Menu

Zanimljivosti - broj 95

Tema ZanimljivostiČitanje 8 minuta

Titula šejhul-islama u Osmanlijskoj državi

Služba šejhul-islama postojala je u Osmanskoj državi 498 godina (1424–1922). Ovu dužnost obnašala je ukupno 131 osoba – prosječno oko četiri godine. Budući da su neki na ovoj poziciji bili po dva, tri, pa čak i po četiri puta, šejhul-islam postavljen je 174 puta – prosjek trajanja mandata bio je oko tri godine. Tako je devedeset pet osoba birano samo u jedan navrat, trideset osoba dva puta, pet osoba tri puta, a jedan učenjak (Hadži Mustafa Sunullah-efendija) biran je četiri puta.

Prvi šejhul-islam bio je Mulla Fenari, a zadnji Mehmed Nuri-efendija Medeni. Najduže je službovao Ebu Suud-efendija – dvadeset devet godina (1545–1574), a najkraće Memikzade Mustafa-efendija – trinaest sati (1656. godine).

Dužnost osmanlijskog šejhul-islama obavljala su i dvojica Bošnjaka: Mustafa-efendija Balizade (1656–1657) i Hadži Mehmed Refik-efendija Hadžiabdić (1866–1868).

(Izvor: imam.ba i Islamske informativne novine Preporod)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike