Menu

Veza između lijepog ahlaka i ispravnog vjerovanja

Tema AhlakČitanje 1 minut
Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Garantujem kuću u Džennetu onome ko se ostavi rasprave pa makar bio u pravu; garantujem kuću usred Dženneta onome ko se prođe laži pa makar i u šali; garantujem kuću u vrhu Dženneta onome čiji ahlak bude lijep!” (Ebu Davud, hadis je sahih) Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Vjernici će lijepim ahlakom dostizati nagrade onih koji obavljaju dobrovoljne namaze i dobrovoljni post!’” (Ebu Davud, hadis je sahih) Od Ebu Derda', radijallahu anhu, bilježi se: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Na tasove Vage neće se staviti ništa teže od lijepog ahlaka!’” (Tirmizi, hadis je sahih)