Menu

Kraj godine

Tema Da'vaČitanje 11 minuta

Draga braćo muslimani! Prošla je još jedna hidžretska godina. Njeni dani i njene noći su istekli. Njeno sunce više ne prži, niti Mjesec svijetli. Sve nam to govori da ovaj svijet, dunjaluk, nije mjesto vječnog boravka. Shvatimo to i prihvatimo! Koliko li je obmanjeno onih koji su smatrali da će na njemu vječno boraviti! Koliko li ih je napustilo ovaj svijet u trenucima svojih najvećih uživanja i naslađivanja! Svaka završena godina bit će kod Uzvišenog Allaha svjedok za nas ili protiv nas. Pogledajmo u svoja djela koja smo uradili u njoj i pripremimo detaljan odgovor za njih. U preostalom našem životnom vijeku požurimo da činimo što više dobrih djela. Nadoknadimo ono što smo propustili u proteklom vremenu. Iskoristimo prilike koje nam se ukazuju, prije negoli nas glasnik pozove i dođe nam ono što prekida svaku slast na dunjaluku!


Draga braćo muslimani, bojmo se Uzvišenog Allaha i budimo Mu zahvalni na Njegovim neizmjernim blagodatima. Ostavimo se dugih nada i požurimo sa dobrim djelima prije negoli nam dođe edžel. Uistinu, nijedan čovjek nije imao dugu nadu a da nije zapostavio djela, rad za drugi svijet. Uzvišeni Allah nam poručuje: „O vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila! I bojte se Allaha, jer Allah, doista, dobro zna ono što vi radite!“ (Prijevod značenja El-Hašr, 18.) Braćo muslimani! Mjeseci i godine, noći i dani, nisu ništa drugo do vrijeme u kojem jedna stvorenja dolaze na ovaj svijet da čine djela i vrijeme u kojem druga stvorenja odlaze sa ovoga svijeta sa svojim učinjenim djelima! Vrijeme brzo prolazi. Noć i dan se brzo smjenjuju. Ono što je daleko, postaje sve bliže i bliže. Ono što je novo, postaje sve starije i starije. Koliko li je ljudi koji su dočekali ovaj dan, ali neće dočekati njegov završetak! I koliko li je onih koji se nadaju sutrašnjem danu, ali ga neće dočekati! ''Kada nastupi smrtni čas, Allah ga neće odgoditi nijednom stvorenju, a Allah je dobro obaviješten o onome što radite!“ (Prijevod značenja El-Munafikun, 11.)

Draga braćo muslimani! Prošla je još jedna hidžretska godina. Njeni dani i njene noći su istekli. Njeno sunce više ne prži, niti Mjesec svijetli. Sve nam to govori da ovaj svijet, dunjaluk, nije mjesto vječnog boravka. Shvatimo to i prihvatimo! Koliko li je obmanjeno onih koji su smatrali da će na njemu vječno boraviti! Koliko li ih je napustilo ovaj svijet u trenucima svojih najvećih uživanja i naslađivanja! Ibn Omer, radijallahu anhuma, pripovijeda: ''Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo me je za rame i rekao mi: 'Budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik prolaznik!'“ Ibn Omer, radijallahu anhuma, dodavao je: ''Kada omrkneš, ne očekuj da ćeš osvanuti, a kada osvaneš, ne očekuj da ćeš omrknuti! Iskoristi svoje zdravlje za svoju bolest i iskoristi svoj život za svoju smrt!“ (Buharija) Svaka završena godina bit će kod Uzvišenog Allaha svjedok za nas ili protiv nas. Pogledajmo u svoja djela koja smo uradili u njoj i pripremimo detaljan odgovor za njih. U preostalom našem životnom vijeku požurimo da činimo što više dobrih djela. Nadoknadimo ono što smo propustili u proteklom vremenu. Iskoristimo prilike koje nam se ukazuju, prije negoli nas glasnik pozove i dođe nam ono što prekida svaku slast na dunjaluku! Džabir b. Abdullah, radijallahu anhuma, kaže: ''Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako savjetuje jednog čovjeka govoreći mu: ''Iskoristi petero prije negoli ti dođe (drugih) petero: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti. Jer, poslije dunjaluka nema više rada i poslije dunjaluka nema ničega osim Dženneta ili Vatre.“(Bejheki i šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) O čovječe, o ti kojem je od života ostalo još malo – a niko od nas nije siguran kada će ga Melek smrti pozvati – znaj da si sebi najpreči, tvoja ti je duša najpreča, pa nemoj da je upropaštavaš! Ebu Malik el-Eš'ari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Svi se ljudi kreću (dolaze i odlaze, žive) i trguju sa svojom dušom, pa ili je otkupe ili je upropaste, unište.“(Muslim) O čovječe, o ti koji si nemaran prema dobrim djelima, koliko si samo svojih godina upropastio, proveo ih u igri i zabavi?! Koliko si puta zaključao svoja vrata radi grijeha?! Koliko si se puta okrenuo od dobronamjernog savjeta?! Koliko si namaza ostavio?! Koliko zabranjenih pogleda uputio?! Koliko tuđih prava zapostavio?! Koliko zla učinio i proširio?

Zar si zaboravio smrtni čas: kada ti jezik oteža, ruke se spuste pored bokova, oči ukoče, porodica i komšije zaplaču za tobom?! Zar zaboravljaš šta se događa s čovjekom dok umire: kada mu se duša uzima, čelo znoj oblije, lice boju izgubi?! Zar zaboravljaš tegobu toga dana?! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem – a nije bilo niti će biti časnijeg Allahovog stvorenja na dunjaluku od njega – stavljao je pred smrtni čas ruku u posudu s vodom i njome brisao svoje lice govoreći: „La ilahe illallah! Doista, smrt ima posebne muke!“(Buharija)

Draga braćo muslimani!Gdje su oni s kojima smo se u protekloj godini mnogo družili, ljubav i prijateljstvo im poklanjali?! Koliko li smo svojih voljenih u kabur spustili i od njih se okrenuli?! Je li smrt bila milostiva prema našem bolesniku zbog njegovog teškog stanja pa ga zaobišla?! Je li ostavila onoga koji je otišao da stječe opskrbu za svoju dječicu kako bi ih hranio i podizao?! Je li ostavila onoga koji je imao veliku porodicu o kojoj se trebao skrbiti?! Gdje su oni koji su prošle godine bili s nama, sjedili i razgovarali, ibadetili i klanjali po džamijama?! Došlo im je ono što im prekinulo svaku slast na dunjaluku, ono što ih je razdvojilo od njihovih najdražih i najvoljenijih! Došlo im je ono što će zasigurno i nama doći!!! Nastanili su svoje kabure, nisu ih mogli izbjeći! Sebi ne mogu pomoći, niti od sebe štetu odagnati! Iščekuju dan kada će svi ljudi biti pozvani svome Gospodaru! O čovječe, o ti kojem godine, jedna za drugom, prolaze u nemaru i umišljenosti, koji iz godine u godinu sve više zapadaš u tmine grijeha! Za koji to dan tevbu odgađaš i dobra djela ostavljaš?! Za dan za koji ne znaš hoće li doći! Požuri sa tevbom! Ostavi se odgađanja! Popravi svoje srce i svoja djela! Obećaj sebi da ćeš biti bolji! Vrijeme odlaska polahko se približava, a naš život je emanet: povjeren nam je od Allaha i za njega ćemo biti pitani, u čemu smo ga proveli! Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Na Sudnjem danu neće se pomjeriti stopala nijednog Ademovog sina (nijednog čovjeka) od njegova Gospodara sve dok ne bude upitan za petero: za život – kako ga je proveo; za mladost – u šta ju je potrošio; za imetak – kako ga je stekao i u šta ga je podijelio; i šta je radio s onim što je poznavao?“(Tirmizi i šejh Albani ga je ocijenio dobrim) Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, govorio bi: ''Ni za čim nisam žalio kao što sam žalio za danom u kojem je sunce zašlo, moj životni vijek s njim se umanjio, a djela mi se u njemu nisu povećala!“ Allahovi robovi, iskoristimo vrijeme koje nam je preostalo, uživanje, igru i zabavu ostavimo za ahiret, stanimo pred svoga Gospodara ponizno i pokorno kajući Mu se za svoje grijehe. Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Doista Allah pruža Svoju ruku noću kako bi prihvatio pokajanje onoga koji je griješio danju, a pruža Svoju ruku i danju kako bi prihvatio pokajanje onoga koji je griješio noću; i sve tako dok sunce ne izađe sa zapada.“ (Muslim)

Uljepšaj dane koji su ti preostali od tvoga života, pa će ti biti oprošteno i ono što je već proteklo. Međutim, poneseš li se loše u preostalom dijelu svoga života, znaj da ćeš biti obračunavan i pitan i za ono što je proteklo i za ono što je preostalo.

''O čovječe, ti doista ideš ka svome Gospodaru, pa ćeš Ga i sresti!“, tj. o čovječe, ti ideš ka svome Gospodaru sa svojim djelima, dobrim ili zlim, i susrest ćeš svoga Gospodara i kod Njega naći nagradu ili kaznu za svoja djela.

''Što se tiče onoga kome knjiga njegovih djela bude data u njegovu desnu ruku, on će lahko (brzo) račun položiti.“

''I svojoj porodici vratit će se sretan!'' – vratit će se svojoj porodici u Džennetu, hurijama i dunjalučkim ženama, sretan zbog uspjeha i nagrade koju će dobiti.

''A što se tiče onoga kome knjiga njegovih djela budete data iza njegovih leđa, on će propast prizivati!“

– onaj čija se desna ruka prikliješti uz vrat, a lijeva okrene za leđa, pa knjigu svojih djela dobije iza leđa, takav će – kada počne čitati svoju knjigu – sebi propast prizivati! ''I u vatreni oganj će biti bačen!'' ''Među svojim ukućanima radostan je bio'' – svoje vrijeme na dunjaluku provodio je u zadovoljavanju svojih strasti i prohtjeva. ''Smatrao je da se neće Nama vratiti!'' – smatrao je da ovaj trenutak neće doći, da neće biti proživljen i da se Nama neće vratiti. ''A hoće, svakako! Doista ga je njegov Gospodar nadgledao i o njemu sve znao!'' – a neće biti tako kako je mislio, već će zasigurno biti proživljen, pred Nas doveden i pitan za sve što je radio, jer ga je njegov Gospodar sve vrijeme nadgledao, sve o njemu zabilježio i pomno sačuvao! (Prijevod i komentar značenja El-Inšikak, 6-15.)

Uzvišenog Allaha molim da podari bereketa u Kur'anu meni i vama, da mene i vas okoristi njegovim ajetima i porukama! Molim Allaha da meni, vama i svim muslimanima oprosti svaki grijeh, a molite Ga i vi, jer je On, uistinu, Onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv.