bratu ili sestri koji su u teškom stanju i kojima je pomoć jako potrebna? Brojni su načini putem kojih musliman može pomoći svome bratu muslimanu, te tako steći obilatu nagradu. Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allahu najdraži ljudi su oni koji najviše koriste ljudima, i Allahu je najdraže djelo da usrećiš nekog muslimana, da otkloniš od njega neku brigu, izmiriš za njega dug ili mu utoliš glad. Da odem s bratom radi neke njegove potrebe draže mi je od mjesec dana itikafa u ovom mesdžidu (tj.mesdžidu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini). Ko suzdrži svoju ljutnju, Allah će prekriti njegovu sramotu. Ko priguši svoju srdžbu, a u stanju je da je ispolji, Allah će mu srce ispuniti nadom na Sudnjem danu. Ko krene sa bratom radi neke njegove potrebe, sve dok mu se ona ne ispuni, Allah će učvrstiti njegova stopala na dan kada stopala pokleknu. Zaista loše ponašanje kvari djelo kao što sirće kvari med." (Hadis bilježi Taberani, Ibn Ebi ed-Dunja, a Albani ga je ocijenio hasenom) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko vjerniku otkloni jednu od njegovih dunjalučkih nevolja, Allah će otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. Ko olakša svome dužniku, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Ko pokrije (nevaljalštine) jednog muslimana, Allah će njega pokriti i na ovom i na budućem svijetu. Allah je u pomoći Svome robu sve dok je on u pomoći svome bratu. Ko krene putem traženja znanja, Allah će mu njime olakšati put u Džennet. Ne okupi se narod u jednoj od Allahovih kuća, učeći i izučavajući Allahovu Knjigu, a da se na njih ne spusti smiraj, prekrije milost, okruže ih meleki i spomene ih Allah kod onih koji su kod Njega. Onome ko zapostavi svoje djelo, porijeklo neće biti od koristi." (Hadis bilježi Muslim) Nekada nismo u stanju da pomognemo braći i sestrama direktno, ali smo u stanju da žive u našim dovama koje ćemo upućivati Onome koji može sve. Muslimanski ummet širom svijeta danas je u potrebi za dovama svakog muslimana, pa i tvojim, draga sestro! "I Reci: Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici." (Prijevod značenja Et-Tevbe, 105.)