Menu

“Must have” lista

Pripremila Fatima Kajevič
Tema Žena muslimankaČitanje 4 minute

Koliko smo puta pomislili da se stvari ne dešavaju preko noći i da svijet ne može tako lahko da se promijeni, da treba vremena i puno truda. Svjedočimo da se život “malog, običnog” čovjeka u jednom trenutku promijenio baš preko noći. I ne samo pojedinac, svijet se promijenio. Sve što smo neodložno morali, sve što nikako nismo mogli propustiti, odgoditi, porekli smo, ne svojim izborom, ali jesmo. Primijetiš li da nije toliko strašno i teško kao kad si o tome ranije razmišljala?


Često nam se podmeće “must have” lista, a mi kao neumorni konzumeristi iščitavamo, prebrojavamo šta sa liste imamo i šta bismo morale čim prije nabaviti jer je “must” i jer je preduvjet naše sreće i samopouzdanja. U ovom periodu restartovanja dunjaluka možemo se i mi prepustiti tom valu i preispitati svoje “must have” liste i uskladiti sa onim standardima koje nam je postavio Gospodar, jedini dostojan toga da se Njegovi zahtjevi smatraju neupitnim jer su jedini zaista izvor sreće i blagostanja na oba svijeta.

Cijenjena sestro, da li si u tom listingu odvojila ijedan papirić za spisak vrlina kojima se trebaš okititi, listu koja će te približiti vrijednostima koje su u svojim životima njegovale ashabijke, pripadnice najbolje generacije?

Ta lista odavno je sastavljena, pomno zabilježena u najvrednijoj knjizi Kur’ani-kerimu jer tvoj Gospodar je milostiv i nije te ostavio da lutaš u tminama dunjaluka, već je u Svojoj Knjizi osvijetlio put sreće i učinio ga vidljivim i dostupnim svima koji imaju dovoljno snage i želje da krenu njime.

Odvažno i samouvjereno pođi tim putem. Već pri prvim koracima prepoznat ćeš osnovnu potrebu svakog čovjeka željnog prosperiteta. Znanje!

“Uči u ime Gospodara tvoga, koji stvara!”

(El-Alek, 1)

Uvidjet ćeš da je to već utabana staza kojom su mnoge tvoje sestre već prošle i tebi olakšale put, nesebično ti vlastitim primjerom pokazujući da riznica znanja širom otvorenih vrata čeka vrijedne i ustrajne da u nju zakorače.

Prisjetimo se samo nekoliko iz skupine žena koje su ostavile trag vrijedan spomena da vidiš kako i koliko možeš.

Jesi li čula za Ummu Derda, poznatu islamsku pravnicu i učenjaka? Ummu Derda je bila tabiinka poznata po pobožnosti i znanju, naučila je kao mala Kur’an napamet, sačuvala je veliko znanje od mnogih ashaba i mnogi su uzimali znanje od nje, čak je i halifa Mervan prisustvovao njenim predavanjima. Umrla je 81. h. g. (Sijeru a’lami)

Hafsa, kćerka Sirinova, bila je vrstan poznavalac hadisa i veliki pobožnjak. Sa dvanaest godina naučila je Kur’an i bavila se njegovim komentarom. Kaže se da bi njen brat, kada ne bi bio siguran kako se uči neki dio ajeta, rekao: “Idite do Hafse neka vam kaže kako se uči.” Umrla je 101. h. g. (A’lamu en-nisai; Sijeru a’lami)

Ummu Izz, kćerka Muhammeda ed-Danija, prenosila je znanje od svoga oca, muža i mnogih učenjaka svog vremena. Znala je izvrsno sedam kiraeta. Pred ocem je pročitala Buharijevu zbirku hadisa dva puta. Umrla je 610. h. g. (A’lamu en-nisai)

Plemenita Esma, kćerka Musaa ed-Ddžai, držala je divna predavanja koja nikoga nisu ostavljala ravnodušnim. Bila je hafiza, predavala je tefsir Kur’ana i hadise. Veliki borac za prava drugih, napisala je mnoga pisma vladarima, namjesnicima i kadijama koja nisu bila odbijana. Umrla je 904. h. g. (En-Nuru es-safiru)

Pjesnikinja Zejba en-Nisai, hafiza, poznavalac arapskog i perzijskog jezika, ostavila je iza sebe djelo Tefsir Kur’ana. Umrla je 1113. h. g. (Hidajetu el-arifine)

Nemoj pomisliti da je njihovo vrijeme bilo drugačije niti da im je bilo lahko. Svako vrijeme nosi svoje izazove. Osvrneš li se oko sebe, prepoznat ćeš i u svojoj blizini u svom okruženju puno vrijednih muslimanki koje doprinose ummetu na različite načine. I ti si jedna od njih. Oslobodi se stega trendova i kalupa, iskoristi blagodati kojima te Uzvišeni darovao i budi od onih koje mijenjajući sebe mijenjaju svijet.