informativniislamskičasopis

Fikh

0

Šta učenjaci kažu o šahu

Uzvišenom Allahu zahvaljujemo na svim blagodatima kojim nas je obdario, a posebno na blagodati Islama, jedine kod Allah prihvaćene vjere. Molimo Ga da nam osvjetli pravi put i da učvrsti naša srca. Neka je salat i selam na Allahovog… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 16
0

Hidžra iz nevjerničkih zemalja

Hidžra je preseljenje iz zemlje nevjerstva u zemlju islama. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: “Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: ‘Šta je bilo s… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Fikh | 15
0

Broj rekata teravije namaza

Oni koji napuštaju teraviju nakon osam ili deset kratkih rekata, želeći time da slijede Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u klanjanju samo 11 rekata, trebali bi da se zapitaju da li tim postupkom zaista slijede… Čitajte dalje

1. Januar 1970 | Fikh | 26