Menu

Sprečavanje mentalnih bolesti

Tema Savremene temeČitanje 10 minuta

Kako smo prethodno govorili o mentalnom zdravlju, a potom i o mentalnoj higijeni, nastavljamo dalje tim tokom i dolazimo do mentalnih bolesti, tj. načina kako ih spriječiti. Kada se mentalno zdravlje naruši, kada se ne koriste preventivne mjere i mentalna higijena, dolazi do narušavanja mentalnog zdravlja i teških posljedica. Sve više je onih koji su mentalno oboljeli. I ovdje treba dodati bitnu napomenu da pogoršano mentalno zdravlje ne znači i da je osoba mentalno neuračunljiva, da je retardirana ili osoba s posebnim potrebama. Kada se čovjek nađe u takvom psihološkom stanju koje je značajno narušeno, potrebno je da se adekvatno riješi problem, da se razgovara i da se teži sprečavanju ovakve vrste oboljenja. Prihvatanje problema je pola rješenja. Ako osoba konstatno odbija pomoć i podršku u razvoju svog mentalnog zdravlja, ili negira mentalno stanje, posljedice mogu biti katastrofalne. Nije sramota, dapače veoma je razumno i prihvatljivo da se čovjek brine o svom mentalnom zdravlju.


Već smo ranije pisali o tome kako sačuvati mentalno zdravlje, te se ne želimo već po treći put ponavljati. U prethodna dva broja ovog časopisa možete čitati o tome kako prijateljstvo, čitanje knjiga ili svakodnevnih informacija može uticati na mentalno zdravlje. Ovdje navodimo neke druge i nove uzroke koji određuju položaj našeg mentalnog zdravlja, zapravo pišemo o nekim stvarima koje sprečavaju mentalna oboljenja ili mogu biti od pomoći kada se mentalno zdravlje pogorša.

Navike

Čovjekove navike uveliko određuju kakav će mu život biti. Čovjek se zapravo i sastoji od navika, poput: jela, obavljanja vjerskih dužnosti, vremena koje provodi sa svojom porodicom, navike čitanja, slušanja ili gledanja, odlaska na predavanja, druženja sa prijateljima itd. Što su te navike kvalitetnije, i život će biti kvalitetniji.

Čovjek pomoću svojih uvjerenja može kod sebe izgraditi navike koje mogu imati kako pozitivno tako i negativno dejstvo: "Vaše svakodnevne navike određuju vaša uvjerenja. Ako vjerujete da ste pametni, steći ćete dobre navike učenja i slušanja. Ako vjerujete da ste glupi, stvorit ćete loše navike učenja i loše navike slušanja. Jednom kada se neko uvjerenje primi, mozak stvara navike oko tog uvjerenja kako bi pojednostavio aktivnosti i ponašanja. Ako imate loše dnevne navike, uzrok su vaša negativna, ograničavajuća uvjerenja. Ako imate dobre navike, to je zato što imate jaka pozitivna uvjerenja koja pokreću te dobre navike." (Tom Corley, Promijeni navike, promijeni život: istraživanje o životnim navikama 177 samoostvarenih milionera, prijevod: Almedina Avdić i Resul Mehmedović)

Navike se postepeno uspostavljaju i kontinuirano održavaju. "Činite djela onoliko koliko ste u mogućnosti, jer Allahu neće dosaditi dok vama ne dosadi, a Allahu najdraža djela jesu ona u čijem se činjenju ustraje, pa makar bila i mala" (Muslim, br. 782). Male navike čine čuda, isto kao i dobra djela koja smatramo malima. Kada određeno djelo ili određenu naviku činimo duži vremenski period, onda su rezultati ogromni.

Prepuštanje mentalnim bolestima

Jedan od načina kako da produbimo svoju mentalnu krizu jeste prepuštanje mentalnim bolestima. Naprimjer, stanje depresivnosti možemo pobijediti pozitivnim razmišljanjem, aktivizmom i radom. U slučaju da se prepustimo depresiji, to će nas još više učiniti takvima i onda ćemo teže iz takvog stanja izaći. Šejtan specijalno voli kada vidi tužnog čovjeka jer ga to odvraća od vjerskog aktivizma i djelovanja, kako u privatnom životu, tako i na nivou zajednice.

Navedimo konkretan primjer, koji ima vezu sa narušavanjem mentalnog zdravlja. Srdžba ili ljutnja ostavlja ozbiljne posljedice na psihološko stanje čovjeka. Kada se neko konstantno ljuti, ne samo da će mu biti narušeno psihičko već i fizičko zdravlje. Koje su to vjerske preporuke kada nastupi stanje srdžbe? Da odmah odemo uzeti abdest i da promijenimo položaj tijela. Ovo nisu nikakvi metafizički razlozi koji će nam pomoći da prestanemo biti ljuti, već potpuno realni. Ovakvim postupkom kupujemo dragocjeno vrijeme. Sekunda u ljutnji može biti razlogom kajanja nekoliko godina ili pak do kraja čovjekovog života. Upravo sa tih nekoliko sekundi možemo zaustaviti lavinu teških i nesagledivih posljedica narušavanja mentalnog zdravlja. Abdest će nas smiriti, ohladiti, jer i tijelo postane vruće sa ljutnjom, a to je šejtanova atmosfera koja mu godi i kada se povećava njegova jačina djelovanja. A s promjenom položaja tijela dobit ćemo na vremenu i u određenoj mjeri se smiriti.

Uglavnom ljutnja kratko traje, ako traje duže, onda je to posljedica trenutnog nerješavanja problema. Kaže Uzvišeni: "Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala." (El-Hudžurat, 10.)

U ovom ajetu partikula "fa" ima ulogu neposrednog hronološkog slijeda, tako da bi se moglo reći da je jedan od najboljih prijevoda da se istakne uloga partikule "fa" kao rješavanje sukoba odmah, jer čim se to ostavi postrani, ljudska srca se udaljuju i sve je teže prihvatiti izglađivanje odnosa.

Revnosno ispunjavanje islamskih dužnosti

Pored čvrste vjere u Uzvišenog Allaha i vjerovanja u sve imanske dužnosti, najveći ibadet s kojim se čovjek može približiti svome Gospodaru i osjetiti najveću sreću jeste namaz. Redovno obavljanje pet dnevnih namaza ne samo da čini čovjeka sretnim već i discipliniranim. Namaz trebaju pratiti i ostale islamske dužnosti, a posebnu sreću i povezanost sa Allahom možemo osjetiti u toku mjeseca ramazana kada je intenzitet dobrih djela uveliko povećan. Kada bi sebi napravio približan ambijent kao u ramazanu, čovjek bi se uvjerio da može biti sretan i zadovoljan. Tome treba pridodati i ostala dobrovoljna djela poput dobrovoljne sadake ili pomaganja ljudima.

Jedan od savjeta koji dobiju bogati ljudi koji osjete prazninu u svom životu, a traže savjet kako da pronađu sreću, jeste da se priključe humanitarnom radu. Udjeljivanje i pomaganje drugima čini ljude posebno sretnim i zadovoljnim, posebno kada čovjek lično pomogne unesrećenom ili kada sam učestvuje u provedbi humanitarnih akcija. Lijepo je donirati novac ili hranu ljudima, a još je ljepše to lično uraditi.

Posebno je vrijedno istaći da čovjek ima vrijeme gdje će se osamiti i predati ibadetu Uzvišenom Allahu. Učenjaci savjetuju da čovjek u toku dana treba da odvoji nekoliko minuta da se osami i da se obrati svome Gospodaru, neki drugi stručnjaci savjetuju da bi čovjek trebao odvojiti nekoliko minuta isključivo za sebe, bez drugih, i da radi ono što ga ispunjava. Tako će se osloboditi stresa, negativnih misli i neće izgubiti vjeru u sebe.

Vjerovanje u kader

Kada budemo revnosno obavljali islamske dužnosti, činili dobra djela i klonili se grijeha, onda nam samo preostaje da se oslonimo na Uzvišenog Allaha i da vjerujemo u Njegovu odredbu. Kako bismo spriječili mnoge mentalne poremećaje, moramo se prepustiti vjeri u kader. Nije bezrazložno Uzvišeni Allah kao šesti temelj imana odredio vjerovanje u određenje, da sve što se biva i dešava, biva Allahovom voljom. Znači, stroga obaveza je u to vjerovati, a upravo je to jedan od najvećih načina kako da budemo dobro očuvanog zdravlja.

Bilo kakva kušnja da snađe čovjeka, ako zna da je sve već određeno, to će lakše podnijeti: "Vjernik zna da ga nije moglo mimoići ono što ga je zadesilo i da ga nije moglo zadesiti ono što ga je mimoišlo. Allahova odredba će se, sigurno i bez ikakve sumnje, ostvariti, pa zbog toga, nesretan je i neznalica onaj ko se histerično žali na svoje stanje. Legitimno je da se čovjek poziva na Allahovo određenje onda kada ga zadese tegobe i iskušenja, a ne onda kada čini grijehe i sramotna djela." (Muhammed Jusri, Sažet prikaz islamskog vjerovanja: smjernice, postulati i pravila, prijevod i komentar: Amir Durmić)

Kaže Uzvišeni Allah: "Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. -- Allah zna, a vi ne znate." (El-Bekara, 216)

To je sve povezano i sa osloncem na Uzvišenog Allaha: "Na putu ostvarenja određenog cilja, vjernik ulaže i poduzima odgovarajuće korake, ali ne zaboravlja i ne zanemaruje ni da se čvrsto oslanja na Svevišnjeg Gospodara, što je svakako jedan od najvećih i najplodonosnijih koraka na tom putu." (Sažet prikaz islamskog vjerovanja: smjernice, postulati i pravila)

Bitno je da musliman kombinira prethodno spomenute stvari: da revnosno obavlja svoje ibadete, da ima zdrave i kvalitetne navike, da se ne prepušta mentalnim oboljenjima i da vjeruje u kader i prepusti svoje stanje Uzvišenom Allahu. To treba činiti uz kombinaciju onih stvari koje se prethodno potencirali a to je da pažljivo odabire prijatelje, da pazi i provjerava informacije koje do njega dolaze i da kvalitetno provodi svoje vrijeme čitajući i izučavajući islamsku i drugu korisnu literaturu.