informativniislamskičasopis

Fikh

0

Uzajamno pozajmljivanje pod nazivom Udruženje službenika""

Vrsta pozajmljivanja koja se proširila u ovom vremenu i o kojoj se često piča je tako zvano “udruženje službenika”. Nazvana je tim imenom jer većina onih koji koriste tu vrstu pozamljivanja su službenici… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Fikh | 19
0

Čija je džuma ispravna

U zadnje vrijeme sa fantomom „vehabizma” je pokrenuto i pitanje klanjanja džume-namaza bez odobrenja. Tako da su neki, za koje kažu da su učeni, davali fetve o neispravnosti džume bez dozvole IZ-a, dok su drugi… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | Fikh | 18
0

Upoznaj haram da bi ga se sačuvao

Uzvišenog Allaha molim da nas poduči onom što nam koristi i da nam poveća znanje. Neka je salavat i selam na našeg voljenog Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 17
0

Šta učenjaci kažu o šahu

Uzvišenom Allahu zahvaljujemo na svim blagodatima kojim nas je obdario, a posebno na blagodati Islama, jedine kod Allah prihvaćene vjere. Molimo Ga da nam osvjetli pravi put i da učvrsti naša srca. Neka je salat i selam na Allahovog… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 16
0

Hidžra iz nevjerničkih zemalja

Hidžra je preseljenje iz zemlje nevjerstva u zemlju islama. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: “Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: ‘Šta je bilo s… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Fikh | 15
0

Broj rekata teravije namaza

Oni koji napuštaju teraviju nakon osam ili deset kratkih rekata, želeći time da slijede Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u klanjanju samo 11 rekata, trebali bi da se zapitaju da li tim postupkom zaista slijede… Čitajte dalje

1. Januar 1970 | Fikh | 26