informativniislamskičasopis

Fikh

0

Broj dojenja usljed kojeg dolazi do srodstva po mlijeku

Što se tiče hadisa koji govore o broju dojenja, to je hadis Aiše, radijallahu ‘anha, kojeg bilježi Muslim da je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Ne zabranjuje (tj. ne dolazi do srodstva) jedno ili dva… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | Fikh | 35
0

Stav islama prema abortusu (treći dio)

Savremeno doba karakteristično je po raširenom zinaluku kako u zemljama kufra tako i u mnogim islamskim zemljama. Zbog toga su kafirske zemlje bile “prisiljene” dozvoliti abortus, i ne samo to, nego je abortus postao unosna trgovina… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | Fikh | 32
0

Propis klanjanja dobrovoljnog namaza nakon vitra

Neki klanjači, nakon što imam preda selam na vitru, ustanu i klanjaju još jedan rekat, budući da žele klanjati dodatni noćni namaz. Ovim postupkom može se izgubiti nagrada spomenuta u hadisu koji prenosi Ebu Zerr,… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | Fikh | 32
0

Da li se prilikom odlaska na sedždu prvo spuštaju koljena ili ruke

Izabraće ono što mu je lakše. Ovaj stav zastupala je skupina islamskih učenjaka, od kojih su: Katade, Malik (u jednoj predaji od njega), Ahmed (u jednoj predaji od njega) Nevevi, Ibn Tejmijje i drugi. Od današnjih učenjaka: Ibn Baz (iako je… Čitajte dalje

17. Septembar 2009 | Fikh | 32
0

Stav islama prema abortusu (drugi dio)

Kaže imam Nevevi: “Složni su učenjaci da se duša udahnjuje poslije četiri mjeseca”, također to potvrđuje El-Kurtubi: “Učenjaci se nisu razišli oko toga da se duša udahnjuje poslije sto dvadeset dana. “Abortus… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | Fikh | 31
0

Staratelj u bračnom ugovoru

Pored čestitosti u vjeri i ljepote ahlaka, gleda se fizički izgled i tjelesna ljepota. Rekao je Omer, radijallahu ‘anhu: “Ne udajite ženu za ružnog i neizglednog muškarca, jer žene vole lijepo kao što i vi volite.”… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 30
0

Greške i nepravilnosti prilikom obavljanja Hadždža

Pošto je hadždž jedan od pet islamskih ruknova -za onoga koji je u mogućnosti, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pojasnio ga je u potpunosti riječima, djelima i odobrenjem. Ashabi, radijallahu ‘anhum, pratili su ga… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Fikh | 27
0

Propis o haram imetku

Kada nam musliman daje poklon, pozove nas na ručak ili želimo s njim trgovati, a nije nam poznato njegovo stanje, u smislu, da li je njegov imetak stečen na halal ili na haram način, dozvoljeno je primiti poklon, odazvati se pozivu na hranu… Čitajte dalje

1. Maj 2008 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 24
0

Da li je obavezno slijediti jedan od mezheba - (Drugi dio)

U mekkanskom Haremu su bila učena četiri ezana i klanjana četiri džemata, svaki mezheb je imao svoj džem’at, te nisu jedni sa drugima klanjali… Mezhebi su dignuti na nivo Kur’ana i Sunneta, mezheb je postao osnov a… Čitajte dalje

30. April 2008 | Fikh | 24
0

Genetski otisak – između medicine i šerijata

Nagli tehnički napredak i brojna znanstvena otkrića uzrokovali su pojavu novih pitanja na koja poznavaoci šerijata daju odgovore bazirajući se na temeljnim izvorima ove vjere, u kojima nalaze propise za svaku pojavu i inovaciju. Genetski… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 23