Menu

Zanimljivosti - broj 50

Tema ZanimljivostiČitanje 10 minuta

Idealni period dojenja

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i UNICEF u mnogim studijama provodili su istraživanja na djeci koja su dojena i kao rezultat su objavili da idealni period dojenja traje dvije godine. Jer, dijete je u prve dvije godine svog života u velikoj potrebi za steriliziranim mlijekom, kao što je majčino mlijeko, jer djetetov imuni sistem ne može lahko da se bori protiv neke bolesti prije nego što navrši dvije godine.Učenjaci su otkrili da majčino mlijeko sadrži materije protiv bakterija, znajući da fetus u majčinom stomaku za vrijeme cijele trudnoće uzima supstance koje su potrebne za izgradnju imunog sistema. Kad fetus izađe, onda ga okruže mnogi uzroci bolesti, zato je u velikoj potrebi za dodatnim otporom koji će naći samo u majčinom mlijeku. Pa neka je slavljen Allah koji je ovom fetusu pripremio prirodni izvor zaštite. Svjetska zdravstvena organizacija organizirala je 2001. godine konferenciju na kojoj je jedan od zaključaka bio sljedeći: prve dvije godine života djeteta su kritičan period u kojem se grade temelji za zdrav rast i razvoj. Hrana dojenčeta i malog djeteta su ključna dimenzija brige u ovom periodu. (Complementary feeding, Report of the global consultation, Geneva, 10-13, December 2001) I također je zaključeno da idealni period dojenja traje dvije godine, jer su djetetu u ove dvije godine potrebne supstance za razvoj imunog sistema, a ove supstance neće naći nigdje osim u majčinom mlijeku.

Razmislimo o govoru Uzvišenog Allaha: “A majke doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje bude potpuno.” (Prijevod značenja El-Bekare, 233) Ovo je Božija objava u kojoj se od svake majke traži da doji svoju djecu i period od dvije godine određen je kao idealni period dojenja. Zato ljekari potvrđuju da nijedna vrsta hrane sama ne može da bude dovoljna djetetu u prve dvije godine života. U prvim danima života dijete je izloženo mnogim faktorima zbog kojih ga zadese mnoge bolesti, a nakon dvije godine utjecaj ovih faktora postaje slabiji. Učenjaci danas kažu: “Nakon što dijete navrši dvije godine, vrlo je teško povratiti ono što je omelo razvoj prije toga.” (Kathryn Dewey, GUIDING PRINCIPLES FOR COMPLEMENTARY FEEDING OF THE BREASTFED CHILD, Global Consultation on Complementary Feeding, December 10-13, 2001) Dojenje neće biti potpuno osim kad prođu dvije godine života novorođenčeta. Vidjeli smo da su učenjaci otkrili da su ove dvije godine najvažnije godine djetetovog života jer one su najvažniji period za razvoj imunog sistema. Slavljen neka je Allah! Allah nas je poštedio napora istraživanja i studija, eksperimentiranja i testiranja, i odmah nam je ukazao na idealni period dojenja.

(Izvor: Abdud-Daim el-Kehil, kaheel7.com)


Toplotna odbrana pčela

Moderna nauka otkrila je mnoge zanimljive podatke o svijetu pčela. Sva ova otkrića zabilježena su u mnogobrojnim knjigama. Vjerniku su poznate mnoge činjenice iz ove oblasti, a samo jedan znak je dovoljan da mu se poveća vjerovanje u Allahovu veličinu. Jedna od zanimljivih činjenica o životu pčela jeste i način na koji pčele brane i čuvaju košnicu od neprijatelja. Osa je vjerovatno najžešći pčelin neprijatelj jer napada košnicu kako bi došla do pčelinjeg meda. Ako se osa približi košnici, pčele počinju da se okupljaju oko ose i kruže oko nje sve dok je ne opkole sa svih strana. Zbog toga što je osa veća od pčele, za ovaj je zadatak potreban veliki broj pčela. Na ovaj način osa bude opkoljena pčelama koje brane svoj dom i košnicu. Pčele na zapanjujući način ubiju osu. Nakon što je okruže, pčele pokreću svoja krila velikom brzinom i zbog ovog temperatura pčelinog tijela se poveća na 47 stepeni. Zašto baš na ovu temperaturu? Temperatura od 47 stepeni je najveća temperatura koju pčela može da podnosi i da radi pri njoj, a ako tijelo pčele dostigne temperaturu od 49 stepeni, pčela umire. Najveća temperatura koju osa može da podnese manja je od 45 stepeni. Zbog toga osa umire zbog temperature koju pčele postižu pomjeranjem krila. Ovom toplotnom metodom osa biva ubijena, a košnica odbranjena.

Učenjaci ovdje postavljaju mnoga pitanja na koja ne nalaze odgovor:

● Kako pčela zna da njeno tijelo ne podnosi više od 47 stepeni pa dostigne tačno ovu temperaturu?

● Kako pčela zna da će osa umrijeti kad njena temperatura dostigne 45 stepeni?

● Ko je pčelu poučio ovoj metodi za eliminaciju neprijatelja? Ko je taj ko je njoj dao uređaj za mjerenje temperature? I ko je taj ko ju je obavijestio da će umrijeti ako pređe ovu temperaturu?

● Zašto pčela štiti košnicu od opasnosti ose?

Na ova pitanja učenjaci nisu uspjeli dati odgovor do sad. Ali, Kur’an časni nam je u jednom ajetu pojasnio način na koji pčela radi ove stvari, a to je postojanje Mudrog koji upravlja i On je taj koji ju je nadahnuo ovim informacijama. Kaže Uzvišeni: “Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: 'Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!' Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.” (Prijevod značenja En-Nahl, 68) U ovim Božijim riječima skriva se tajna pčelinih aktivnosti, a ta tajna jeste da je Allah Onaj koji ju je nadahnuo. Pčela to nije naučila aktivnim učenjem nego je to u njenoj prirodi. Ovo ukazuje na preciznost kur’anskih riječi i poziva nas na razmišljanje o Allahovom preciznom stvaranju.

(Abdud-Daim el-Kehil, kaheel7.com)

Žabe i zemljotresi

Allah je žabama, ovim slabim stvorenjima, dao ''uređaje'' pomoću kojih predosjete zemljotrese i koji nadmašuju sve uređaje koje su napravili ljudi. Naime, žabe osjete zvuk koji zemlja pravi dva dana prije dešavanja zemljotresa. Zemljotres u Kini, prije određenog vremena uništio je cijelu regiju, sto hiljada ljudi je poginulo, a stotine hiljada je prisiljeno na napuštanje domova. To je upozorenje od Allaha i jedna vrsta manje kazne o kojoj je Allah rekao: “I Mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse, prije one najveće, ne bi li se pokajali.” (Prijevod značenja Es-Sedžde, 21) Naravno, ovo upozorenje nije samo za stanovnike Kine nego je upozorenje za sve ljude ne bi li se povratili svom Stvoritelju i Onome ko im daje opskrbu, i ne bi li se pokajali za svoje grijehe i prijestupe. Čudna pojava koja je zapanjila učenjake jeste iseljenje velikog broja žaba prije potresa na dva dana i njihovo okupljanje na sigurnom mjestu. Stanovnici uništenog mjesta vidjeli su ovu pojavu, ali nisu na nju obraćali pažnju. Iz onog što se desilo nakon toga postalo je jasno da je Allah ovim stvorenjima dao ''uređaj'' za upozoravanje koji osjeti vibracije vrlo niske frekvencije prije zemljotresa, koje čovjek ne može da osjeti. Međutim, žaba ih osjeti i bude upozorena i udaljava se od mjesta opasnosti. Male žabe su žurile i okupile se u sigurnim mjestima daleko od potresa koji je dotičnu provinciju pogodio nakon dva dana. Zaista je ovim žabama, za koje mi smatramo da nemaju razuma, Allah dao moć da registriraju niske vibracije koje se samo pojavljuju kod potresa. Nije moguće da čovjek osjeti ove vibracije, ali žaba ih raspoznaje. Zato razmislite o Allahovoj moći u stvaranju ovih stvorenja! Vjernik ne može da prođe kraj ove pojave a da se ne sjeti Allahove moći i da On ništa nije uzalud stvorio. Naprotiv, svako stvorenje ima svoj posao i zadatak i cilj, od svakog stvorenja se možemo okoristiti. I učenjaci danas u laboratorijama pokušavaju da otkriju tajnu ovih žaba i da se okoriste njima u predviđanju potresa i katastrofa. Učenjaci su znali da neke životinje mogu da osjete niske vibracije koje zemlja proizvodi kao nagovještaj skorog dešavanja potresa. Ali uređaji učenjaka, unatoč velikom tehnološkom napretku, ostaju slabi po pitanju analize ovih vibracija i prognoze zemljotresa. Ova stvorenja su stvorena da bi se čovjek njima koristio i da nauči od njih. Ovdje može da se navede govor Uzvišenog: “I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Prijevod značenja El-Džasije, 13.) Učenjaci kažu da većina životinja, kao što su ptice, slonovi, kitovi, ribe i ostale životinje, mogu da predvide zemljotrese, orkane i prirodne katastrofe. Pa da li mi razmišljamo i da li možemo dokučiti Allahovu milost i blagodat prema nama i da li mi žurimo ka činjenju dobrih djela kako bi nas Allah spasio ovih katastrofa koje danas haraju Zemljom? Znači, na nama je da dovimo jer Allah Uzvišeni kaže: “Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.” (Prijevod značenja El-E’araf, 55-56)

(Izvor: Abdud-Daim el-Kehil, kaheel7.com)