Menu

Važni događaji između Pohoda na Tebuk i Oproštajnog hadža

Pripremio Abdullah Nasup
Tema SiraČitanje 0 minuta
Smrt Abdullaha b. Ubejja b. Selula, vođe licemjera
Smrt Abdullaha b. Ubejja b. Selula, vođe licemjera