Menu

“Raspletanje” hidžaba

Tema Žena muslimankaČitanje 8 minuta

Uzvišeni Allah naredio je ispunjavanje obaveza i ugovora naspram Njega i Njegovih robova: “I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali...” (En-Nahl, 92). Kur’anski ajet navodi termin “ahdullah”, a komentatori su pojasnili da on obuhvata sve obaveze prema Allahu kao i sve obaveze prema Njegovim robovima i ugovore sa njima (Tefsiru Seadi) i nema sumnje da termin “ahdullah” obuhvata i hidžab, pravilno pokrivanje i oblačenje muslimanke.

Isto tako, Uzvišeni Allah zabranio je kršenje ugovora i neispunjavanje obaveza na jedan vrlo upečatljiv način u obliku primjera: I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela...” (En-Nahl, 92). U tefsirima se navodi da je u Meki živjela jedna maloumna žena, koja je prela vunu do podne, i kada bi završila pređu, rasprela bi je poslije podne, tako da je taj njen rad u potpunosti bio beskoristan.

Od svakog muslimana i muslimanke traži se da u svojim ugovorima i obavezama ne budu kao spomenuta žena, da ne krše ugovore nakon što ih dobro utvrde. Odnosno, od muslimanke se traži da ne raspliće svoj hidžab nakon što ga je upotpunila.


Hidžab je ibadet, a ne adet

Hidžab, propisno pokrivanje i oblačenje, obilježje je svake muslimanke. Njegova suština jeste to da je on ibadet i pokornost Uzvišenom Allahu, a ima za cilj da sačuva vjeru muslimanke, njenu ljepotu i ženstvenost i da sačuva druge muškarce od iskušenja i smutnje. I zbog toga je hidžab u koaliziji sa svim onim što će narušiti njegovu suštinu, kao što je mirisanje, šminkanje, zategnutost, ukrašavanje, izazovne boje koje privlače poglede muškaraca, proziran materijal, uzak kroj, nalikovanje odjeći muškarca i nemuslimanke, kao i to da se hidžabom želi isticanje među ljudima. A sve je to ujedno u suprotnosti sa uvjetima ispravnosti hidžaba, koje su naveli islamski učenjaci.

Muslimanka učvršćuje svoj hidžab tako što obara pogled, vodi brigu o stidnim mjestima, ne dozvoljava da se od njenih ukrasa vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, spušta vela na grudi, ne pokazuje ukrase drugima, ne skreće pažnju na sebe neusiljenim govorom, boravi u kući svojoj, ne pokazuje ljepotu kao u davno pagansko doba. A sve su to ujedno kur’anski termini, a to je čistije i za srca muškaraca i žena. Međutim, mnogo je muslimanki koje, korak po korak ili hodom šejtanskim stopama, pristupe raspletanju svoga hidžaba, a ujedno i svoga vjerovanja. Nadvlada je grješna duša, strast, moda, trend, društvo, internet, i pomalo otkida od svoga hidžaba, odnosno imana. I nakon toga obistini se na njoj prethodno navedeni kur’anski primjer.

Šejtansko uljepšavanje

Jedno od obilježja šejtanskog spletkarenja jeste uljepšavanje čovjekovih djela. Šejtan čovjeku uljepšava loše djelo i prikazuje ružnim dobro djelo. Uzvišeni Allah spomenuo je šejtansku prijetnju u formi predstavljanja poroka lijepim: “‘Gospodaru moj’, reče, ‘zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudit ću se da ih sve zavedem.’” (El-Hidžr, 39)

Šejtani u originalnom i ljudskom liku uljepšavaju muslimanki stvari koje se kose sa suštinom hidžaba i ubjeđuju je u ljepotu i savremenost modernog hidžaba: “...šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju naći Pravi put” (En-Naml, 24). Uljepšavaju joj blago šminkanje, boje koje privlače pogled, sužavanje hidžaba, uljepšavanje obrva, pojavljivanje na internetu i slično, a sa druge strane prikazuju joj ružnim, zaostalim i od društva i trenda neprihvatljivim hidžab koji ispunjava uvjete ispravnosti.

Ibn Dževzi, Allah mu se smilovao, rekao je u kontekstu šejtanskog djelovanja: “Navodi čovjeka na mjesta njegovog stradanja, a uljepšava mu da je to mjesto njegove dobrobiti i koristi. Potom ga navodi na mjesta njegovog propadanja i ostavlja ga na cjedilu, gurajući ga u propast. Naslađuje se njegovim stradanjem i ismijava se s njim.” (Abdulaziz es-Selman, Mevaridu zem’an)

Kretanje oko zabranjenog

Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, pojasnio je da su halal i haram jasni. Većini pokrivenih muslimanki to je jasno i uspijevaju se pridržavati halala i kloniti harama. Međutim, između halala i harama postoje sumnjive stvari. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naveo je za to primjer pastira koji čuva svoje stado oko tuđeg posjeda ili njive. U početku se nalazi u sumnjivom pojasu i ako se ne udalji iz njega, ući će u tuđi posjed ili njivu, odnosno zapast će u haram.

Muslimanka, koja je šerijatski ispravno pokrivena i obučena, neće zapadati u jasan haram, kao što je mirisanje, šminkanje, zategnutost i ukrašavanje odjeće i sve navedeno ranije, jer su to uvjeti ispravnosti islamskog oblačenja i pokrivanja. Ali, postoji mogućnost da zapadne u sumnjive stvari, kao što su boje koje bi mogle privući pažnju muškaraca, “neupadljivo” šminkanje, uklanjanje viška materijala kod odjeće, blago prisustvo na Facebooku ili Instagramu, moderno nošenje mahrame, blago podizanje haljine, bojenje kanom vidljivih mjesta, ukrašavanje a ne čupanje obrva. Pojavljuje se u početku na Facebook profilu stidno iza buketa ruže, ili sa slikom markirane obuće, ružom boje usana, a potom nastavlja raspletati svoj hidžab sa ilahijom za svoju raju, slikom izdaleka, smanjivanjem nepotrebnih dijelova hidžaba, a potom šminkanjem i javnim objavljivanjem svoje ljepote i ženstvenosti, a potom čupanjem obrva i potom vidiš hidžab koji nema veze sa istinskim hidžabom i obistini se na njoj kur’anski primjer: “I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela...” (En-Nahl, 92), odnosno i ne budi kao ona koja će svoj hidžab raspresti kad si ga već učvrstila.

Ona muslimanka koja se sačuva prethodno spomenutih sumnjivih stvari i drugih nespomenutih, sačuvat će svoj hidžab, vjeru i čast. A ona koja zapadne u njih i nastavi ih prakticirati, bojati se da će zapasti u jasan haram, upravo kao spomenuti pastir u poslaničkom primjeru, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne govori po svome hiru, već je to objava Gospodara svih svjetova i istina.

Tvoj hidžab, tvoj spas

Mnogo je iskušenja i smutnje. Mnogo je pozivača u modernizaciju hidžaba ili njegovog potpunog ostavljanja. Ali ipak Allahova je nagrada obilna i Njegov Džennet je prelijep. Zašto žrtvovati svoju vječnost za prolaznost dunjaluka?!

Odazovimo se pozivu našeg Gospodara: “O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.” (En-Nur, 21)

Fudajl b. Ijad, Allah mu se smilovao, rekao je: “Drži se Pravoga puta i neka te ne zastraši mali broj onih koji njime hode. I čuvaj se puta zablude i neka te ne zavara mnoštvo onih koji njime idu.”

Drži se Allahove oporuke Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore, zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i molitvu obavljaj i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj!” (El-Hidžr, 97–99)