Menu

Zanimljivosti - broj 99

Tema ZanimljivostiČitanje 8 minuta

Abdurrahman el-Mahzumi – jedini preživjeli sin Allahove sablje

Allahova sablja, Halid b. Velid, radijallahu anhu, rođen 592. godine, a umro 642., bio je jedan od najvećih vojnih stratega u cjelokupnoj historiji čovječanstva. Od nekoliko sinova, nadživio ga je samo jedan, Abdurrahman el-Mahzumi (616–666. godine). Poput svog oca, i Abdurrahman se isticao hrabrošću i viteštvom na bojnom polju. Kao mladić, zapovijedao je jedinicom u Bitki na Jermuku (636. godine) u kojoj su muslimani, predvođeni Halidom, radijallahu anhu, izvojevali veliku pobjedu protiv nadaleko brojnijeg neprijatelja, čime je Bizantijsko carstvo bačeno na koljena. U Bitki na Siffinu Abdurrahman se našao u ulozi bajraktara Muavijinih trupa, da bi kasnije tokom njegove vladavine bio imenovan za guvernera Homsa. Bio je i vojni zapovjednik tokom ekspedicija vođenih na prostoru Anadolije. Sa muslimanskim trupama Abdurrahman je 644. godine opsjedao zidine Konstantinopola. Uživao je veliki ugled među vojnicima i muslimanima uopćeno, kako zbog svog porijekla tako i zbog dostignuća na bojnom polju. Umro je u pedesetoj godini života i ukopan je u Homsu pored svog plemenitog oca Halida.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike