Menu

Ratna prava iz islamske perspektive

Tema Savremene temeČitanje 15 minuta

Koliko su ratne vještine bitne, koliko je rat preokupacija ljudske vrste dovoljno nam kazuje primjer Arapa za vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života i primjer državljana Jugoslavije (jer je naša domovina bila u tom sastavu, to nam je veoma bitno). Jedan dio Arapa od rođenja bi provodio vrijeme u pustinjskim predjelima, na seoskom zraku, uvježbavajući se i spremajući se da budu ratnici, a stanovnici Jugoslavije imali su obavezu služenja vojnog roka. Samo su obrazovanje i vojni rok bili obavezni. To nam govori da su znanje koje je potrebno da država napreduje i vojna sposobnost da se država odbrani krucijalni za funkcionisanje jedne države. Mnoge države, iako navode da žele samo mir, ulažu ogromne novce u budžet vojske i naoružanja.


Nažalost, pozicija Bosne i Hercegovine, posebno bošnjačkog stanovništva i patriota iz reda drugih naroda, nije na zavidnom nivou. Budžet koji se izdvaja za nabavljanje naoružanja ispod je svakog minimuma, a nije potrebno posebno pisati o pogubnosti neadekvatne pripremljenosti i nedostatka vojne sposobnosti kod stanovnika Bosne, upravo jer je ukinut vojni rok.

Da su ratno i humanitarno pravo od izuzetne važnosti možemo zaključiti iz događaja od početka dvadesetog stoljeća jer skoro da nema razdoblja kada se nije dešavala određena vrsta ratnih sukoba u različitim dijelovima svijeta. Tu nam se nameće pitanje da li je osnova života rat ili mir. U Kur'anu i sunnetu sigurnost se ističe kao jedna od najvećih blagodati koje su date čovjeku.

Definiranje pojma "džihad" i njegove specifičnosti

Upotreba pojma "džihad" uveliko zavisi od konteksta, vremena i načina njegovog spominjanja. Zavisno od toga kakvog su ideološkog opredjeljenja, koje su vjere i slično, tako ljudi i percipiraju riječ džihad. Za neke je to muslimanski terorizam, za neke je to u potpunosti normalan pojam koji se koristi u različitim kontekstima na različite načine, a za neke je to (naročito za određenu vrstu muslimana) pojam koji označava samo obrazovno-intelektualnu sferu. Ako se vratimo na jezičko značenje ove riječi i njene izvedenice, shvatit ćemo da ovaj pojam označava ulaganje truda i napora da se riješi određeni problem.

U intelektualnom smislu, posebno izraženo u riječi idžtihad, on se upotrebljava za proaktivno učenje i djelovanje kako bi se usvojila određena vrsta znanja ili kako bi se došlo do određenog rješenja. Međutim, pojam "džihad" primarno se koristi da bi označio vojno djelovanje, što se potvrđuje u ajetima, hadisima i fikhskim djelima koja detaljno obrađuju pravne propise koji se odnose na fenomen ratovanja.

Jusuf Karadavi, rahmetullahi alejhi, koji je nedavno preselio na ahiret, napisao je knjigu Džihad, vrste i implikacije, koju je na bosanski jezik prevelo više prevodilaca, a u sažetoj formi na bosanski jezik preveo ju je Mustafa Prljača. Ovo obimno djelo (prijevod na bosanskom jeziku ima 750 stranica) detaljno govori o pojmu džihada, vrstama džihada, džihadu između odbrane i napada, ciljevima džihada u svjetlu islamskog učenja, stepenima džihada, opasnosti odustajanja od njega i pripremanju zajednice za džihad i postratnom periodu, ratovanju unutar islamskog kruga.

Definisanje terorizma

Pitanje terorizma u njegovom savremenom kontekstu aktualizirano je nakon dešavanja od 11. septembra. Dvadeset i prvo stoljeće karakteristično je po tome što onaj ko je jači, ko je veća sila u geopolitičkom i globalnom pogledu određuje da li je nešto teroristički napad ili ne.

Veoma je teško definisati pojam terorizma i mnogi naučnici nude različite definicije. Fikret Karčić navodi dva razloga zbog čega se to dešava: "Prvo, terorizam je veoma star fenomen u ljudskoj historiji. Ispoljava se u različitim oblicima i javlja u različitim historijskim okolnostima te ga je teško pretočiti u definiciju koja bi obuhvatala sve njegove suštinske osobine. Drugo, ova riječ posjeduje negativan politički naboj i vrlo često je korištena od pojedinih vlada s ciljem diskreditacije političkih protivnika bez obzira na metode njihovog djelovanja. Zbog ovih negativnih konotacija ni jedna grupa niti pojedinac koji pribjegavaju metodama terorizma ne nazivaju sebe teroristima. Propaganda i beskrupulozna upotreba ovog termina učinila je teškim njegovo objektivno definisanje i izučavanje."

Navodi se da je riječ terorizam prvi put upotrijebljena 1795. godine da označi "vladavinu putem zastrašivanja na način kako je to radila stranka na vlasti u Francuskoj tokom revolucije 1789-94". (Fikret Karčić, "Terorizam: značenje, historija i veze s religijom", u hrestomatiji: Savremene fikhske teme, pripremio: Enes Ljevaković)

Vrijednost borbe na Allahovom putu

Uzvišeni Allah kaže: "O vi koji vjerujete, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, koja će vas iz patnje bolne spasiti? U Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite -- to vam je, da znate, bolje." (Es-Saff, 10--11)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kaže: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je: 'Koja su djela najvrednija?', pa je rekao: 'Vjerovanje u Allaha i u Njegovog Poslanika.' 'A koja onda?', upitan je. 'Borba na Allahovom putu', rekao je on. 'A koja onda?', ponovo je upitan, pa je rekao: 'Propisno (bez griješenja) obavljen i kod Allaha primljen hadž.'" (Buhari, br. 1519)

Činjenica da je objavljena posebna vrsta namaza, koja se klanja na poseban način i jedino je za taj namaz u Kur'anu objavljeno kako se obavlja, govori o tome koliko su ratna dešavanja, strah, borba sastavni dio ljudskih života. Uzvišeni Allah kaže: "O Poslaniče, ako si s vojnicima tokom bitke i želiš obaviti namaz, podijeli vojsku na dva dijela: dio koji će klanjati s tobom, uzevši svoje oružje sa sobom dok su u namazu, a drugi dio koji će čuvati stražu. Kada prvi dio vojske završi jedan rekat sa tobom, neka dovrši drugi rekat za sebe, a kada završe namaz, neka odu da vam čuvaju stražu iza leđa, ondje gdje je neprijatelj, a onaj drugi dio vojske, koji nije klanjao, neka dođe da klanja jedan rekat za tobom. Kada ti predaš selam, nakon tog rekata (koji je za tebe drugi, a za njih prvi), oni neka ustanu i dovrše namaz za sebe. I neka budu oprezni spram neprijatelja, i neka sa sobom nose svoje oružje, jer nevjernici priželjkuju da vi zaboravite na svoje oružje i stvari dok klanjate pa da vas odjedanput napadnu dok ste nemarni." (En-Nisa, 102)

Onaj ko je čitao siru zna da su muslimani učestvovali u mnogim bitkama i pohodima. Ukratko ćemo spomenuti dvije bitke, odnosno dvije prekretnice za medinski period. Prva prekretnica ranog muslimanskog društva bila je Bitka na Bedru kada je slabije naoružana i malobrojnija skupina muslimana uspjela da porazi mnogobrojnijeg neprijatelja i pokaže da su oni sada veoma bitan faktor na tom dijelu Arabijskog poluotoka. Drugu prekretnicu možemo tražiti u Bitki na hendeku kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naglasio da muslimani više neće biti u podređenom položaju, da sada njih neće drugi prvi napadati, već da će muslimani određivati tok ratnih dešavanja.

Ti događaji opisani su i u Kur'anu u devetom ajetu sure El-Ahzab: "Pravovjerni, koji vjerujete u Boga i postupate u skladu s onim što je objavio, sjetite se Allahove blagodati prema vama kad su vas savezničke vojske pohodile u Bici na Hendeku, okupivši arapske višebošce, medinske jevreje i munafike! Oni su vas sa svih strana opkolili, ali je Svemogući Allah na njihov logor poslao silni vjetar (es-saba), pomoću kojeg je pomagao Poslaniku. K tome, Plemeniti Allah poslao je meleke koje vi, vjernici, niste vidjeli, te su se bezvjernici dali u bijeg i vratili se poniženi i poraženi. Allah dobro vidi ono što činite, nije Mu nepoznato vaše ponašanje, On će vam dati ono što zaslužite." Spominjanje bitaka, džihada i raznih pitanja vezanih za ovu tematiku u Kur'anu ukazuje na veliku važnost ovog pitanja. Otvorimo li hadiske zbirke i fikhske knjige možemo uočiti koliko se mnogo pažnje pridaje ovoj tematici.

Human odnos prema posebnim kategorijama društva

U vosjci je posebno izražena dimenzija očuvanja ugroženih kategorija društva, koje nisu u mogućnosti da se brane i koje svoje fizičke zaštitnike traže u odrasloj muškoj osobi sposobnoj za ratovanje. U ratu nije dozvoljeno ubijati žene, djecu, starce, sveštena lica i ostale ugrožene kategorije. Vojska se striktno mora boriti sa neprijateljskom vojskom na bojnom polju.

U posljednjoj agresiji na Bosnu i Hercegovini Ismet Spahić na dženazi Enveru Šehoviću kaže: "Zato glavu gore. Budite ponosni, čuvajte obraz! Nemojte svoje ruke kaljati, valja doći u kabur. Neka vam je uvijek na umu prva zapovijest koju je dao Poslanik -- žene, djecu, starce, sveštana lica, bogomolje ne dirajte! Ali njihovog vojnika, onog koji puca, ubijaj ga gdje god stigneš, istjeraj ga odakle je on tebe istjerao... To je ponos, biti vojnik Bosne i Hercegovine."

I na kraju agresije izašli smo čista obraza, a naš predsjednik Alija Izetbegović, rahmetullahi alejhi, rekao je: "Mi nismo srušili Most u Mostaru. Hvala Bogu da je tako, jer u protivnom ne znam kako bih se osjećao odlazeći u svijet, a ovako odlazim svijetla obraza. Jeste da je naš narod ispatio i da ja u svijet idem s osjećajem neke gorčine, ali ne idem sa osjećajem stida. Ne bojim se da mi niko kaže -- šta vi ono tamo uradiste? Idem u svijet serbez. Idem ponosan što pripadam narodu koji, iako napadnut, nije na genocid uzvratio genocidom, na rušenje rušenjem." (Alija Izetbegović, Robovi biti nećemo: govori 1990.--1995.)

Status zarobljenika u ratnim sukobima

Zarobljenici u islamu imaju poseban status. Kada se određeni ljudi zarobe i budu držani na određenom mjestu u takvom stanju, dužnost je prema njima se lijepo ophoditi i napraviti im ambijent koji oslikava normalne uslove života. Potrebno im je obezbijediti sigurnost, hranu i sve ono što je potrebno za normalno funkcionisanje. Zabranjen je svaki vid nehumanog odnosa prema zarobljenicima.

O utemeljenosti zarobljeništva u islamu, kao i načinu postupanja prema zarobljenicima kazuje se u sljedećim ajetima: "Kada se u borbi s onima koji ne vjeruju sretnete, po šijama ih udarajte sve dok ih ne uništite, a onda onima koje zarobite pritegnite sveze, i poslije, ili ih velikodušno oslobodite, ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba 'svoje terete ne spusti' -- dok ne prestane" (Muhammed, 4); "Nijednom vjerovjesniku nije bilo dopušteno držati sužnje dok ne izvojuje pobjedu na zemlji; vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi ahiret. Doista je Allah silan i mudar" (El-Enfal, 67).

Navodi se da bi ashabi davali zarobljenicima hranu koje su sami bili željni da jedu. Zamislite takvu situaciju, da ste u ratu i neprijatelj koji vas je napadao, došao u vaše ruke kao zarobljenik, a vi sada njemu morate dati hranu koje ste vi željni. Čovjeku koji vas je možda zamalo i ubio. To je samo dokaz veličine imana kod ashaba. Način na koji su se muslimani ophodili prema zarobljenicima imao je za rezultat mnoge pozitivne reakcije suprotne strane.

Navest ćemo i primjer Džuvejrijje, radijallahu anha, supruge Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja je bila zarobljena u Pohodu na Benu Mustalik. Kada je zatražila da se materijalno otkupi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: "A šta misliš da isplatim za tebe traženu protuvrijednost, a zauzvrat da se udaš za mene?" "Pristajem, Allahov Poslaniče", odgovori ona. Tako se i desilo. Kada je informacija došla do muslimana, rekli su: "Naši su zarobljenici sada tazbina Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kako da ih još uvijek držimo u ropstvu?!" Tada su oslobodili porodice plemena Benu Mustalik, a Aiša, radijallahu anha, znala bi pripovijedati: "Ne znam da je ijedna žena svome narodu donijela toliko koristi i blagoslova kao što je to učinila Džuvejrijja." (Ebu Bekr el-Džezairi, Čovjek kojeg treba voljeti: život poslanika Muhammeda, prijevod: Amir Durmić)

Uništavanje imovine i prirodnih resursa

Ajetom: "I ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine." (El-Kasas, 77) ukazuje se na zabranu uništavanja prirodnih dobara, pa tako i u ratnim dejstvima.

Kada je Ebu Bekr, radijallahu anhu, slao vojsku prema Šamu, rekao je: "Nemojte sjeći ili paliti palme i nemojte sjeći plodonosno drvo. Nemojte klati ni ovcu, ni kravu, ni devu, osim da se njome hranite." (Alija Muhammed es-Sallabi, Ebu Bekr es-Siddik -- život i djelo prvo prvog halife, prijevod: Mirsad Porić)

Posljedice uništavanja prirode očituju se u sljedećem: stvaranje industrijskog smeća čija je neutralizacija veoma skupa, a njegovo zakopavanje uništava tlo; opasne posljedice ostavljaju hemijsko i biološko oružje koje uništava biljni i životinjski svijet; stvaranje ozonske rupe učestvovanjem borbenih aviona; nastanak štetnih gasova upotrebom raketa i eksplozija; radijacija koja se stvara preko atomskih eksplozija; zagrijavanje atmosfere; uništavanje vode preko topljenja otrovnih gasova i sl. (Sulejman Topoljak, Humanitarno -- ratno pravo u islamu)

Pored poznavanja ove tematike iz hadiskog, fikhskog, političkog domena, ovoj temi treba dati veliki značaj i u historijskom kontekstu. Historija kao učiteljica života otkriva nam i opominje nas kako se događaji konstantno ponavljaju i poziva nas na oprez. Uz to, da bi se kalio identitet muslimana, pogotovo od malih nogu, on mora znati ko su bili pravi junaci i hrabri borci započevši sa plejadom ashaba i među njima velikih vojskovođa poput Hamze ili Halida b. Velida. Čitajući njihove biografije svaki musliman osjeća se ponosnim što je pripadnik islama i što su zastavu islama nosili ovako hrabri borci, ali i oni koji su došli poslije njih, poput: Tarika b. Zijada, Salahuddina Ejjubija, Mehmeda Fatiha, Omera Muhtara, Izeta Nanića i dr. Djeca, ali prije toga mi, moraju znati ko su pravi superheroji koji su imali "prave" moći -- neustrašive porive da odbrane din i domovinu, hrabrost veću od lavovske, pribranost i snagu, i da budu odgajani u tom okrilju. Imamo najslavniju prošlost, pa zašto onda inspiraciju tražiti u kojekakvim ličnostima lošeg morala i lažnog predstavljanja?