Menu

Važni događaji između Pohoda na Tebuk i Oproštajnog hadža

Pripremio Abdullah Nasup
Tema SiraČitanje 13 minuta

Smrt Abdullaha b. Ubejja b. Selula, vođe licemjera

Vođa licemjera Abdullah b. Ubejj b. Selul razbolio se krajem mjeseca ševvala, a umro je u mjesecu zul-ka’de devete godine po Hidžri.

Kada je umro, njegov sin koji se također zvao Abdullah, došao je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i zatražio je njegovu košulju da u njoj zakopa svoga oca i zamolio ga da mu klanja dženazu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pošao je da mu klanja dženazu pa ga je Omer, radijallahu anhu, uhvatio za odjeću i upitao: “Allahov Poslaniče, zar ćeš mu klanjati dženazu a Allah ti je to zabranio?”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Allah mi je dao pravo izbora. Allah je rekao: Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio čak i sedamdeset puta, Allah im neće oprostiti – zato što u Allaha i Njegovog Poslanika ne vjeruju. A Allah neće ukazati na Pravi put nevjernicima’” (Et-Tevba, 80). Zatim je rekao: “Molit ću za njega više od sedamdeset puta.”


Nakon toga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao mu je dženazu pa je Allah, dželle šanuhu, objavio: “I nijednom od njih, kad umre, nemoj dženazu obaviti, i nemoj nad kaburom njegovim stajati, jer oni u Allaha i Njegovog Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru.” (Et-Tevba, 84)

Nakon smrti Abdullaha b. Ubejja, aktivnosti licemjera u Medini smanjile su se tako da u desetoj hidžretskoj godini nisu imali značajnih aktivnosti. Bio ih je ostao neznatan broj, koji je znao samo čuvar Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, tajne Huzejfa b. Jeman, radijallahu anhuma.

Majke vjernika između ovosvjetskih ukrasa i nagrade na onom svijetu

Allah, dželle šanuhu, kaže: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim: ‘Ako želite život na ovom svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, dat ću vam pristojnu otpremninu i lijepo ću vas otpustiti. A ako želite Allaha i Poslanika Njegova i onaj svijet, pa, Allah je, doista, onima među vama koje čine dobra djela pripremio nagradu veliku.’” (El-Ahzab, 28–29)

Vjerodostojni hadisi ukazuju na to da su ovi ajeti objavljeni kada se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zakleo da kod svojih supruga neće ući mjesec dana, te se odvojio od njih u sobu na spratu.

Ovi ajeti objavljeni su devete godine po Hidžri. Povod objave jeste to što su njegove supruge tražile da im poveća opskrbu.

Bilježi Muslim od Džabira, radijallahu anhu, da je rekao: “Ebu Bekr je došao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i zatekao pred vratima ljude kojima nije dozvoljeno da uđu. Ebu Bekr je zatražio dozvolu da uđe i dozvoljeno mu je. Potom je došao Omer i zatražio dozvolu da uđe pa je i njemu dozvoljeno. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio je tužan i samo je šutio, a oko njega su sjedile njegove supruge. Omer je pomislio: ‘Reći ću nešto Allahovom Poslaniku kako bih ga nasmijao.’ Rekao je: ‘Allahov Poslaniče, šta misliš: kada bi kćerka Haridža tražila da joj povećam opskrbu, ja bih je udario po vratu.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao se i rekao: ‘Kao što vidiš, moje supruge okupile su se oko mene da traže povećanje opskrbe.’ Ebu Bekr je ustao prema svojoj kćerki Aiši, a Omer prema svojoj kćerki Hafsi, pa su uhvatili svoje kćeri za vratove i rekli im: ‘Zar tražite od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ono što nema?!’ One rekoše: ‘Tako nam Allaha, ne tražimo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ništa što nema!’ Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odvojio se od njih jedan mjesec, odnosno dvadeset devet dana, a potom su objavljeni navedeni ajeti.”

Poslanik je živio u skromnim životnim uvjetima i njegove supruge živjele su u vrlo jednostavnim i izuzetno skromnim domovima.

Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Znala su proći po dva-tri mjeseca a da se u domovima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne zapali vatra.” Urva b. Zubejr upitao je: “Pa od čega ste živjeli?”, a ona je odgovorila: “Od datula i vode.”

Nakon oslobođenja Hajbera i Meke, i nakon Pohoda na Tebuk, muslimani su osjetili obilje, a supruge Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znale su ajete kojima je dozvoljeno uživanje na ovom svijetu bez pretjerivanja, pa su htjele da osjete dio toga.

Naprimjer, Allah, dželle šanuhu, kaže: “O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete namaz obaviti! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju” (El-A’raf, 31); “Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?’ Reci: ‘To je za vjernike na ovom svijetu, a i na onom svijetu su samo za njih.’ Eto, tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju.” (El-A’raf, 32)

Zatim, pozivajući na umjereno trošenje, Allah kaže: “Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu – da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao.” (El-Isra, 29)

Međutim, Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, njegov je Gospodar odabrao drugačiji način života te se nije osvrtao na ovosvjetske ukrase i podučio ga je tome rekavši:  Ne pružaj poglede svoje na ono što Mi dajemo na uživanje nekim od njih i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi” (El-Hidžr, 88); “I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koji Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, a opskrba Gospodara tvoga bolja je i vječna” (Ta-ha, 131). Zato su objavljeni ajeti koji su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge stavili pred izbor, a one su bez dvoumljenja izabrale Allaha, Njegovog Poslanika i onaj svijet.

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Kada je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, naređeno da svojim suprugama dadne da biraju, prvo se obratio meni i rekao mi: ‘Nešto ću ti reći, a ti ne žuri da mi odgovoriš dok se ne posavjetuješ sa svojim roditeljima.’ A bio je svjestan da mi roditeiji neće narediti da se odvojim od njega. Zatim je kazao: ‘Allah, dželle šanuhu, rekao je: ‘O Vjerovjesniče, reci ženama svojim: Ako želite život na ovom svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, dat ću vam pristojnu otpremninu i lijepo ću vas otpustiti. A ako želite Allaha i Poslanika Njegova i onaj svijet, pa, Allah je, doista, onima među vama koje čine dobra djela pripremio nagradu veliku’ (El-Ahzab, 28–29), a ja sam mu rekla: ‘A o čemu od ovoga da se posavjetujem s roditeljima? Ja, zaista, želim Allaha i Njegovog Poslanika i onaj svijet.’ Nakon toga, i druge supruge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postupile su poput mene.”

Ebu Bekr predvodi ljude na hadžu

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osme godine po Hidžri, nakon oslobođenja Meke, naredio je da hadž muslimana predvodi Uttab b. Usejd i njihov se hadž nije razlikovao od hadža mnogobožaca. Sljedeće godine kada je došlo vrijeme hadža, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Na hadž dolaze i goli mnogobošci i ne želim obaviti hadž dok ne bude drugačije”, pa je poslao Ebu Bekra es-Siddika, radijallahu anhu, kao vođu hadžija devete hidžretske godine.

Ebu Bekr, radijallahu anhu, krenuo je na čelu velike grupe ashaba i sa sobom su poveli kurbane. Nakon što je Ebu Bekr, radijallahu anhu, izašao sa povorkom hadžija, objavljena je sura Et-Tevba i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao je Aliju, radijallahu anhu, i naredio mu da se priključi Ebu Bekru es-Siddiku, radijallahu anhu, i obavijesti ga o propisima koji su objavljeni. Ebu Bekr, radijallahu anhu, predvodio je ljude tokom hadža posjećujući obredna mjesta poznata iz paganskog doba.

Ebu Bekr je održao hutbu prije osmog zul-hidžeta i na dan Arefata, i na dan Bajrama i na dan prvog povratka sa Mine u Meku.

Nakon Ebu Bekra, radijallahu anhu, na svako mjesto je dolazio Alija, radijallahu anhu, i učio pred ljudima početak sure Et-Tevba, a zatim je govorio: “U Džennet će ući samo vjernici! Neka oko Kabe ne tavafe goli! Ko ima ugovor sa Allahovim Poslanikom, ugovor je važeći do ugovorenog roka! I nakon ove godine mnogobošcima neće biti dopušteno da obavljaju hadž!” Ebu Bekr, radijallahu anhu, bio je naredio da Ebu Hurejra, radijallahu anhu, povede jednu grupu kako bi pomogli Aliji, radijallahu anhu, u izvršenju zadatka.

Pouke, poruke i propisi

● Pouke i propisi iz događaja vezanih za licemjere

– 

 Deveta hidžretska godina bila je godina konačnog obračuna sa licemjerima jer je islamska država dostigla visok stepen snage, a kada je islamska država jaka, licemjeri se povlače i slabo djeluju.

Licemjeri su najgora vrsta nevjernika zabranjeno je da im se klanja dženaza. Allah, dželle šanuhu, kaže: “I nijednom od njih, kad umre, nemoj dženazu obaviti, i nemoj nad kaburom njegovim stajati, jer oni u Allaha i Njegovog Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru. Neka te ne ushićuju bogatstva njihova i djeca njihova! Allah želi da ih njima na ovome svijetu namuči i da im duše – dok su nevjernici – izađu.” (Et-Tevba, 84–85)

● Pouke iz događaja u vezi sa izborom koji je stavljen pred majke vjernika

Allah, dželle šanuhu, pripremio je veliku nagradu na onom svijetu za majke vjernika, jer su odabrale Allaha, Njegovog Poslanika i onaj svijet. Uzvišeni Allah kaže: “A ako želite Allaha i Poslanika Njegova i onaj svijet, pa, Allah je, doista, onima među vama koje čine dobra djela pripremio nagradu veliku” (El-Ahzab, 28) – u ovim riječima naznačeno je da će na onome svijetu dobiti nagradu ako budu činile dobra djela, u što spada i odabir Allaha, Njegovog Poslanika i onog svijeta.

Svojim zahtjevima majke vjernika su samo nastojale poboljšati svoje materijalno stanje u situaciji u kojoj je to bilo moguće i u okviru dozvoljenog, ali kada su stavljene pred izbor između ovosvjetskih ukrasa i Allaha, Njegovog Poslanika i onog svijeta, bez dvoumljenja su odabrale ovo drugo i sve su rekle: “Odabiremo Allaha, Njegovog Poslanika i onaj svijet.”

Predvođenje ummeta je teška obaveza, a ne prilika da se domogne blaga, i muslimanski predvodnici moraju biti svjesni koliko je važno da se uzdignu iznad ovosvjetskih prohtjeva i da žude za Allahom i onim svijetom.

● Pouke iz Ebu Bekrovog predvođenja hadžskih obreda

 Objavljivanje početka sure Et-Tevba predstavlja konačni obračun sa paganstvom i idolopoklonicima jer na početku ove sure zabranjuje im se obavljanje hadža. Allah, dželle šanuhu, kaže: “Obznana od Allaha i Njegovog Poslanika onim mnogobošcima s kojim ste zaključil i ugovore: ‘Putujte po svijetu još četiri mjeseca, ali znajte,da Allahu nećete umaći i da će Allah nevjernike osramotiti.’ I proglas ljudima od Allaha i Njegovog Poslanika na dan velikog hadža, da Allah i Njegov Poslanik nemaju ništa s mnogobošcima, pa ako se pokajete – to je za vas bolje, a ako se okanite, znajte da Allahu nećete u maći. A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom.” (Et-Tevba, 1–3)

Važnost poštivanja ugovora. Onim mnogobošcima koji su imali ugovore dat je rok do isteka ugovora. Allah, dželle šanuhu, kaže: “Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomogli, ispunite ugovore do ugovorenog roka; Allah zaista voli bogobojazne” (Et-Tevba, 4). Onim mnogobošcima s kojima nisu postojali ugovori dat je rok do isteka svetih mjeseci.

– 

 Ovaj hadž bio je priprema za Oproštajni hadž Allahovog Poslanika.

Tokom hadža koji je predvodio Ebu Bekr, radijallahu anhu, obznanjeno je da je vrijeme idola završeno i da počinje nova era u kojoj će se ljudi pokoravati samo Allahu.