Menu

Kutak za mlade - broj 75

Tema Kutak za mladeČitanje 8 minuta
Allah čuva one koji uče i pamte Kur’an; O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima!; Smiješna, ali tužna priča; Kako se sačuvati harama u osami?

Allah čuva one koji uče i pamte Kur’an

Uvijek se iznova zadivim izreci Hasana el-Basrija u kojoj kaže da hafiz Kur’ana ne samo da čuva Kur’an kroz svoj hifz, već i Kur’an čuva njega.

Što više budemo u društvu Kur’ana i posvetimo se njegovom učenju i ponavljanju, utoliko nas Allah više čuva i štiti.

Kada razmislimo o periodu dolaska objave Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kako su se hiljade meleka spuštale zajedno sa samo jednom surom ili ajetima, poput sure El-En’am, onda ne treba da nas čudi da meleki okružuju, štite i budu u društvu hafiza i učača Kur’ana koji svoje vrijeme provode uz Allahovu Knjigu. 


Ne treba da nas čudi što životi hafiza, zbog stalnog učenja Kur’ana, cvjetaju, njihove se brige rješavaju, njihove bolesti nestaju, njihova se srca smiruju, sve im ide od ruke. Kada vi čuvate Kur’an, shvatite da učenje Kur’ana mnogo više čuva vas. 

Molim Allaha da nas učini od onih koji se druže s Kur’anom! Amin!

(hfz. Farhia Yahya)

O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima!

Imam Malik, rahimehullah, rekao je: “Sunnet je poput Nuhove lađe. Ko se god na nju ukrca, spašen je, a ko je god odbije, utopi se.”

Ovoj vjeri, dragi čitaoce, nisi potreban ti, ova vjera može bez tebe, ali, dragi moj, ti ne možeš bez nje. Zapamti da je Allah bogat, a da su ljudi siromasi i trebaju Allaha. Ova vjera je tvoj GPS kako bi uspio u životu, zato ne odgađaj, kreni već danas, okreni novi list, piši ljepše, piši čednije, piši moralnije. “O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. Ako hoće, uklonit će vas i nova stvorenja dovesti, to Allahu nije teško.” (Fatir, 15–17)

Zaista je tvoj Gospodar dostojan toga da Ga hvališ danonoćno. Nemoj biti kao većina, pa da zaboraviš na svog Stvoritelja, nemoj da te dunjaluk obmane, nemoj da te zavede ono što je zavelo mnoge. Stani, razmisli, koja je tvoja svrha i koji je tvoj cilj, zatim nastavi i živi kako ti dolikuje, živi posvećen ibadetu Uzvišenom Allahu. Ne budi kao sin Nuha, alejhis-selam.

“‘O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima!’, on reče: ‘Sklonit ću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi.’ ‘Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!’, reče Nuh, i val ih razdvoji, i on potopljen bi. I bi rečeno: ‘O Zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o nebo, prestani!’ I voda se povuče i ispuni se odredba, a lađa pristade na planini El-Džudi, i bi rečeno: ‘Daleko neka je narod nevjernički!’”

(Hud, 43–45)

Ne možeš sam, ali ne možeš ni kao većina, koja grca u zabludama! Budi uz džemat muslimana, ustraj u okrilju istine, ustraj na Kur’anu i sunnetu! Vjeruj u Allaha i živi kao istinski vjernik, pa ćeš i skončati, inšallah, kao takav i spasit ćeš se, a nećeš završiti kao sin Nuha, alejhis-selam, niti kao narod nevjernički.

Smiješna, ali tužna priča

U jednoj džamiji, grupa džematlija, nakon što je klanjan jacija-namaz, prišla je imamu i rekli su mu da misle da je klanjao samo tri rekata. Druga grupa džematlija rekla je: “Ne, klanjali smo četiri rekata.” Svi su se svađali međusobno, ali vidjeli su jednog čovjeka kako sjedi i ne govori ništa.

Prišli su mu i upitali ga šta on misli o tome, a on im je uvjerljivo odgovorio da su klanjana četiri rekata. Upitali su ga: “Zašto si tako uvjeren?” Odgovorio im je: “Vidite, imam četiri trgovine, i u namazu, na prvom rekatu, zbrajao sam zaradu prve trgovine, na drugom rekatu od druge, na trećem od treće, i na četvrtom od četvrte trgovine. Moja zbrajanja su u redu, nema drugih problema, što znači da smo klanjali četiri rekata.”

Smiješno je, braćo, ali znate, nažalost, često se dešava. Ovaj je čovjek zbrajao svoju zaradu na rekatu, u namazu. Svijet se izopačio, kada Allah da puno, mi zaboravimo na Allaha čak i u namazu. Iblis je rekao da će nam stati na putu i čekati nas makar i ibadet činili, ako učimo Kur’an ometat će nas, trudit će se da nam čak i ibadet bude grijeh.

(Bilal Assad)

Kako se sačuvati harama u osami?

Ono što čovjek čini na dunjaluku, stigne ga na ahiretu. Ono što čovjek čini danju, stigne ga noću, a ono što čini na javi, pred svijetom, stigne ga u samoći. Život na ovom svijetu, kako to Allah kaže, iskušenje je: “Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive” (El-Bekara, 155); “Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti. (El-Enbija, 35)

Uzvišeni Allah iskušao nas je, između ostalog, našim strastima, koje, nažalost, većina nas danas ukroćuje na haram način. Postavlja se pitanje kako ukrotiti strast na halal način, konkretno kako sačuvati svoj spolni organ i ostati miran u tom pogledu, iako se to čini danas nemogućim.

Prvo što Allah savjetuje i naređuje, a od čega sve kreće jeste naš pogled: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade” (En-Nur, 30). Vidimo da Allah obaranje pogleda dovodi u usku vezu sa brigom o stidnim mjestima, tako da prvo što potiče strasti i uzbuđenje jeste pogled, koji danas najviše uništava srca i moral. Zatim nas Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetuje da se ženimo ili da postimo, jer ako se oženimo, onda ćemo svoje strasti ukrotiti sa svojom ženom, uz koju ćemo se smiriti, a ako nemamo uvjeta da se oženimo, onda ćemo postiti, jer post, glad, ukroćuje strasti. “Ko od vas bude u mogućnosti da nađe odgovarajuću osobu za brak, neka se oženi. To će mu sačuvati oči od harama i zaštititi ga od bluda. A ko nije u mogućnosti, neka posti, jer će ga post sačuvati od grijeha.” (Buhari)

A onaj ko se bude približavao šejtanu, neka zna da će ga šejtan uvući u svoju zamku. Pa kad zapadne u problem, kada mu navru strasti jer se nije pridržavao navedenih preporuka, onda neka kod Allaha zatraži utočište od prokletog šejtana, a zatim neka uzme abdest i klanja dva rekata. Ako mu ne pomogne ni to, onda neka se okupa, neka proba naći nešto što ćemu odvesti pozornost od toga, i neka se sjeti Allaha, neka Mu dovi jer to je naše najjače oružje. I sjeti se roba Našeg Ejjuba kada je Gospodaru svome zavapio: ‘Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva!’ ‘Udri nogom o zemlju – eto hladne vode za kupanje i piće!’” (Sad, 41–42); “Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! A Allah zna šta radite.” (El-Ankebut, 45)