Na ikindiji sa Allahovim Poslanikom

Pripremio Anes Fejzić
Tema SiraČitanje 9 minuta

Kada bi čovjekova sjenka dostigla dužinu čovjeka, nastupilo bi vrijeme ikindije i Bilalov ezan razlijegao bi se ulicama Medine. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pričekao bi da se ljudi okupe u džamiji i tada bi izašao da im klanja ikindija-namaz. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio je svojim ashabima da između ezana i ikameta, a prije ikindijskog farza, klanjaju četiri rekata dobrovoljnog namaza, riječima: “Smilovao se Allah čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindije.” (Ibn Hibban, Sahih)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Na ikindiji sa Allahovim Poslanikom je objavljen u broju 93, 05. novembar 2019. Permalink

Još tekstova na temu Sira