Menu

Zašto nikada ne treba piti pasterizirano mlijeko – islamska perspektiva

Pripremio Amingo Sanchez
Tema Islam i naukaČitanje 2 minute
Čovječanstvo je pilo tu zdravu tekućinu i koristilo se njome od početka civilizacije. Da Allah nije dao mlijeko, ne bismo se nalazili gdje se danas nalazimo. Ustvari, moderna civilizacija ne bi opstala bez ove velike blagodati stoke koju je Uzvišeni Allah potčinio čovječanstvu za korištenje: ''I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv.'' (Prijevod značenja En-Nahl, 5-7) Zbog toga i zbog bliskog odnosa koje čovječanstvo ima sa stokom, nalazimo da je Iblis naporno radio u pridobivanju Ademovog potomstva da obožavaju kravu, kao što je vidljivo u priči Musaa, alejhis-selam, u Kur'anu, kao i u mnogobrojnim kulturama širom globusa koje su obožavale krave. Uzvišeni Allah spomenuo je razgovor koji se dogodio kada je Iblis proklet od Allaha jer je odbio učiniti sedždu Ademu, alejhis-selam: ''...'i navodit ću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivat ću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovijediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!' A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti!'' (Prijevod značenja En-Nisa, 119)