Menu

Velika bitka na Bedru

Pripremio Abdullah Nasup
Tema SiraČitanje 1 minut
Kada se približio mušricima, Poslanik uzviknu ashabima: ''Pođite u Džennet koji je prostran kao nebesa i Zemlja!“ Umejr reče: ''Allahov Poslaniče, Džennet je prostran kao nebesa i Zemlja?“ ''Da'', odgovorio je Poslanik. Umejr uzviknu: ''Oh, oh!“ Kad ga je Poslanik upitao zašto to kaže, Umejr je odgovorio: „Ništa drugo nego želja da budem od stanovnika Dženneta.“ Poslanik mu reče: ''Ti si od stanovnika Dženneta.“ Tada Umejr izvadi šaku datula iz torbe, pogleda ih i reče: „Ako budem čekao da pojedem ove datule bit će to dug život.“ Zatim je bacio datule i jurnuo na neprijatelja, i borio se dok nije bio ubijen. (Sahihu Muslim, br. 1901) Pored mnogih drugih junaka na Bedu se posebno istakao Auf b. El-Haris, radijallahu anhu. On je pitao: ''Allahov Poslaniče, koji postupak roba raduje Gospodara?“ Poslanik je odgovorio: ''Da se baci među neprijatelja bez oklopa.“ Auf je istog trena skinuo sa sebe oklop, bacio ga, uzeo sablju i jurnuo na neprijatelje s kojima se borio sve dok nije bio ubijen. (Sahihus-Sire, str. 245)