Menu

Zanimljivosti - broj 102

Pripremio Muhamed Ćeman
Tema ZanimljivostiČitanje 5 minuta

Prvi trenuci u Džennetu

Prvi trenuci u Džennetu bit će vrlo impresivni. Kakav li će samo biti naš prvi trenutak i boravak u Džennetu, kako ćemo se osjećati kada vidimo džennetske rijeke i palače, džennetske plodove i šatore, zlato, bisere i svilu, kada sretnemo naše voljene koji su davno umrli i koje godinama nismo vidjeli, kada poslušni sin sretne svoju majku i saosjećajni starac svoju kćerku, i kada roditelji sretnu svog sina koji je umro prije njih, kada vidimo onoga ko je na dunjaluku dugo bolovao da je potpuno ozdravio, onoga ko je bio nesretan da je dočekao dan potpune sreće, kada vidimo starca kojem se vratila mladost i sijedu staricu koja je ponovo postala mlada djevojka, kada sretnemo Allahove poslanike, kada se budemo selamili sa ashabima, kada prepoznamo najveće učenjake ummeta, kada sretnemo mudžahide i šehide, kada budemo gledali meleke svojim očima, kada nam bude rečeno: “Ovo je Ebu Bekr, a onaj što nam ide u susret je Omer b. Hattab, onaj što sjedi u hladovini džennetskog stabla je Halid b. Velid, a onaj čiji predivni glas slušamo i zajedno sa njim slavimo Allaha, to je Allahov poslanik Davud, alejhis-selam”, a tek kada se sretnemo sa voljenim poslanikom, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kada vidimo drugove iz pećine i ashabul-uhdud, i vjernika iz faraonove porodice, i Zulkarnejna, kada nam bude rečeno: “Ovo je poznati ashab i prenosilac hadisa Ebu Hurejra, a ovo je komentator Kur’ana Abdullah b. Abbas”, kada budemo vidjeli Allaha, kao što vidimo mjesec u uštapu i kada između nas i Allaha ne bude nikakvog vela i zastora...


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike