informativniislamskičasopis

Fikh

0

Itikaf u Ramazanu

Itikaf znači bdijenje nad nečim ili na nekom mjestu, bez razlike da li se radi o dobru ili zlu. Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: „Kada (Ibrahim) reče svome ocu i svome narodu: Kakvi su to kipovi nad kojima bdijete."… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Greške u toku posta

Očekujući nestrpljivo nastup mjeseca Ramazana, mjeseca koji je radost svakom mu'minu i mu'minki, potrebno je da napomenemo i podsjetimo na neke greške koje su vezane za post u Ramazanu, a koje su danas nažalost prisutne i proširene među… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Uzajamno pozajmljivanje pod nazivom Udruženje službenika""

Vrsta pozajmljivanja koja se proširila u ovom vremenu i o kojoj se često piča je tako zvano "udruženje službenika". Nazvana je tim imenom jer većina onih koji koriste tu vrstu pozamljivanja su službenici državnih institucija koji dobijaju… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Čija je džuma ispravna

U zadnje vrijeme sa fantomom „vehabizma" je pokrenuto i pitanje klanjanja džume-namaza bez odobrenja. Tako da su neki, za koje kažu da su učeni, davali fetve o neispravnosti džume bez dozvole IZ-a, dok su drugi stišavali situaciju… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18
0

Upoznaj haram da bi ga se sačuvao

Uzvišenog Allaha molim da nas poduči onom što nam koristi i da nam poveća znanje. Neka je salavat i selam na našeg voljenog Poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | dr. Hakija Kanurić | 17
0

Šta učenjaci kažu o šahu

Uzvišenom Allahu zahvaljujemo na svim blagodatima kojim nas je obdario, a posebno na blagodati Islama, jedine kod Allah prihvaćene vjere. Molimo Ga da nam osvjetli pravi put i da učvrsti naša srca. Neka je salat i selam na Allahovog… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | dr. Hakija Kanurić | 16
0

Hidžra iz nevjerničkih zemalja

Hidžra je preseljenje iz zemlje nevjerstva u zemlju islama. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: 'Šta je bilo s vama?' –… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Broj rekata teravije namaza

Oni koji napuštaju teraviju nakon osam ili deset kratkih rekata, želeći time da slijede Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u klanjanju samo 11 rekata, trebali bi da se zapitaju da li tim postupkom zaista slijede Sunnet… Čitajte dalje

| 26