Menu

Vjerovjesnikova ženidba Zejnebom bint Džahš

Pripremio Abdullah Nasup
Tema SiraČitanje 14 minuta
Ibn Hadžer je rekao: “Vrlo je impresivno da prosac bude njen bivši muž, a to je zato da neko ne bi pomislio da se on od nje razveo pod prisilom, a ne svojom voljom. Istodobno, ovo je bio ispit da li on osjeća nešto prema njoj ili ne.'' (Ibn Hadžer, Fethul-bari Šerhu Sahihil-Buhari, 8/524) Ovo nas, također, uči da razmirice i nesporazumi koji su uzrokovali razvod braka ne smiju biti razlog da bivši supružnici ne savjetuju jedno drugo. Pogledaj kako je Zejd, i pored toga što se desilo između njega i Zejnebe i što je ona bila uzrok razvoda, otišao da je isprosi za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i obratio joj se riječima: “Raduj se, Zejneb!”
Njeno ime je Zejneb bint Džahš b. Riab i ona je sestra Abdullaha b. Džahša i Hamne bint Džahš, radijallahu anhuma. Majka joj je Poslanikova tetka Umejma bint Abdulmuttalib. (Ibn Abdulberr, El-Istiab fi marifetil-ashab, 1/373) Zejneb je bila jedna od prvih muhadžirki, bila je pobožna, čedna i čestita, poznata po dobru i udjeljivanju sadake. Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: ‘Prva koja će umrijeti nakon mene jeste ona s najdužim rukama.’ Njegove su supruge mjerile čije su ruke najduže, a najduže su bile Zejnebine ruke jer je ona privređivala njima i udjeljivala sadaku od onoga što bi zaradila.” (Muslim, Sahih, br. 2452)

Njen brak sa Zejdom b. Harisom

Zejd b. Harisa bio je rob, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao mu je slobodu, a zatim ga posinio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odlučio je da Zejda oženi ženom plemenitog roda, svojom tetičnom Zejnebom bint Džahš, Kurejšijkom iz porodice Benu Esed.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao je kod Zejnebe bint Džahš da je zaprosi za svoga posinka Zejda b. Harisa, radijallahu anhu, ali je ona rekla: “Neću se udati za njega!” I dok su oni tako razgovarali, Allah je objavio:

“Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po svome nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegovog Poslanika ne posluša, taj je očito skrenuo s Pravog puta.” (El-Ahzab, 36)

Zejneb je tada upitala: “Allahov Poslaniče, jesi li zadovoljan da mi on bude muž?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Jesam.” Tada je Zejneb rekla: “Ne želim biti nepokorna Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Udat ću se za njega.” (Et-Taberi, Džamiul-bejan, 22/11)

Razvod braka između Zejda i Zejneb

Allah je iz Svoje mudrosti odredio da između Zejda i Zejnebe ne bude sklada u bračnom životu i Zejd je čvrsto odlučio da se razvede.

Ibn Kesir kaže: “Ostala je kod njega oko godinu dana ili nešto više. Potom se među njima desio spor i Zejd je došao da se požali Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu je neprestano govorio: ‘Zadrži svoju suprugu i boj se Allaha!’” (Ibn Kesir, Tefsir, 3/491)

Razvod između njih dvoje desio se bez ikakvih vanjskih utjecaja, to je bila Zejdova samostalna odluka i njegov lični izbor.

Allah je udao Zejneb za Poslanika

Nakon što je Zejnebi istekao iddet, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je Zejda b. Harisa da ga spomene kod nje. Zejd je otišao i rekao joj: “Raduj se! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, te spominje.” Zejneb je rekla: “Neću učiniti ništa dok mi to ne naredi moj Gospodar.” Zatim je otišla u prostoriju u kojoj je klanjala. Nakon toga, objavljena je kur’anska naredba te je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ušao kod nje ne tražeći dozvolu. (Muslim, Sahih, br. 1428)

Allah je rekao: “A kad ti reče onome kome je Allah bio blagodaran, i kome si i ti bio blagodaran: ‘Zadrži ženu svoju i boj se Allaha!’ – u sebi si krio ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zejd s njom završio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici više ne bi ustručavali da se žene ženama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu. A Allahova je odredba izvršiva!” (El-Ahzab, 37)

Svadbena gozba

Prilikom stupanja u brak sa Zejnebom, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, napravio je veliku gozbu, zaklao je ovcu i naredio Enesu da na gozbu pozove sve koje sretne. Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: “Nisam vidio da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napravio veću gozbu prilikom ženidbe s nekom od svojih supruga kao što je napravio prilikom ženidbe sa Zejnebom. Tom prilikom zaklao je ovcu.” (Buhari, Sahih, br. 5171)

Kao vjenčani dar, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dao joj je četiri stotine dirhema (srebrenjaka). (El-Bidaje ven-nihaje, 4/147)

Pojašnjenje riječi: “U sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti”

Enes, radijallahu anhu, rekao je: “Kada je Zejd došao da se žali, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Boj se Allaha i čuvaj svoju suprugu!’ Enes kaže: ‘Da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio sakriti nešto od Objave, sakrio bi ovaj ajet.’” (Buhari, Sahih, br. 7420)

U ajetu koji je objavljen u vezi s ovim brakom, Allah je ukorio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je, kada mu je dolazio Zejd da se žali na Zejnebin odnos prema njemu izražavajući želju da se razvede od nje, govorio: “Boj se Allaha i ne razvodi se od nje”, ili: “Boj se Allaha što spominješ da se ona loše odnosi prema tebi”, a u isto vrijeme skrivao je u sebi da ga je Allah obavijestio da će se Zejd od nje razvesti i da će se, potom, on njome oženiti, jer se bojao da će ljudi, kada se to dogodi, reći: “Oženio se raspuštenicom svoga posinka Zejda b. Harisa.”

Uzimanje ovog slučaja kao povoda za omalovažavanje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selem

Neki nevjernici i njihovi sljedbenici, kao i pojedine muslimanske neznalice, lijepe se za lažne predaje u kojima se navodi da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zaljubio u Zejneb nakon što se udala za Zejda, pa kada je to Zejd saznao, odlučio je razvesti se od nje da bi je oženio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Ovo je ogavna izmišljotina, a Ibn Arabi, pobijajući je, rekao je: “Što se tiče govora da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Zejneb nakon što se udala za Zejda, pa se zaljubio u nju, to je netačno jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, često bio s njom, tada još uvijek hidžab nije bio propisan, odrasli su jedno uz drugo, dakle viđao ju je svakog časa. Kako to da se nije zaljubio u nju tada, nego tek kada se udala? Bože sačuvaj da to čisto srce poželi tako pokvarenu vezu!” (Ahkamul-Kur’an, 3/1531)

Smrt majke vjernika Zejnebe bint Džahš, radijallahu anha

Zejneb bint Džahš, radijallahu anha, umrla je dvadesete godine po Hidžri, u dobi od 53 godine, i bila je, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio, prva njegova supruga koja je umrla nakon njega.

Prema djelu Bekijja b. Mahleda, prenijela je jedanaest hadisa od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a od toga se u šest najpoznatijih zbirki nalazi pet hadisa. Dva hadisa na isti način bilježe Buhari i Muslim u Sahihima. Ostavila je lijep spomen u historiji islama. (Devrul-mer'eti fi Hidmetil-hadis, str. 58)

Pouke, poruke i propisi

● Islam podstiče bivše supružnike na dobročinstvo i lijepe međusobne odnose.

Ibn Hadžer je rekao: “Vrlo je impresivno da prosac bude njen bivši muž, a to je zato da neko ne bi pomislio da se on od nje razveo pod prisilom, a ne svojom voljom. Istodobno, ovo je bio ispit da li on osjeća nešto prema njoj ili ne.'' (Ibn Hadžer, Fethul-bari Šerhu Sahihil-Buhari, 8/524) Ovo nas, također, uči da razmirice i nesporazumi koji su uzrokovali razvod braka ne smiju biti razlog da bivši supružnici ne savjetuju jedno drugo. Pogledaj kako je Zejd, i pored toga što se desilo između njega i Zejnebe i što je ona bila uzrok razvoda, otišao da je isprosi za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i obratio joj se riječima: “Raduj se, Zejneb!”

● Zejd b. Harisa počastvovan je spominjanjem svoga imena u Kur’anu.

Suhejli je rekao: “Za Zejda se govorilo: ‘Zejd, sin Muhammedov’, pa kada je objavljeno: '‘...zovite ih po očevima njihovim’, rekao je: ‘Ja sam Zejd, sin Harisa’. Bilo mu je zabranjeno da kaže da je Muhammedov sin. I pošto mu je oduzeta ta čast, Allah mu je, znajući za njegovu otuđenost, ukazao čast i odlikovao ga nečim čime nije odlikovan nijedan od ashaba, a to je da u Kur’anu bude spomenut po imenu. Allah je rekao: ‘I pošto je Zejd s njom završio i od nje se razveo...’, to jest, od Zejnebe. Tu odliku imaju samo neki vjerovjesnici i Zejd b. Harisa, radijallahu anhu, kojem je Allah tako nadoknadio počast koju mu je uzeo.” (Tefsirul-Kurtubi, 14/194)

● Zejnebin, radijallahu anhu, ponos što ju je Allah, dželle šanuhu, udao za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ovo je velika čast i odlika za Zejnebu, radijallahu anha, kojom se ona, s pravom, ponosila. Enes, radijallahu anhu, rekao je: “Zejneb je pred Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, suprugama s ponosom govorila: ‘Mene je udao Allah, iznad sedam nebesa!’” (Buhari, Sahih, br. 7420)

● Čudesno umnožavanje hrane na svadbenoj gozbi, objavljivanje ajeta o hidžabu i neki adabi ugošćavanja.

Buhari u Sahihu bilježi da je Enes, radijallahu anhu, rekao: “Kada se oženio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, moja majka je napravila jelo hajs i nasula ga u zdjelu i rekla mi: ‘Enese, odnesi ovo Allahovom Poslaniku...’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ostavi to ovdje i idi pozovi mi toga i toga, i toga i toga, i pozovi svakoga koga sretneš.’ Nabrojao je još neke ljude, pa sam otišao i pozvao imenovane i pozvao sam svakoga koga sam sreo.’ Došlo je oko tri stotine osoba. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi je: ‘Enese, donesi zdjelu!’ Ljudi su ulazili i soba i trijem ubrzo su se napunili, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Neka sjedaju u halku po deseterica i neka svaki čovjek jede ispred sebe.’ Jeli su dok se nisu najeli, potom su izašli, a došla je druga grupa. Tako su se smjenjivali dok svi nisu jeli. Nakon toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi je: ‘Enese, odnesi zdjelu!’ I zaista, ne znam je li bilo više hrane kada sam donio zdjelu ili kada sam je odnio! Jedna grupa prisutnih ostala je razgovarati u Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, domu, on je sjedio, a njegova mlada je, za to vrijeme, bila okrenuta licem prema zidu. To je uznemirilo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je ustao da obiđe svoje supruge, a potom je sjeo. Oni što su pričali shvatili su da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uznemiren zbog njihovog prisustva pa su pošli ka vratima i svi su izašli. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada je ušao u sobu i spustio zastor, a ja sam ostao pred sobom. Nedugo zatim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojavio se ispred mene jer je izašao da citira ljudima ajete koji su mu objavljeni, a koji glase:

‘O vjernici, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate dok se ono zgotovi; tek kad budete pozvani, onda uđite, i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni s drugima u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čestitije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahovog Poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio veliki grijeh.’ (El-Ahzab, 53)

Nakon objavljivanja ovih ajeta, očevi, sinovi i rodbina rekli su: ‘Moramo li i mi s njima razgovarati iza zastora?’, pa je Allah objavio:

‘Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim, i sinovima svojim, i braćom svojom, i sinovima braće svoje, i sinovima sestara svojih, i ženama vjernicama, i pred onima koje su u njihovom vlasništvu. I Allaha se bojte, jer kod Allaha, doista, nije skriveno ništa.’ (El-Ahzab, 55)

● Mudrosti Poslanikovog sklapanja braka sa Zejnebom.

Šerijat je želio poništiti sistem posinovljavanja i sve njegove društvene implikacije kroz praktičnu primjenu od strane Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi se ljudi poveli za njim i prestali se ustručavati u prakticiranju ovog novog propisa kojim je dokinut paganski običaj.