Menu

Fiziologija djelovanja hidžame

Tema Islam i naukaČitanje 20 minuta

U prethodna dva članka dali smo detaljan uvodni, povijesni, ali i anatomski pregled hidžame. U ovom članku pišemo o teorijama koje pokušavaju objasniti princip djelovanja hidžame na razini fiziologije ljudskog organizma. Napominjemo da su ovo samo teorije koje su publicirane u medicinskim časopisima (od kojih neke i navodimo). Tematika o kojoj pišemo još uvijek nije dovoljno istražena. Za daljnja detaljna istraživanja zahtijevaju potreban je pronalazak visoko osjetljivih testova, laboratorijskih metoda za brojna dokazivanja. Stoga, u ovom članku predstavljamo teorije kojima se pokušava objasniti fiziologija djelovanja hidžame, te presjek logičnih znanstvenih objašnjenja, bez potrebe za ulazak u preveliku srž koja nije previše razumljiva za čitatelje koji nisu medicinske struke i/ili orijentacije.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike