Menu

Usreći te kada je pogledaš

Tema Žena muslimankaČitanje 13 minuta

Ovo su savjeti za suprugu, vlasnicu kuće i majku koja želi da od njene kuće učini sigurno mjesto koje okružuje ljubav, milost i smiraj. Sestro mu'minko – uzmi ovih deset savjeta i sa njima ćeš zadovoljiti svoga Gospodara, te ćeš usrećiti svoga supruga i sačuvat ćeš svoje kraljevstvo!? Zaista zbog grijehe propadaju države i ruše se kraljevstva, pa nemoj da se tvoja kuća sruši zbog grijeha i nepokornosti prema Allahu, subhanehu ve te 'ala.


Bogobojaznost i udaljavanje od grijeha

O Allahova robinjo, čuvaj Allaha pa će te Allah sačuvati, i sačuvat će ti tvoga supruga i tvoju kuću, zaista pokornost sjedinjava srca i čini ih međusobno samilosnim, dok grijesi i nepokornost djeluju suprotno. Zbog toga čuvaj se svih grijeha, a naročito ostavljanja namaza ili njegovog odgađanja, sijela u kojima se ne čuje osim gibet – ogovaranje ili nemimet - rekla –kazala, neodgajanja djece islamskim odgojem i nepodučavanju djece osnovnim temeljima islama. Čuvaj se grijeha oponašanja žena „nemuslimanki“, koji može biti u nošnji ili drugim običajima. Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Onaj ko oponaša jedan narod, od njih je!" (Ebu Davud-Sahih Irvau Galil 1269 Albani) Čuvaj se zapostavljanju supruga i nepokornosti prema njemu, te ostavljanja islamskih propisa u oblačenju, naročito prilikom izlaska iz kuće.

Upoznati supruga

Obaveza svake žene je da upozna njenog supruga, da zna ono što on voli te da se tome odaziva i da zna ono što on ne voli te da se toga kloni osim ukoliko u tom njenom slušanju prema mužu nije nepokornost prema Allahu Uzvišenom. U tom slučaju nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju. Upoznavanje supruga i njegove ćudi biva od samog početka bračnog života, kako bi se spriječile moguće međusobne nesuglasice. Najljepši primjer za to je priča kadije Šurejha, Allah mu se smilovao, kad je njegova žena Zejneb u njihovoj prvoj bračnoj noći pitala o onome što on voli, pa da mu u tome udovolji i o onom što mu je mrsko pa da se i ona udalji od toga. Ona se nakon toga cijeli njihov zajednički život pridržavala njegovih riječi od te prve noći i nije čudo što je rekao kadij Šurejh: „Proveo sam sa njom dvadeset godina i nikada se nisam na nju naljutio!“ Subhanallah, zar ima išta ljepše od toga da tako proteče jedan bračni život i da te tvoj suprug sačuva u najljepšoj uspomeni.

Istinska poslušnost prema mužu i lijep međusobni život

Pravo muža kod njegove supruge je ogromno … Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Da sam ikome naredio da učini nekome sedždu mimo Allaha, naredio bih ženi da učini sedždu njenom mužu!" (Ebu Davud ,Tirmizi-Sahih Sahihu Džamia 5239 Albani) I prvo od tih prava je poslušnost u onome što nije nepokornost prema Allahu subhanehu ve te 'ala, lijep suživot i nečinenje prijestupa prema njemu. Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Dvojici njihov namaz neće mimoići njihove glave; odbjeglom robu od njegova vlasnika, sve dok mu se ne vrati i neposlušnoj ženi njenom mužu, sve dok se ne vrati u poslušnost.!“ (Taberani-Sahih Sahihu Dzmia 136.) Zbog toga je Aiša, radijallahu 'anha, majka vjernika, rekla savjetujući žene: „O skupino žena, kad bi ste vi znale koliko je pravo vaših ljudi kod vas, svaka od vas bi sa svojim obrazom brisala prašinu sa njegovih stopala.“ Zaista ćeš sa svojom poslušnošću i pokornošću prema tvome mužu, sa Allahovim, subhanehu ve te 'ala dopustom, biti najbolja žena. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je upitan: „Koja je najbolja žena?“, pa je odgovorio: „Ona koja te usreći kada je pogledaš, posluša te kada joj narediš i ne razilazi se sa tobom u njenoj duši i njenom imetku sa onim što ti mrziš.“ (Ahmed i Nesai- Sahih Sahihu Džamia 3298) Zar nije rekao Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Žena koja klanja njenih pet dnevnih namaza, posti mjesec Ramazan, sačuva njeno stidno mjesto i poslušna je njenom mužu, ući će u džennet na koja god vrata bude htjela." ( Ebu Neim-Sahih Miskatu Mesabih 3254 Albani)

Zadovoljstvo i skromnost

Svaka žena muslimanka i istinska vjernica treba da je zadovoljna sa onim što joj se pruža, bilo to malo ili puno, i ne treba da opterećuje njenog muža sa traženjem stvâri koje on nije u mogućnosti da joj pruži, bilo zbog njegovog materijalnog stanja ili zato što smatra da neke stvari nisu potrebne. Zamisli kakav je bio odgoj žena selefa, Allah im se smilovao, kada bi muž jedne od njih krenuo da izađe iz kuće, ona bi ga posavjetovala rekavši mu: „Čuvaj se da ne zaradiš haram, jer zaista mi možemo da podnesemo glad, ali ne možemo da podnesemo džehennemsku vatru. To su bile one čija je briga bio ahiret, a u ovo sadašnje vrijeme - kako žene savjetuju njihove muževe kada izlaze iz kuće? Ostavljam tebi odgovor na ovo pitanje jer sam ubijeđena da ga ti znaš vrlo dobro.

Lijepo uređivanje kućnih poslova

Od lijepog uređivanja je: odgajanje djece lijepim odgojem, čišćenje kuće i lijepo uređivanje, pripremanje hrane u određeno vrijeme, trošenje suprugovog imetka u najbolje svrhe te da ga ne troši na ono što joj nije potrebno. Najbolji primjer za to kako žena da uređuje kuću njenog muža je majka jednog velikog islamskog učenjaka, poznatog kao Rebi`a Er-rej ,šejha Imama Malika, čiji otac je otišao u džihad, ostavivši njegovu suprugu sa malenim sinom te ostavivši joj nešto imetka. Otišao je u džihad i nije se vratio trideset godina. Za to vrijeme je njegova žena, Rebi`ina majka, sa novcem koji joj je ostavio njen muž, plaćala učitelje da podučavaju njihovog sina, te je izrastao u 'alima kojem se obraćalo i pitalo za njegovo mišljenje. Nakon 30 godina provedenih u džihadu, vratio se njen muž i nakon što joj dade kesu sa novcem, reče: „Stavi ovo sa onim što sam ti prije ostavio.“, te ode da klanja sabah namaz. Nakon namaza ugleda da se svijet iskupio oko nekog mladića, koji im je držao predavanje i sav očaran tim mladim šejhom poželi da je i njegov sin bude takav, te se vrati kući pričajući ženi o tom mladom šejhu. Ona mu reče: „Ti si me pitao za novac koji si mi ostavio, ja sam ga potrošila na odgoj našeg sina i onaj šejh što si ga vidio u mesdžidu je tvoj sin Rebi`a!“

Lijep suživot sa muževom porodicom

I njegovim bližnjim posebno sa njegovom majkom koja je od njegovih najbližih . Obaveza je svakoj ženi da poštuje suprugovu majku i njegove najbliže, da se strpi na njihovim pogreškama,a posebno kada je u pitanju njegova majka i da izvršava ono što joj ona naredi. Znamo da su mnoge porodice razorene nakon što je u njih ušao razdor i nesuglasice zbog lošeg postupanja supruge prema muževoj majci, ne pazeći na to da joj dadne njeno pravo i ne pazeći na njene osjećaje kao majke naspram njenog sina, jer je ona ta koja je probdjela noći i dane odgajajući tog čovjeka koji je sada njen muž. Zato treba dobro paziti i uvažavati njeno pravo, rekao je Uzvišeni u prijevodu značenja: „Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro." (Ar-Rahman 60.) Dijeljenje suprugovih briga i teškoća Ukoliko želiš da živiš u srcu svoga muža, živi njegove brige i njegovu tugu. Podsjetiću te na ženu koja nije prestala da živi u srcu njenog muža, čak i poslije njene smrti, a ni on nije zaboravio godine njene ljubavi. Nije prestao da je voli, zbog ljubomore njegove druge žene koju je oženio nakon nje, koja je rekla: „Nisam ni na jednu Poslanikovu ženu bila ljubomorna onoliko koliko sam bila ljubomorna na Hatidžu, a nisam je poznavala. Umrla je prije nego me je oženio, pa sam jednom rekla Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, čuvši kako je spominje tako mnogo: '... kao da na dunjaluku nije bilo žena osim Hatidže!', našto je odgovorio: 'Ona je povjerovala u mene kada mi ljudi nisu vjerovali, i vjerovala mi je kada su me ljudi u laž utjerivali, i pomagala mi je sa njenim imetkom kada su mi drugi zabranjivali, i Allah mi je od nje podario sina.'“ (Buharija 6004) To je Hatidža, Allah sa njom bio zadovoljan, koja je potpomagala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u njegovim najtežim trenucima, djeleći sa njim njegove brige i teškoće.

Zahvala suprugu na njegovim lijepim postupcima

Nemoj zaboravljati njegovu dobrotu, jer onaj tko ne zahvaljuje ljudima ne zahvaljuje ni Allahu. (Ahmed, Tirmizi, ocjenjen Hasenu Sahih) I nemoj da budeš poput one kojoj njen muž cijeli život čini dobro, zatim vidi od njega nešto loše pa mu kaže: 'Nisam nikada od tebe dobra vidjela', jer je rekao Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem: “O skupino žena - udjeljujte, zaista sam vas vidio od većine stanovnika vatre', pa su rekle: 'O Allahov Poslaniče, a zbog čega?', našto je odgovorio: ,Mnogo proklinjete i poričete supruga.'“ (Buharija 304) A poricanje supruga je negiranje muževe dobrote i ne izvršavanje njegovog prava. A to se može postići sa lijepim osmjehom koji će iz njegovog srca otkloniti teret i umor kada se vrati sa posla ili sa traženjem isprike za njega ukoliko je pogriješio prema tebi i da je to samo neznatna greška u moru njegovih dobrota koje čini za tebe: „Allah neće pogledati u ženu koja ne zahvaljuje njenom mužu, a ona je o njemu ovisna.“ (Bejheki i Nesai-Sahih Silsiletu Sahihe 289 Albani)

Čuvanje suprugovih tajni i prekrivanje njegovih nedostataka

Žena je sigurno mjesto tajni njenog muža, najbliskija mu je od svih ljudi i ona najbolje zna stvari koje su njemu posebne. Zaista ženska sijela nisu prazna od otkrivanja nedostataka muževa ili otkrivanja nekih njihovih tajni, a opasnost toga je velika i to je veliki grijeh. Na veličinu toga nam ukazuje to kada je jedna od Poslanikovih, sallallahu 'alejhi ve selem, žena proširila njegovu, 'alejhisselam, tajnu. Došla je kazna u tome da je se Poslanik, 'alejhisselam, odvojio od nje i nije joj se približio pun mjesec. Uzvišeni Allah je povodom ovoga događaja objavio: "Kada je vjerovjesnik jednoj od svojih žena jednu tajnu povjerio pa je ona odala, a Allah je to njemu otkrio, pa joj je bio jedan dio kazao, a ostalo prešutio.“ (Prijevod značenja Et-Tahrim 3.) Zbog toga sestro muslimanko čuvaj tajne tvoga muža, prekrij njegove nedostatke i nemoj da ih otkrivaš osim kada to zahtijeva šerijatska dobrobit kao traženje tvog prava kod šerijatskog sudije.

Razboritost i oštroumnost

Od grešaka je i opisivanje mužu ljepote drugih žena koje ona poznaje, a Poslanik je to zabranio kada je rekao: „Neka ne opisuje ljepotu žene njenom mužu kao da on u nju gleda.“ (Buhari 5240) Također od velikih bračnih grešaka je to što rade pojedine supruge prilikom povratka njihovih muževa kući. Njen muž se nije čestito ni odmorio od njegovih obaveza sa posla, a ona mu počne spominjati šta je sve potrebno ukući i kako treba da stvari idu, te koliko je novca utrošeno na djecu itd. Također možda od najvećih grešaka i najproširenijih među udatim ženama je oblačenje najljepše odjeće i stavljanje najljepšeg nakita prilikom izlaska iz kuće, a u kući njenog muža ni ljepote ni ukrasa. Razborita žena će se kloniti svega ovoga i učiniće njenu kuću njenom kraljevinom u kojoj je samo ona kraljica. Molim Allaha Uzvišenog da učini svaku muslimansku porodicu bez ijednog problema, a svaku ženu –suprugu učini najsrećnijom ženom na dunjaluku i ahiretu