Menu

Zanimljivosti - broj 39

Tema ZanimljivostiČitanje 11 minuta

 LIJEČENJE SADAKOM 

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dobra djela štite od ružnih završetaka, bolesti i propasti i tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara…" (Hakim, hadis sahih, Sahihul-Džami'a, 3795, Albani); "…sadaka briše grijeh kao što voda gasi vatru." (Tirmizi, Ibn Madže, hadis sahih, Sahihul-Džami'a, 5136, Albani);"Liječite svoje bolesne sadakom" (Ebu Šejh, hadis hasen, Sahihul-Džami'a, 3358, Albani)


Prethodni hadisi, kao i drugi koji nisu spomenuti, ukazuju na to da sadaka udaljava od osobe Allahovu srdžbu. Kada nema srdžbe, onda Allahova milost obuhvata roba. Ako sadaka briše grijehe robova, onda ne ostaje ništa osim pokornost Allahu i obožavanje. Allah se, Svojom milošću, plemenitošću i dobrotom, smiluje čovjeku u bolestima, iskušenjima i poteškoćama koje su ga zadesile.

Rekao je Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao: "Zaista sadaka zapanjujuće djeluje u otklanjanju različitih vrsta problema, čak i pokvarenjacima ili nepravednicima, čak i nevjernicima. Zaista, Allah radi sadake otklanja od čovjeka probleme. Ovo je poznata stvar kod ljudi, bez obzira da li se radilo o njihovim prvacima ili običnom narodu, i stanovnici zemlje prihvataju ovo pravilo jer su se uvjerili u njegovu tačnost." (Vabilu Sajjib)

Prenosi se da je neki čovjek upitao Abdullaha b. Mubareka o čiru koji mu se pojavio na koljenu prije sedam godina i objasnio mu da ga je liječio različitim lijekovima, da je pitao liječnike, ali mu to ništa nije koristilo. Rekao mu je Ibn Mubarek: "Idi i iskopaj bunar u mjestu u kojem ljudi trebaju vodu i ja se nadam, ukoliko tu nađeš izvor, da će ti se zaustaviti krvarenje." Čovjek je to uradio i Allah ga je izliječio. (Sijeru E'alami-n-Nubela)

(Doktor Salih b. Ahmed b. Rida, profesor hadisa i hadiskih znanosti)

ČIŠĆENJE POSUDE NAKON PIJENJA PSA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kada pas poloče iz posude jednog od vas, njeno čišćenje je da je opere sedam puta i to zemljom prvi put" (Muslim), i rekao je: "Kada pas poloče iz posude jednoga od vas, neka je prospe, a potom je opere sedam puta." (Muslim)

Značenje hadisa:

 Prethodna dva hadisa ukazuju na obavezno prosipanje sadržaja iz posude iz koje je lokao pas. Također, obavezno je oprati posudu sedam puta i to prvi put zemljom. Također se može zaključiti da zemlja sadrži čisteću supstancu, zatim da pljuvačka psa sadrži supstance koje prouzrokuju bolest i da se ne može očistiti na drugi način izuzev pranjem vodom i zemljom.

Naučna činjenica:

 Naučnici su otkrili zapanjujuću činjenicu, a to je da u zemlji postoji čisteća supstanca. Također, proučavajući sastav zemlje otkrili su da sadrži supstance koje uništavaju bakterije i viruse. Napose, otkrili su da pljuvačka psa sadrži supstance koje prouzrokuju bolest, a koje se mogu odstraniti samo zemljom. Dakle, naučno je dokazano da pas u svojoj pljuvački nosi niz bakterija i virusa i da se posuda iz koje loče može očistiti samo pranjem vodom nekoliko puta i jedanput zemljom.

Izvor: Stranica Abdul-Daim Kuhejl (Naučnik na polju idžaza u Kur'anu i sunnetu) 

PLAČ BILJAKA

Naučne činjenice pokazale su da u biljnom svijetu postoje biljke koje neprestano luče ''suze'' i ovaj naučni fenomen poznat je pod terminom gutacija – ''izazivanje suza''. Uzvišeni Allah opskrbio ih je specifičnim sistemom za plač. One luče suznu materiju putem specifičnih kanala, imaju suzne kanale i specijalne organe koji se nazivaju ''suzni organi'' (hidatode) koji se otvaraju prema vani putem ''vodenih otvora'' (stomi). Dokazano je da široki listovi indijske biljke kolokasija (bot. Arum colocasia) ''liju suze'' u noći, tačnije izlučuju stotinu kubnih centimetara ''suza'' koje sadrže so, amino kiselinu i drugo. Ovaj fenomen predstavlja samo jedan od mnogobrojnih Allahovih dokaza u biljnom svijetu. Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja ajeta: "...i da On na smijeh i na plač navodi." (En-Nedžm, 43) Uzvišeni Allah odredio je da te vrste biljaka ''plaču'', tako da je sam proces gutacije potreban i neophodan tim biljkama, pa neka je uzvišen Allah. Isto tako u vjerodostojnoj predaji navodi se da se stablo datule sa kojega je Poslanik držao hutbu ražalostilo i zaplakalo kada ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio i prešao na minber da sa njega drži hutbu. (Buhari, 918.)

(Izvor: Islamski istraživač Abdul-Daim Kuhejl i doktor Nezmi Halil Ebul-Ata Musa, profesor botanike na Univerzitetu Ajnu Šems – Kairo – Egipat i direktor instituta ''Ibn Nefis'' za profesionalne usluge u Bahrejnu)

UBICA BROJ JEDAN U SVIJETU

Nedavne naučne studije pokazale su važnost ovog insekta koji se smatra najopasnijim na svijetu. Razmislimo o tome kako funkcionira i da li zaslužuje biti spomenut u Kur'anu? Poštovani čitatelju, možda ćeš se začuditi da je najopasniji insekat na svijetu – komarac! Naime, komarci su odgovorni za smrt miliona ljudi, kojima su prenijeli virus malarije. Stručnjaci smatraju da komarac ubije na ovaj način više nego svi oni koji su ubijeni zbog ratova kroz historiju! Postoji više od dvije hiljade vrsta komaraca širom svijeta. On je ''vampir'' (sisa krv) prve klase i superiorniji je od svih drugih insekata u ovom aspektu. Ima vrlo složenu konstrukciju i znanstvenici iz dana u dan otkrivaju nove činjenice. Ženka komarca napada ljude, hrani se njihovom krvlju kako bi se njena jaja hranila hemoglobinom bogatim proteinom, dok se mužjak ne brine o tome! Komarac je jedini u mogućnosti da pruži utočište parazitu malarije koji ubija ljudska bića. Ženka komarca puni želudac krvlju, apsorbira veliku količinu krvi koja je potrebna za proizvodnju jaja, ima ogromnu sposobnost da osjeti mirise, toplinu i nevidljive zrake, i da locira cilj sa velike udaljenosti, i vrlo lahko se obrušava na njega. To je složen i zbunjujući stroj za znanstvenike... Kako sve te poslove obavlja organizirano i tačno... To je više nego samo insekt! Uzvišeni Allah dao je komarcu ''oštru cijevčicu'' kojom sa lakoćom probija ljudsku kožu i kroz dvije male pumpe sisa krv, s tim da se krv ne zgrušava zbog toga što je pršće određenom količinom svoje pljuvačke kako bi ostala u tekućem stanju i bila lahka za upijanje. Prilikom prskanja pljuvačke ubacuje u tijelo parazite malarije i ovaj parazit se zove plasmodium. Veličina parazita malarije je vrlo mala tako da svakih pedeset hiljada parazita popunjava prostor tačke na kraju ove rečenice, s tim da nema potrebe da napadne sav ovaj broj pa da osoba oboli, dovoljno je da ljudska krv pokupi jedoga parazita i da bude dovoljno da ga ubije, sa Allahovim dopustom! Ovaj parazit se prenosi nakon nekoliko minuta do jetre, a skriva se unutar jedne jetrene ćelije, i osoba ne osjeća ništa u periodu od sedmice ili dvije, a onda se iznenada pojavi opasnost. Hrani se sadržajem ćelije i isto tako jedu sve, a zatim se množi unutar nje, što dovodi do njenog povećavanja i potom eksplozije. Paraziti se počinju širiti putem krvi i prodiru u ćelije crvenih krvnih zrnaca i njima se hrane i potom množe i zatim te ćelije eksplodiraju proizvodeći veliki broj parazita. Paraziti malarije uništavaju crvena krvna zrnca! Svaki parazit može se umnožiti u 40.000 novih parazita. Ovaj proces se provodi tiho, bez ikakvoga otpora od strane jetre ili ljudskog imunološkog sistema. U ovom trenutku pojavljuju se simptomi bolesti kao što su umor, glavobolja, bolovi u mišićima. Temperatura pacijenta počinje rasti i počinju nekontrolirane vibracije mišića kao rezultat uništavanja ćelija. Međutim, paraziti nastavljaju prodor u ćelije njegova tijela i ćelije eksplodiraju jedna za drugom dok taj proces ne dopre do mozga i tada pacijenta pogodi paraliza, što je početak kraja. Krv nije više u mogućnosti da dostavi kisik u tijelo, pluća su pokvarena zbog nedostatka kisika, a srce više nije u stanju pumpati krv, moždane ćelije počinju eksplodirati i umirati... i pacijent ulazi u komu koja često završava smrću. Činjenice i brojke:

● Malarija bi mogla ugroziti polovicu stanovništva svijeta, pogotovo jer ovaj parazit evoluira (sa Allahovim dopustom) i u mogućnosti je da se zaštiti od antibiotika koji više ne utječu na ovog parazita ubojicu.

● Malarija ubija milion ljudi svake godine, uglavnom djece u Africi.

● Komarci mogu živjeti u bilo kojem okolišu i najekstremnijim okolnostima, čak se transportiraju i u najudaljenija mjesta svijeta putem aviona i putnika.

● Naučnici su sada nemoćni u pogledu ove bolesti, tj. komarac će i dalje nositi bolest i prenositi je na ljude, i ne može se eliminirati, jer broj komaraca je velik i oni se pojavljuju gotovo svugdje.

Sve ove činjenice ukazuju na to da je komarac najopasniji insekt. Pa zar to stvorenje, koje mi smatramo slabim i bezvrijednim, ne zaslužuje da bude spomenuto, zar ovaj pokorni vojnik svome Stvoritelju ne zaslužuje da bude spomenut u Njegovoj slavnoj Knjizi: ''Allah se ne stidi da za primjer navede mušicu ili nešto sićušnije od nje; oni koji vjeruju – ta oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova; a oni koji ne vjeruju – govore: 'Šta to Allah hoće sa ovim primjerom?' Time On mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na Pravi put ukazuje.“ (Prijvod značenja El-Bekare, 26) Naučnici kažu da je ženka komarca opasnija i da zaslužuje studije. Zato možda i možemo shvatiti zašto je Allah riječ ''komarac'' naveo u ženskom rodu, tj. ženka komarca. A tvrdnja da postoji insekt koji živi iznad glave komarca, je neutemeljena. Tijelo komarca sadrži puno bakterija, i stoga postoji velika vjerovatnoća da Allahove riječi u prijevodu značenja "...ili nešto sićušnije od nje", aludiraju na parazita malarije kojeg nosi ovaj insekt, a Allah najbolje zna. Također je Allah rekao: ''...i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici – kažu: 'Šta je Allah htio ovim primjerom?' Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na Pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.“ (Mudesir, 31.) To je komarac koji je jedan od vojnika Milostivoga, kao što su i svi paraziti koje nosi potčinjeni naredbi svoga Gospodara i koje On usmjerava na koga On hoće. Molimo Allaha za dobro zdravlje!

(Izvor: Islamski istraživač Abdul-Daim Kuhejl)